Licence II: Kdo žádá o Brno?

radiotv22Minulý týden jsme stručně shrnuli žadatele vstupující do licenční velkozabíjačky, dnes se podrobněji zaměříme na Radio Brno Valc, o jehož licenci překvapivě požádalo úctyhodných osmnáct subjektů. Řada z nich je odborné veřejnosti velmi dobře známa, někteří další jsou na mediálním poli nováčky a jejich šance jsou tudíž v duchu pravidla Posilování silných prosazovaného Licenční radou takřka mizivé.

Radio Brno Valc, jehož licence vyprší posledního prosince 2001, vysílá z kóty Brno – Hády na frekvenci 103.4 MHz a povolený výkon je 1kW. Právě umístění vysílače v Brně je pravděpodobně příčinou tak velkého počtu žadatelů – v tomto čtyřsettisícovém městě je totiž v porovnání s Prahou, Ostravou nebo Olomoucí velmi malá konkurence a další volné kmitočty pro Brno nejsou na obzoru. Žadatelé byli orientačně rozděleni do tří skupin. Podrobnější předpovědi lze dělat až po veřejných slyšeních na Radě pro RTV, kde všichni představí své projekty.

Větší šance

CITY MULTIMEDIA, s.r.o. – Petr Dvořák žádá o územní rozšíření licence pravděpodobně pro středočeské Radio Blaník. Vysoká procentuální úspěšnost Dvořákových žádostí je všeobecně známa, takže ani tuto nelze podceňovat. Nevýhodou je značná vzdálenost Brna od středních Čech a tudíž případná díra v pokrytí.

Country Radio, s.r.o. – Pražské Country Radio bude obhajovat svou hlavní frekvenci 89.5 MHz (oběma středovlnným vyprší platnost až za několik let) a rozšířilo svou žádost i na Brno, kde dosud vysílá pouze na středních vlnách. Jeho výhodou je fakt, že by posluchači frekvence 103.4 MHz nepřišli o svůj formát country.

Českomoravské rádio, s.r.o. – Druhá žádost Petra Dvořáka, který je jedním ze dvou jednatelů (druhým je František Vostál z Radia Vysočina). Geograficky má tato žádost větší šance než CITY MULTIMEDIA, problémem je, že Radio Vranov dosud nevysílá. Ani to ovšem Radě nemusí vadit, stačí vzpomenout případ táborského dokrývače 106.0 MHz, které získalo tehdy ještě nevysílající Radio Melody.

VALC, a.s. Brno a Radio BRNO Valc, s.r.o. – Stávající provozovatel této frekvence žádá pro jistotu hned dvakrát. Důvody nám vysvětlil ředitel Igor Kapoun: „VALC a.s. Brno provozuje vysílání již od r. 1991, jako jednu ze svých podnikatelských aktivit. Abychom předešli polemikám o závislosti rádia na té které jiné podnikatelské aktivitě (ať už úspěšné či neúspěšné), nabídli jsme při tomto
licenčním řízení Radě možnost ponechat licenci u VALC a.s. Brno, popř.
ji udělit samostatné společnosti Radio Brno VALC, která má jako jediný
nosný předmět podnikání provozování rozhlasového vysílání, samozřejmě
pokud v silné konkurenci nastávajícího licenčního řízení uspějeme.
Tímto naším krokem reflektujeme obecnou snahu posilovat nezávislost a
transparentnost rozhlasových stanic. Stojí za zmínku, že projekty obou
žadatelů jsou identické a shodné se současným profilem stanice Radio
Brno VALC.“

Střední šance

RKR, s.r.o. 2x – Provozovatel pražského Radia Classic FM obhajuje své tři kmitočty a stejně jako Country Radio si k nim přidal i Brno, kde dosud formát klasické hudby v neveřejnoprávním provedení není k dispozici. Tato žádost je v seznamu licenční Rady uvedena jednou jako rozšíření, podruhé jako standardní žádost.

Orion, s.r.o. – Provozovatel ostravského Radia Orion, po dlouhá léta nejúspěšnější lokální stanice, se chce uchytit i na jižní Moravě. Jeho žádost není označena jako rozšíření, takže projekt nabízí samostatné rádio.

JIH REALITY, s.r.o. – Jedním z vlastníků společnosti je Jan Vavrečan, prokurista Radio Jih, s.r.o., která provozuje Radio Jih, jemuž posledního března vyprší platnost licence. Tato žádost tedy může být pokusem obnovit vysílání úspěšného břeclavského rádia, které denně naladí 84 tisíc posluchačů.

Malé šance nebo neznámí

HELLAX, s.r.o. – Společnost zcela vlastněná Pavlem Hubem provozuje Radio Hellax, jehož poslechovost během roku a půl klesla skoro na polovinu. V Brně žádá o samostatné rádio.

Budínská Zuzana a TWO FACES, s.r.o. – Vzhledem k tomu, že Zuzana Budínská je jedním z vlastníků TWO FACES, s.r.o, lze tyto žádosti zařadit k sobě. Zuzana Budínská je zároveň jednatelkou společnosti Eurotrade, která je jinak vlastněna podnikateli z balkánského poloostrova. Její vztah k rozhlasovému vysílání není znám.

VENTOR, s.r.o. – Jedná se o brněnskou firmu s předmětem podnikání v zemědělství, jednatelem je JUDr. Tomáš Krejčí a vlastníkem REGIA BONUM, s.r.o. Vztah k rozhlasovému vysílání není znám.

Zilvar Jan – Bývalý ředitel Radia Bonton a Radia Faktor, tedy v rozhlasovém světe známá osoba. Kromě Brna žádá také o pražskou frekvenci.

Klemensová Jaroslava – Třetí z fyzických osob žádajících o tento kmitočet, žádné bližší podrobnosti nejsou známy.

Radio UNO, s.r.o. a PESTER, s.r.o. – Tyto firmy dosud nejsou v obchodním rejstříku a žádné bližší informace se o nich nepodařilo zjistit.

KŘÍDLA, s.r.o. – V internetovém rejstříku figuruje pouze akciová společnost KŔÍDLA, která sídlí v Praze. Předsedou představenstva je Miroslav Ježek. Vztah k rozhlasovému vysílání není znám.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .