Leták, pod jehož vlivem rádio dolétalo

radiotv22Vlny rozhlasových vod se letos již podruhé vzedmuly kvůli reklamě. Zatímco v květnu projednávala Arbitrážní komise Rady pro reklamu stížnost APSV na vizuál „Poslouchám Hendrixe, na rádio kašlu…“ zadavatele Unie vydavatelů, tento týden se vzbouřila Rozhlasová sekce SKMO. Důvodem byly letáky Radia Hellax, na nichž stanice chybně interpretovala výsledky Media projektu.
Stálá pracovní komise Rozhlasové sekce SKMO (RS SKMO) se na svém zasedání zabývala stížností na klamavou, neetickou a zavádějící prezentaci Radia Hellax na letácích, které byly distribuovány v Ostravě. Tuto stížnost uznala po jednání za oprávněnou.

Neetické, neprofesionální.

V dopise podepsaném Michalem Zelenkou, jednatelem RS SKMO, a adresovaném řediteli Radia Hellax Pavlu Hubovi SKMO na základě svého rozhodnutí upozornilo Radio Hellax na „naprosto neetický a zcela neprofesionální způsob interpretace
dat výzkumu Media projekt“.
Podle SKMO ignoruje leták skutečnost, že v ukazateli „poslouchal včera“ se před rozhlasovou stanicí
Hellax umístily stanice ČRo 1 – Radiožurnál, Frekvence 1 a mezi rádii Orion a Kiss Morava ještě Radio Impuls. Nejde však jen o jediné pochybení. V dopise dále stojí: „Dalším závažným pochybením je to, že berete poslech Radia Hellax jako bázi jednoho sta procent, z které počítáte procenta (resp. procentní podíly) ostatních stanic. Takto se dá postupovat pouze u populace, posluchačů rozhlasu nebo cílových skupin. V těchto případech se jedná o projekci na skupinu obyvatel.“
Stálá pracovní komise Rozhlasové sekce SKMO se na základě výše zjištěných skutečností rozhodla publikovat tento případ včetně svého stanoviska, vyjádřeného tímto dopisem
v odborném tisku a dále v dopise adresovaném Pavlu Hubovi uvedla, že „pro zachování objektivity bude dán prostor pro reakci nebo vysvětlení neprofesionálního postupu při interpretaci dat“.
Jana Horáková, jednatelka společnosti Hravé Rádio, jež je distribuční organizací, která zabezpečuje prodej reklamy pro Radio Hellax, uvedla k celé kauze: „Po důkladné analýze vámi zmiňovaného letáku musíme přiznat, že výtka, která upozorňuje na nepřítomnost celostátních rozhlasových stanic v grafickém vyjádření poslechovosti Radia Hellax v prvním kvartále tohoto roku v obcích nad 100 tisíc obyvatel na severní Moravě, je oprávněná. Na druhé straně se
nic nemění na faktu, že v porovnání s regionálními komerčními rádii figurovalo za uplynulé období Radio Hellax v této kategorii na prvním místě. Uznáváme zároveň, že také procentuální vyjádření této skutečnosti je poněkud nezvyklé. V žádném případě jsme tím ale nechtěli dezinformovat naše klienty a posluchače! Vzhledem k tomu, že klienti rádií jsou běžně informováni zejména o celkové poslechovosti včera, mohla by je poslechovost ve městech nad 100 tisíc obyvatel mást. Stejně jako by mohla mást absolutní čísla posluchače konkurenčních stanic, která jsme uvedli v letáku. Pokud jsme letákem někoho dezinformovali, tímto se moc omlouváme za
nesrovnalosti v uvedených faktech. Věřte nám, nebyl to záměr!“

Platí i zde: Třikrát a dost!?

Michal Zelenka dále uvedl, že to nebylo poprvé, kdy byla prezentace Radia Hellax předmětem kritiky. Připomněl tak inzerát „93,7 – nejposlouchanější frekvence v ČR“, kde bylo zneužito faktu, že na shodné frekvenci, ale ve zcela jiném regionu (Praha a střední Čechy) vysílá Radio City. K této otázce se Jana Horáková odmítla vyjádřit, neboť v této době ještě ve své pozici nepůsobila.
Zástupcem Radia Hellax v SPK RS SKMO je Pavel Stejskal (RadioNet), který je vždy k dispozici ke konzultacím týkajícím se způsobu prezentace dat Media projektu. Ale na něj se vedení rádia při tvorbě letáku zřejmě neobrátilo. „SKMO vzniklo jako organizace, jejímž cílem je
iniciovat, zadávat, metodicky upravovat a kontrolovat výzkum jedné měny, Media projekt. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že bychom si měli existence takového výzkumu vážit a přistupovat k němu zodpovědně. Zároveň připomínám, že v SKMO jsou sdruženy téměř všechny subjekty (kromě televizí), které jsou přítomny na mediálním a reklamním trhu,“
uvedl na závěr Michal Zelenka.
Převzato z magazínu Media & Marketing.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .