Kytka: BBC je největší korporací veřejné služby na světě

BBC World Service je na české poměry velmi specifickou stanicí. Přestože jde o téměř celoplošné rádio (má vysílače v třinácti krajských městech), příliš se o něm neví. Na druhou stranu jeho zpravodajské relace vysílá celá řada regionálních privátních rádií.

Česká verze rádia BBC World Service nabízí denně pět hodin vysílání v Češtině, vy zbývajícím čase přebírá program mateřské stanice v Angličtině. V českém jazyce jsou vysílány pořady Dobré ráno s BBC (6:00 – 9:00), Svět o páté (17:00 – 17:30), Interview BBC (17:30 – 18:00) a Svět o šesté (18:00 – 19:00). Podle posledního průzkumu poslechovosti poslouchá BBC v Česku 19 tisíc lidí denně a 38 tisíc posluchačů alespoň jednou týdně.

Hlavní redakce českého vysílání BBC World Service sídlí v Praze v Opletalově ulici, ovšem svou redakci má i v Londýně. Nejen o tom, jaké jsou úkoly londýnské redakce, ale i o financování a cílech BBC WS jsme si povídali s Ivanem Kytkou z londánské redakce BBC WS.

Jaký je úkol londýnské redakce? Kolik lidí pracuje v české sekci v Londýně?

Londýnský tým je nedílnou součástí českého servisu BBC, v současné době se sestává ze tří redaktorů, přičemž dva z nich jsou kmenovými členy pražského týmu a „rotují“ v pravidelných intervalech formou půlročních a delších pracovních pobytů v Londýně.

{img id=48 border=1}

V produkční části je hlavním úkolem londýnského týmu zprostředkovávat českému posluchači formou reportáže či rozhovoru informace o tom, co se děje v Británii, čím země žije a jak žijí a přemýšlí Britové. Londýnská redakce se také snaží zpostředkovat různé sociální, vědecké a klturní trendy na britských ostrovech. Nedílnou součástí je snaha přiblížit evropské a globální problémy relevantní pro české posluchače z britské perspektivy.


Pravidelné přehledy britských deníků a týdeníků, jakož i upravené původní materiály domácího vysílání BBC, slouží také k tomu, aby měli čeští posluchači rychlý a spolehlivý přístup k tomu nejkvalitnějšímu z britského žurnalismu, včetně analýz a komentářů.


Londýnský tým také připravuje půlhodinový víkendový pořad Týden v Británii, který shrnuje poltické i nepoltické události za uplynulých sedm dní. Koncepčně, dramaturgicky a částečně produkčně Londýn zajištuje také přípravu víkendového dokumentárního pořadu Omnibus.

{img id=49 border=1}

Kromě samotné produkční části zajišťuje londýnská část redakce denní styk s centrálou BBC World Service. Podílí se také na koordinaci dalšího vzdělávání redaktorů pracujících v Praze, kteří pravidelně přijíždějí na pracovní pobyt do Londýna, aby zde absolvovali různé odborné kurzy a školení.

Jakým způsobem je rádio BBC WS financováno?

BBC WS je financováno tzv. Gran-in-Aid z britského státního rozpočtu, tedy z peněz britských daňových poplatníků, prostřednictvím ministerstva zahraničí. Výši grantu schvaluje na tříleté období vždy parlament.

Proč vlastně anglická vláda platí vysílání do zemí, které již mají svůj svobodný rozvinutý trh médií? Do kolika zemí BBC WS vysílá?

BBC je největší a podle mnohých také nejprestižnější televizní a rozhlasovou korporací veřejné služby na světě a velmi významým hráčem na globálním mediálním trhu.


Za součást své dlouhodobé strategie považuje přítomnost svého vysílání v původních jazycích v těch teritoriích, kde má své posluchače, kteří spojují s BBC kvalitu, přesnost, nestranost, vyváženost denního zpravodajství a analýz. Jedná se přitom o velmi rozdílné mediální trhy – od hladových po informacích, až po ty nejrozvinutější, jako např. v Evropě a v USA. BBC WS vysílá v současné době ve 43 jazycích celého světa.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .