Jak působivě prezentovat poslechovost vědí i v Německu

Velký nápis v novinách hlásá. Jsme nejposlouchanější, hned vedle je logo daného rádia a pod ním malým písmem poznámka, že údaj platí pro ženy ve věku 30 – 39 let. Podobné triky neumí s výsledky měření poslechovosti jen Češi. V Německu s nimi taky pěkně čarují. A v tiskových zprávách, které vycházejí už pár minut po zveřejnění čísel, rádi používají slovíčko konsumstark. Tak je označován ten, kdo hodně nakupuje. A právě takový člověk je z obchodního hlediska dobrým posluchačem.

V Německu vyšla ve středu čísla aktuálního průzkumu poslechovosti Media-Analyse. Výsledek byl zveřejněn v devět hodin dopoledne ve Frankfurtu nad Mohanem. První tiskové zprávy s reakcemi na výsledky vydala rádia či jejich mediazastupitelství během tři čtvrtě hodiny. V průběhu dopoledne se tak emailové schránky mediálních novinářů plnily jednou tiskovou zprávou za druhou a na portálech, které tyto zprávy zveřejňují, tak přibýval jeden článek za druhým.


Stejně jako česká rádia, i ta německá využívají různé kličky, aby se ukázala v tom nejlepším světle. Hledají schválně ten segment trhu, ve kterém jsou oproti konkurenci napřed. A tak se v jedné zprávě dozvídáme, že rádio X je lepší než rádio Y a hned v druhé je tomu naopak. Autoři tiskových zpráv německých rádií se projevují značnou dávkou kreativity, protože dokáží vybírat z opravdu rozličných parametrů.


Kromě klasického triku s tím, že se poukazuje na poslechovost u různých věkových kategorií (14-49, 20-29 atd.), porovnávají se i různá čísla ohledně poslechovosti v průměrné hodině. Některá rádia rozumí průměrnou hodinou šedesát minut v čase od šesti do osmnácti hodin, některá od pěti do čtyřiadvaceti hodin a Radio Hamburg od šesti do devatenácti. Někdy se berou v potaz jen všední dny, jindy všech sedm dní a někdy jen pondělí až sobota. Jedno rádio je schopno ve svém tiskovém prohlášení tyto různé průměrné hodiny šikovně zkombinovat tak, aby to vypadalo, že jde o nejúspěšnější stanici. To že se jedná o údaj měřený například v pondělí až pátek od šesti do osmnácti hodin či od pondělí do neděle od pěti do půlnoci ale nikdo netají. Tyto údaje jsou uváděny v závorce hned za číslem s poslechovostí.


Antenne Mecklenburg-Vorpommern se chlubí tím, že má nejposlouchanější ranní vysílání. Tady se proto bere v potaz jen poslechovost v čase od šesti hodin ráno do deseti. Při používání těch čísel, která pro danou stanici dopadla nejlépe, se autoři tiskových zpráv nemusí bát ani srovnání s konkurenčními stanicemi, které občas uvádějí. Někdy dokonce přinášejí tabulky, ve kterých se svými soky srovnávají. Někdy je zmínka o jiných stanicích v tiskové proto, že je všechny vlastní jedna společnost.


Velká čísla vypadají pěkně. Rádia, která se mohou chlubit tím, že jejich daily reach přesahuje milion posluchačů (v Německu nic neobvyklého), ráda uvedou právě tento údaj. Kdo tak velkými čísly operovat nemůže, schová se rád za procenta. Berlínské Kiss FM zvýšilo počet svých posluchačů z 53 na 61 tisíc. To není mnoho. V tiskové zprávě se ale uvádí i toto: Podíl na trhu stanice Kiss FM stoupl v Berlíně o 21,6% na 4,5%.  V kategorii 14 – 29tiletých dokázalo Kiss FM svůj zásah zvýšit dokonce o 28% a je tak v této cílové skupině leaderem. Jen pro zajímavost jde o údaje měřené od pondělí do soboty od šesti do osmnácti hodin.


Hezky si s procenty zahrálo 100´5 Das Hitradio. To uvedlo: 90% posluchačů jsou lidé z cílové skupiny 14 – 49 let, na které je zaměřena reklama.  Kolik posluchačů vlastně rádio má (aspoň jednou si ho za poslední 2 týdny naladilo 470 tisíc lidí), se čtenář dozví až o pár řádků později. A navíc nejde o denní nebo hodinový zásah nýbrž o poslechovost za posledních čtrnáct dní.


Bez velkého bádaní, které hodnoty dopadly nejlépe, může svá čísla zveřejnit Antenne Bayern. Tuto stanici ladí v hodině 1, 085 milionu a denně 3, 511 milionu posluchačů. Jiné stanice ale hledají hezká čísla. A to nejen komerční ale i veřejnoprávní. Severoněmecký rozhlas NDR vysílá celkem pro čtyři spolkové země. U NDR 1 je proto zmíněno, že ve všech zemích, kde vysílá, posluchače přibralo. U NDR 2 se místo slůvka všechno objevuje číslovka tři. V jedné ze čtveřice zemí totiž k nárůstu nedošlo, to ale v TZ přímo řečeno není.


Hesenský rozhlas zas komentuje ztrátu některých svých stanic jako lehké zakolísání, přes které zůstávají stanice hr2 a hr3 stabilně na vysoké úrovni, píše se v materiálu rozhlasu. V případě hr2 se zakolísáním myslí pokles ze 110 tisíc na 90 a u hr3 z 860 na 840 tisíc. TZ ale nezapomíná zdůraznit, že u posluchačů pro inzerenty nejzajímavějších (není uvedeno jakých) došlo v případě hr3 k nárůstu o šest tisíc.


Eufemismy při hodnocení svých ztrát používá i Delta radio. To poukazuje na růst svého podílu na trhu v Hamburgu z 1,5% na 2.1%. Pokles z 4,5% na 3,6% ve Šlesvicku-Holštýnsku je tu označen jako lehká ztráta. I toto srovnávání s minulým obdobím se provádí podle aktuálních potřeb. Media-Analyse vychází dvakrát ročně. Někteří proto provádí srovnání s tou minulou tedy zveřejněnou v druhém pololetí 2006 a někteří s tou z prvního pololetí. Použití staršího měření si ospravedlňují tím, že srovnávají výsledky za stejné období předchozího roku. Když je stanice v nějaké oblasti už několik měření za sebou stále na prvním místě, nezapomene zdůraznit, že tomu tak už je po X let. „Tucet se naplnil.“, řekl programový šéf stanice Hit-Radio Antenne 1 Alexander Heine, který se může pyšnit tím, že jeho rádio je 12 let leaderem.


Kromě čísel a slov jako je růst či drobné zakolísání, se v TZ objevují i citace ředitelů, jednatelů nebo šéfů programu jednotlivých stanic. Ti většinou vyjadřují poděkování svým posluchačům i svému týmu. V uvozovkách tak najdeme jen chválu, jak posluchači chtějí právě tu hudbu, kterou jim nabízí to konkrétní rádio a přesně tyto zprávy. Občas připomenou a pochválí si nějaké úspěšné promo. Ten, kdo není první, vyjadřuje naději, že má šanci první příčku dobýt. Několik programových ředitelů se v těchto svých projevech i zamyslelo nad moderními technologiemi jako jsou i-pody a všichni shodně konstatují, že tato zařízení nejsou rádiím konkurencí. Spojení rádia s dalšími médii (internetem a mobilními zařízeními) si pochvaluje šéf stanice bigFM Kristian Kropp. Rádio ve své tiskové zprávě uvádí nejen svou poslechovost (denní cca. 1,5 mil., hodinová 220 tisíc), ale také počet přístupů na své internetové stránky (500 tisíc za měsíc). Crossmediální efekty zmiňují i někteří další.


Profesionálně psané tiskovky jsou doplněné i o krátké představení ředitele (stručný profesní životopis, případně i foto) a krátká zpráva o daném rádiu (formát, frekvence, od kdy vysílá), kde je i zmíněno, kdo prodává reklamu. Výsledky poslechovosti zpracovávají do svých TZ i mediazastupitelství. Ty někdy dokonce uvádějí poslechovost jednotlivých balíčků, které nabízejí a srovnávají ji například se stejným obdobím minulého roku. Tiskové zprávy někdy obsahují i údaj o tom, jak průzkum probíhá.


Ten probíhá ve dvou vlnách. První dotazování se loni provádělo od 8. ledna do 23. dubna, druhé od 3. září do 17. prosince. Celkem bylo metodou CATI vyzpovídáno 61 109 německy mluvících respondentů (nezapočítávají se tak menšiny či cizinci, kteří nemluví německy) ve věku 14 let a více.


A na závěr ještě jedna citace tiskové zprávy, ve které je vysvětleno, proč stanice není jedničkou. Hamburské Oldie 95 uvádí, že je mezi soukromými rádii v Hamburgu na třetím místě. Denně ho ladí 266 tisíc lidí. Pisatel poukazuje na to, že Oldie 95 má k dispozici jen 100 Wattový vysílač, zatímco Radio Hamburg, NDR2 a NDR 90,3 mají výkon 80 tisíc Wattů (není použit kW) a alster radio 106!8 40 tisíc Wattů.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .