Expresradio vystupuje z APSV, Media Projektu a RRM

radiotv22Pražské Expresradio, kterému Mediaprojekt stanovil v poslechovosti statistickou nulu vystupuje z asociace APSV, průzkumu poslechovosti Media Projekt a mediazastupitelství Regie Radio Music. Serveru RadioTV to potvrdil majitel Expresradia Zdeněk Stehno, který v úterý vzal zpět výpovědi programového a hudebního ředitele Miloše Pokorného a Romana Ondráčka.

Mediaprojekt nebude měřit Expres

V srpnových výsledcích oficiálního průzkumu poslechovosti – Mediaprojektu Expresradio nenajdeme. Majitel licencované společnosti 4S Production Zdeněk Stehno totiž potvrdil, že zaslal prezidentovi APSV dopis, ve kterém žádá o vyřazení z Mediaprojektu. V srpnových výsledcích průzkumu poslechovosti tak najdeme Expres pouze v kategorii Ostatní stanice. Poslechovost Expresradia by měla být seriozně změřena až počátkem příštího roku, kdy podle dobře informovaného zdroje chystá tato stanice pověřit některou z renomovaných firem provedením samostatného průzkumu poslechovosti.

Zdeněk Stehno ovšem v dopise předsedovi APSV Michalu Zelenkovi nežádá pouze o vyřazení z Mediaprojektu. Expresradio opouští také Asociaci provozovatelů soukromého vysílání. Stane se tak v současnosti jedinou soukromou stanicí u nás, která není součástí APSV.

Končíme s RRM…

Kromě toho, že se Expresradio chce vyřadit z APSV a Mediaprojektu, neplánuje ani další setrvání v mediazastupitelství Regie Radio Music. Podle zdroje blízkého Expresradiu proběhla včera a dnes jednání mezi majitelem Expresradia Zdeňkem Stehnem a zástupci RRM ohledně vystoupení Expresu ze sítě RRM. Výsledek jednání dosud není znám, ale údajně zatím nic nebylo rozhodnuto.

„Mám pocit, že Expresradio by v stiuaci, kdy není jeho poslechovost měřena Mediaprojektem, bylo pro Regie Radio Music zbytečnou přítěží a proto chci smlouvu s RRM rozvázat a nadále nebýt obchodně zastupován žádnou z reklamních sítí,“ prohlásil pro RadioTV majitel Expresradia Zdeněk Stehno. Generální ředitelka RRM Kateřina Fričová naproti tomu na dotaz RadioTV odpověděla, že dosud o žádné žádosti Expresradia o vystoupení z této reklamní sítě neví.

UPDATE: Dodatečně nám dorazilo vyjádření předesedy APSV Michala Zelenky. „Potvrzuji, že jsem se sešel s p. Stehnem a že jsme hovořili (mimochodem velmi přátelsky) o členství Radia Expres v APSV a o jeho sledování výzkumem Mediaprojekt. K získání členství v APSV je nutné o něj požádat a být na Kongresu APSV (valná hromada jednou za rok) přijat za člena na základě souhlasu nadpoloviční většiny členů. Vystoupit je pak na vůli člena a Kongres to pouze vezme na vědomí. Nebýt měřen Mediaprojektem už tak jednoduché není. Mediaprojekt nezadává, neřídí ani nekontroluje APSV. APSV je pouze členem SKMO (Sdružení komunikačních a mediálních organizací), které na základě dohody zastupuje v SKMO členy, kteří nejsou zastupováni na národním trhu reklamy žádným mediálním zastoupením. Expres je (byl???) zastupován jiným členem SKMO konkrétně RRM (Regie Radio Music). O měření Expresu rozhoduje Stálá pracovní komise SKMO, ve které jsou zástupci UVDT, APSV, ČRo, RRM, MMS, Radionet, Arbomedia a AKA (Asociace komunikačních agentur). Tato komise se musí shodnout na tom, že Expres měřen nebude. Pokud je mi známo, právě posledně jmenovaný člen – AKA, trvá na sledování všech médií. Je proto možné, že vyřazení Expresu, ať už takový požadavek podá RRM, APSV nebo Expres sám odsouhlaseno nebude. Je totiž značný rozdíl mezi tím, nepodílet se na financování tohoto výzkumu a nebýt tím pádem tzv. oprávněnou osobou, se všemi výhodami nebo nebýt měřen. Stejně jako SKMO nemůže nikoho nutit, aby výzkum financoval, nikdo zase nemůže SKMO žádat, aby nebyl výzkumem měřen. Je to stejné, jako kdyby např. politická strana žádala, aby v nějakém výzkumu politických preferencí nebyla sledována nebo zveřejňována. Jediným posláním SKMO je totiž popis mediálního trhu výzkumen ‚jedné měny‘, uznávaným celým mediálním a reklamním průmyslem, Mediaprojektem,“ říká Zelenka.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .