Evropská komise nabízí spolufinancování rozhlasových programů

Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů pro rok 2005 (APCAV 2005) s cílem poskytnout finanční podporu Společenství rozhlasovým programům, které jsou tematicky zaměřené na Evropskou unii a předkládají je producenti a/nebo provozovatelé vysílání se sídlem v Evropské unii.

Výzva k předkládání nabídek je v souladu s informační a komunikační politikou Evropské komise, jejímž záměrem je podporovat rozhlasové programy, které aktuálně informují o Evropské unii a splňují očekávání potencionálních posluchačů.

Projekty musí vytvořit prostor k tomu, aby bylo možné zabývat se jak všemi aspekty aktuálních evropských událostí včetně politické diskuze (o ústavě, rozšíření, růstu, zaměstnanosti, rovných příležitostech, rozvoji, řízení apod.), tak i každodenními otázkami života v Evropě (vzdělání, kultura, mobilita, výroba, kulturní rozmanitost apod.), což by mohlo být přínosné všem občanům.

Předpokládaný celkový rozpočet pro 21 zúčastněných členských států činí zhruba 4 milióny EUR. Maximální výše podpory na jeden projekt je 60 000 EUR, což představuje maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů.

Tato výzva k předkládání návrhů je spravována na místní úrovni jednotlivými zastoupeními Evropské komise v členských státech.

Přibližný časový harmonogram

 • 16. září 2005: uzávěrka k pro podání návrhů
 • září – listopad 2005: jednání Hodnotícího Výboru
 • konec listopadu 2005: žadatelé obdrží písemné oznámení výsledků
 • 15. prosince 2005: podpis grantových dohod, počátek období způsobilosti výdajů a začátek období, ve kterém by programy měly být vysílány
 • 31. března 2006: konečné datum pro zahájení vysílání
 • 31. prosince 2006: konec vysílání
  Informační schůzka ohledně výzvy k předkládání návrhů se bude konat ve čtvrtek 30. června od 14 do 16 hodin v budově Zastoupení Evropské komise v České republice (Jungmannova 24, Praha 1) za účastí pana Rubena Mohedano-Brethese z generálního ředitelství pro tisk a komunikaci Evropské komise. Jednání bude probíhat ve francouzštině a bude tlumočeno do češtiny.

  Bližší informace naleznete v následujících dokumentech:
  technické specifikace (v angličtině)

  formulář žádosti (v angličtině)

  Kontaktní místo na Zastoupení Evropské komise v České republice.

  Jméno: Catherine Sustek

  Adresa: Jungmannova 24, P.O.Box 811, 111 21 Praha 1

  Telefon: +420 255 708 229, 224 312 835

  Fax: +420 224 312 850

  E-mail: catherine.sustek@cec.eu.int

 • Autor článku:

  Napsat komentář

  Pro přidání komentáře musíte .