Diskuze na RadioTV.cz

KODEX DISKUTÉRA UVNITŘ – Připravili jsem pro vás několik novinek týkající se diskuzí na těchto stránkách. Naším hlavním cílem je zpřehlednit dosavadní systém, zároveň odstranit duplicitu některých témat. Věříme, že tyto změny a úpravy uvítáte a že se naše diskuze opět stanou místem, kde se dá najít spousta zajímavých a důležitých informací.

Zásadní věcí, která se však týká pouze tzv. standardních diskuzí (diskuze pod články zůstávají nedotčeny), je jejich zmrazení (zablokování). K tomuto kroku nás vedla skutečnost, že diskusních fór je v současnosti obrovské množství, které vede k duplicitě témat. Návštěvník stránek RadioTV.cz nemá šanci v této spleti různých názvů najít potřebnou informaci, popřípadě přesně neví, kam se svým názorem přispět.
Nově bude moci diskusní fóra zakládat pouze redakce RadioTV.cz. V nejkratším možném termínu, budou vytvořeny základní diskuze s názvy rozhlasových a televizních stanic a několika tématy týkající se digitalizace. To ovšem neznamená, že by čtenáři nemohli vymýšlet témata diskuzí. Tento krok není směřován k cenzuře, ale k přehlednosti.
Jak může čtenář založit diskusní fórum? Nejjednodušší cestou je vložit příspěvek do diskuse s názvem NOVÁ DISKUSNÍ FÓRA, dále může kontaktovat redakci přes skype, e-mail nebo mobilní telefon (v posledních dvou případech doporučujeme kontaktovat šéfredaktora Martina Šinkovského).
Může nastat situace, kdy některý s diskutérů ví o důležité a aktuálně potřebné informaci, která je ukryta v houštině diskuzí. I v tomto případě lze kontaktovat redakci (šéfredaktora), dotyčný příspěvek bude vyhledán a jeho obsah překopírován na aktuální a dostupné místo.

Další novinkou, kterou dneškem zavádíme, je tzv. Kodex diskutéra RadioTV.cz. Ten je závazný pro každého, kdo přispívá do našich diskuzí. Týká se tedy standardních diskuzí i diskuzí pod články.

Kodex diskutéra na RadioTV.cz

V diskuzích na RadioTV.cz se zakazuje:

1) Psát texty obsahující jakékoliv výhružky, osobní útoky nebo poznámky obtěžující ostatní diskutéry.
2) Psát příspěvky, které podněcují nebo obhajují násilí, fanatismus, rasismus, nenávist ke konkrétním lidem anebo ke skupinám obyvatel.
3) Psát příspěvky obsahující vulgarismy a obscénnosti.
4) Psát příspěvky pod cizím jménem.
5) Zaplavovat diskuze příspěvky se stejným obsahem, popřípadě se stejným věcným obsahem.
6) Propagovat komerční produkty nebo soukromé firmy.
7) V neúnosné míře kopírovat do svých příspěvků texty jiných autorů.
8) Vkládat informace o identitě jiných diskutujících bez jejich výslovného souhlasu.

Přistupujte k diskutujícím kolegům s patřičnou úctou. RadioTV.cz umožňuje na svých stránkách komunikovat všem lidem, avšak nepřebírá zodpovědnost za obsah diskuzí. Uživatelé RadioTV.cz musí s tímto kodexem souhlasit a dodržovat jej. Bude-li mít někdo podezření na porušení tohoto kodexu, může kontaktovat šéfredaktora, popřípadě zastupujícího redaktora. Při kvalitativním hodnocení jednotlivých příspěvků nezapomeňte, že informace pocházejí od lidí různého věku, vzdělání i zkušeností. Diskutující je povinen dodržovat právní řád České republiky.

Porušení kodexu:

Chceme, aby se diskuze na RadioTV.cz staly inteligentní a pluralitní názorovou arénou. Tento kodex má tomu napomoci. Jeho porušení povede ke smazání příspěvku, jenž kodex porušuje. Pokud budou od stejného diskutujícího smazány tři příspěvky, dojde k úplnému zablokování jeho přístupu do diskuzí na RadioTV.cz, a to bez předchozího upozornění. Pokud dojde k porušení kodexu ze strany diskutujícího, které povede ke smazání jeho příspěvku, začíná běžet dvouměsíční lhůta. Jestliže během těchto dvou měsíců postižený diskutér neporuší kodex, budou mu jeho „trestné body“ umazány.
Užitím služeb RadioTV.cz vyjadřujete svůj souhlas s tímto kodexem a zavazujete se jej dodržovat.

Text tohoto kodexu není stálý a neměnný, vyhrazujeme si právo tento text kdykoliv upravit. Doporučujeme občas do kodexu nahlížet a ubezpečit se, že konáte v souladu s jeho textem. Zabráníte tak možným nedorozuměním a nepříjemnostem.

Leden 2009
Věříme, že tyto naše kroky povedou ke zkvalitnění diskuzí na RadioTV.cz, protože čtenářské příspěvky jsou u webových stránek velmi důležité a mají úlohu jakéhosi „třináctého hráče“. Děkujeme za podporu, kterou nám projevujete a doufáme, že naše stránky budete navštěvovat i nadále a diskuze se stanou kvalitní výkladní skříní nejen redakce, ale i čtenářů tohoto webu.

redakce RadioTV.cz

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .