ČRo Pardubice – na obzoru je zatím jen provizorium

radiotv22Když jsme v květnu minulého roku připravovali první článek o přípravě samostatného vysílání Českého rozhlasu pro Pardubický kraj, byly předpoklady přece jenom trochu optimističtější.

Když jsme v květnu minulého roku připravovali první článek o přípravě samostatného vysílání Českého rozhlasu pro Pardubický kraj, byly předpoklady přece jenom trochu optimističtější. Například novela Zákona o Českém rozhlase měla být v parlamentu projednávána když ne před letní přestávkou, tak záhy po ní. Máme tu leden 2002 a zdá se, že legislativní krok, přímo zakotvující zřízení rádií v nových regionech, by mohl být uskutečněn ještě během zimy. Novela Zákona o Českém rozhlase by se do parlamentu měla dostat v únoru.

Situace ale přesto doznala jistého posunu. Budova v ulici Svaté Anežky České, v historické části Pardubic, je po rekonstrukci připravena k nastěhování rozhlasové techniky. Její podstatná část by měla dorazit koncem ledna, když přejímka rozhlasových prostor proběhla už 14. prosince. To je určitě pozitivní a k problémům, které se v minulých měsících vyskytly, se už vracet nechci. Beztak se týkaly spíš vztahů mezi projektantem a zhotovitelem stavby a technických záležitostí kolem Komorní scény Východočeského divadla. Ta v této budově funguje už od 6. října.

V pondělí 10.12.2001 se podařilo uskutečnit výjezdní zasedání Rady Českého rozhlasu přímo v Pardubicích a k některým konkrétním závěrům se přece jen dospělo. Předně bylo rozhodnuto o jakési přechodové fázi, při níž bude pouze upraveno stávající vysílání královéhradeckého studia. Do jeho programu budou zařazovány bloky určené výhradně pro Pardubický či Královéhradecký kraj. Pardubáci by tak měli slyšet to „své“ na frekvenci 100.1 MHz (Pardubice – Krásné / 90kW) a Hradečáci budou ladit 101.9 MHz z Černé hory. Pro skutečné samostatné vysílání prý rozhlasu chybí peníze a frekvence. První důvod nechci komentovat, druhý jsem již považoval za vyřešený (viz. předchozí článek). Přesto byl poměrně překvapivě stanoven pevný termín začátku vysílání – 1.3.2002!! Vzhledem k tomu, že jsem se tohoto jednání nebyl, použiji na tomto místě citáty z tisku. (Tímto směrem jsem byl odkázán i paní Hanou Vágnerovou z Rady ČRo.)

Slova místopředsedy Rady ČRo Pavla Scheuflera: „Koncepce vysílání pro Pardubický kraj je téměř hotová.“ (Pardubické noviny) beru s rezervou – „koncepce“ je pojem dostatečně neurčitý. Zmíněný deník také uvádí, že v nejbližších týdnech má vzniknout samostatná zpravodajská redakce. Pardubická příloha Mladé fronty Dnes se uvedenému zasedání věnuje nepatrně více a kromě už zmíněných faktů cituje i další přítomné. Tak např. koordinátor ČRo pro regionální vysílání Rusbeh Oweyssi si troufl prohlásit: „Již nyní je jisté, že každý kraj bude mít své vlastní vysílání přibližně od pěti hodin ráno až do půl desáté dopoledne“. Po dobu společného vysílání by údajně východočeská rozhlasová stanice neměla používat dosavadní název Český rozhlas Hradec Králové – značka, či název se teprve hledá.

Jistou zajímavostí je, že nezaujatý čtenář MF Dnes může lehce nabýt dojmu, že mezi největší příznivce ČRo Pardubice patří ředitel hradeckého rozhlasu Petr Haš. Doslova: „Z časových důvodů jsme museli najít nejrychlejší a nejlevnější řešení. Jsem však příznivcem samostatné pardubické stanice.“ Člen mediální komise parlamentu a pardubický poslanec za ČSSD Miroslav Kučera má pochopitelně snahu o zřízení zdejší stanice tak trochu v popisu práce: „Ředitele Českého rozhlasu jsem upozorňoval, aby reflektoval nové kraje“. V podobném duchu se vyslovuje i krajský hejtman Roman Línek: „Připadá mi zvláštní, když při poslechu stávající krajské stanice svítí na displeji iniciály Hradce Králové“. Na závěr citátů z článku Mladé fronty Dnes jeden uklidňující, z úst předsedy Rady Českého rozhlasu Richarda Seemanna: „O zvýšení koncesionářských poplatků jsme rozhodně nejednali.“

Zkrátka: i přes uvedená fakta je tu otazníků víc než dost. Jediným zaměstnancem ČRo Pardubice je nyní Martin Kolovratník (někomu možná známý i z rádia Profil), který před časem začal vykonávat funkci intendanta. V prostorách nového rádia také funguje (zatím tak trochu provizorně) několik málo pracovníků ČRo Hradec Králové, kteří již předtím zpravodajsky pokrývali Pardubicko. Pracovní tým by měl být doplněn konkursním řízením – snad v červnu. Nikdo ale oficiálně neřekl zda vůbec, popř. jak bude provedena reorganizace ČRo Hradec Králové a jak budou v souvislosti s tím upraveny rozpočty. Hlasy, které považují nové regionální stanice Českého rozhlasu za zbytečné plýtvání penězi, mohou někomu znít rozumně, nicméně přicházejí tak trochu s křížkem po funuse. Jestliže námi zvolení političtí zástupci jednou rozhodli o zřízení nových samostatných a rovnoprávných krajů, bezpochyby jim také došlo, že to bude něco stát. Bez zajímavosti určitě není propad poslechovosti královehradeckého rádia v Pardubickém kraji, která dnes do celkového čísla přispívá cca jednou devítinou.

V průběhu ledna byl potvrzen 1. březen, jako začátek vysílání vlastních pardubických vstupů (jak je zmíněno v úvodu, z vysílače Krásné). Zpočátku půjde o cca 25 minut denně a náplní bude především zpravodajství. Časový rozsah by měl postupně narůstat a neoficiální termín zahájení plnohodnotného pardubického Českého rozhlasu je září 2002. Tak uvidíme. Ale už teď mám obavy z toho, že to rozhodující (jak bývá v Čechách zvykem) se opět odehrává kdesi v zákulisí a optimální a průhledné řešení ustoupí osobním sympatiím a antipatiím, popřípadě lenosti těch, pro které nová stanice znamená pouze práci  navíc.

Plánované řešení bude nejspíš evokovat známé rčení o tom, že všichni si jsou rovni, až na to, že někteří si jsou rovnější. Konkrétně mám na mysli finance. Zdá se, že nová krajská rádia se budou muset spokojit s nesrovnatelně menšími rozpočty a s tím souvisejícími záležitostmi jako jsou prostory, počet zaměstnanců, počet vlastních pořadů, programová nezávislost atd. Kdo někdy navštívil např. sousední Český rozhlas Hradec Králové, tomu není nutno něco vysvětlovat.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .