Country Radio: Klidné rádio do neklidné doby?

radiotv22Country radio přechází po pěti letech od RRM k jeho největší konkurenci – MMS. Výpovědní lhůta u RRM běží nejposlouchanější regionální stanici v Praze od 1. prosince 2001…

Country radio přechází po pěti letech od RRM k jeho největší konkurenci – MMS. Výpovědní lhůta u RRM běží nejposlouchanější regionální stanici v Praze od 1.12. 2001 a nejpozději tedy k 1.březnu příštího roku se Country radio stane členem sítě HIT Radio Network společnosti MMS. Co je důvodem? Může jím být i nové vedení stanice?

„MMS nám nabídla nejlepší podmínky zastupování a je pro nás nyní nejoptimálnější variantou. Považujeme ji v současné době za agenturu poskytující nejlepší servis. Proces probíhající před tímto krokem byl dlouhodobý a sahá tím pádem daleko před mé jmenování,“ dodává nový ředitel Country Radia Jan Zilvar.

„Mám představu, jak by ideální mediazastupitelství mělo fungovat, ale v našem případě bylo rozhodnutí podložené momentální situací na rozhlasovém trhu – aktuální nabídkou a poptávkou,“ dodává obchodní ředitelka Country Radia Regina Sehnalová.

Odkud se vzali?

Odkud přišel do Country Radia jeho nový ředitel, jsme již psali v článku Country Radio má nového ředitele: „Nabídka pro mně byla zajímavá, protože zúročuje vše, co jsem si vyzkoušel a co mohu do rádia přinést k  jeho prospěchu a dalšímu rozvoji – program, rozšíření územního pokrytí nebo spolupráce s jinými rádii.“

Obchodní ředitelka Regina Sehnalová působila jako marketingový expert přes rádia a internet v ARBOmedia. Její přechod do Country Radia znamenal pro mnohé lidi v médiích šok. „Nemám ke country hudbě žádný emocionální vztah, na rádio se dívám jako na produkt, který je potřeba hezky zabalit a co nejlépe prodat, což se ode mě v této pozici také očekává,“ říká Sehnalová. Za svůj hlavní úkol považuje zavedení systému celého fungování obchodu v Country Radiu – definování obchodní strategie a strategie přístupu k trhu – s tím související segmentaci klientů, obchodní analýzu a další nezbytné nástroje pro úspěšné působení Country Radia na reklamním trhu.

„Čísla zde jsou, jen se s nimi dosud nepracovalo.V Country Radiu je k dispozici velké množství informací, které však nebyly využívány jako východiska pro další práci a směřování rádia. Prodej reklamního prostoru dosud probíhal samospádem a spontánně, nikdy nebyl intenzivně řízen, což vyplývalo i z pozice rádia na trhu. Je nutné vybudovat klasickou obchodní základnu, jakou mají ostatní komerční stanice. Posluchači stanici neuživí do chvíle, dokud se nepřemění na příjmy reklamy.“

Příčina ztráty posluchačů

Country Radio ztratilo podle MediaProjektu – byť se změněnou metodikou – za posledních 2,5 roku cca 145 tisíc posluchačů. Zůstává však nadále nejposlouchanější regionální stanicí v Praze.

„Na příčiny poklesu poslechovosti není jednoduché odpovědět. Vrátíme-li se zpátky, číslo bylo skvělé, ale situace a konkurence na trhu byla značně odlišná od dnešní. Stávající číslo je pro nás skvělé i nadále a pokud se nám podaří ho udržet, budeme spokojeni,“ komentuje Sehnalová a dodává, že se změnami, které Country Radio čekají, bylo a bude třeba začít přímo v programu, kde jsou mnohé rezervy: „Dynamika programu Country radia není zdaleka taková, jaká by mohla být a jakou trh vyžaduje. Stejně tak dlouhá byla v minulosti i reakční doba na změny a novinky. A konkurence nespala. Od počátku fungování soukromého rozhlasového trhu u nás se mnohé změnilo a nyní je na Country Radiu, aby ztrátu proti konkurenci, opět dohnalo. Nejde jen o programové úpravy, ale i o technické změny. Poměrně velkou část posluchačů ztratilo Country Radio tím, že v lokalitách, kde mělo sporný příjem, fungují najednou rádia, která se orientují na přibližně stejný až totožný hudební formát. Tím, že  nabízejí atraktivnější program a kvalitnější poslech, přebírají posluchače CR.“

Podle mého názoru je pokles sledovanosti Country rádia určitou vývojovou fázi. A stejně, jako teď ubývají posluchači v MediaProjektu, začnou zase časem přibývat. Ve finále se tato křivka vrátí zpět a nikdo nebude umět spolehlivě říct, proč to tak bylo.

A v neposlední řadě se vyvíjejí i samotní posluchači. „Začátkem 90. let vše, kde bylo slyšet informace nebo zprávy, muselo z rádia ven. Dnes je situace jiná. Lidé chtějí servisní a informační rubriky a zároveň muziku, kterou znají. Country Radio  je dlouhodobě úspěšné, protože hraje hudbu, která má velmi silné posluchačské zázemí. Nyní je na nás, abychom srovnali krok s dobou. Posluchač Country Radia byl vždy oficiálně označován za „kotlíkáře“ a přitom to byli lidé s velmi dobrým finančním zázemím. Potřeby a využití volného času se změnily. A to musíme respektovat i ve vysílání. Nesnažit se rádiem vychovat, ale pomáhat člověku v orientaci a v servisu, a to jak hudebním, tak informačním,“ uzavírá Jan Zilvar.

Konkurenční prostředí

Country Radio patří svým formátem ke specifickým stanicím. Alespoň patřilo – jelikož úspěšný formát najde mnoho příznivců, kteří chtějí také ochutnat slávu. Konkurenční boj je tvrdý a Country Radio ho podcenilo. Konkurenci je možné definovat různě – na základě oslovované cílové skupiny, programového formátu, reklamního zásahu atd. Podle Reginy Sehnalové je programová konkurence podčástí  konkurence v cílové skupině: „Pokud chceme oslovovat cílovou skupinu a někdo jí oslovuje také, byť jiným programem a hudbou, je to pro nás samozřejmě konkurence.“

„Nemyslím si, že máme úplně čistou konkurenci, protože tohle rádio nikdy nebude hrát klasickou komerční hudbu. Naší cílovou skupinou jsou lidé ve věku 25 až 49 let, s přesahem na 59 a v této množině jsou rádia, která nejsou čistou konkurencí, ale blíží se – Blaník, Impuls a Frekvence 1. A to nejen cílovou skupinou, ale i vysokou mírou české a žánrové hudby,“ doplňuje Jan Zilvar.
.
Cesta nahoru?

Country Radio má před sebou těžkou a dlouhou cestu pro získání původních pozic. „Základem všeho je kázeň a systém. Ten je třeba zavést ve všech oblastech. Není to tak, že by se tu tyto věci nikdy nedělaly, ale neměly logickou posloupnost, návaznost a nedávaly lidem východiska pro jejich práci. Vždy šlo spíše o charakter jednorázové akce. A stejně podstatná je kázeň. Jsou to dva poněkud omšelé argumenty, ale zde naprosto platí,“ říká Jan Zilvar.

Pozornost je nyní upřena na zpravodajství, které by mělo odpovídat potřebám posluchačů. Posluchači Country Radia nyní musí informace získávat buď z jiných médií nebo ostatních rozhlasových stanic. První slyšitelné změny v programu by měly nastat k 1. lednu. V rámci nového programu by se měly představit i nové osobnosti

Nyní má Country Radio zažádáno o brněnské kmitočty 95,8 a 99,0. „Brněnské Radio Valc nahrazuje Rádio Petrov. V Brně máme posluchače oslovované středovlnnou frekvencí a myslíme si, že zde rádio s country programem, hlavně po skončení Radia Brno, bude chybět,“ doplňuje Zilvar. Situace by byla řešena odpojováním a v první fázi by byla oddělení společná v Praze i Brně.

Klidné rádio do neklidné doby – slogan i barvy rádia zůstávají. Je jen potřeba naplnit poselství sloganu a oživit posluchačům to, proč by měli rádio poslouchat.

Pár otázek pro Jana Zilvara

Proč jste žádal o licenci na Prahu a Brno a proč jste to potom vzdal?

Udělal jsem „průzkum trhu“ a zjistil jsem, že i když budu sebezkušenější a sebetransparentnější osoba, nemohu v tomto boji o licenci uspět. Nemám stejnou možnost nabídky, jakou mají současní silní broadcasteři nebo současné silné mediální společnosti, které podávají žádosti o licence. Možnosti podpory, rozvoje, možnosti ve smyslu argumentů k Radě. Na začátku je však vždy vize, která smysl měla.

Jak to bylo s rozjezdem Rádia Melody? I tady jste opustil loď.

Neopustil. Rezignoval jsem 16. února, tedy v době, kdy rádio ještě nefungovalo. Vysílat začalo až později. Měli jsme domluvená určitá pravidla hry v okamžiku, když První rozhlasové získá licenci. Byla to ústní dohoda  mezi mnou a určitou částí této společnosti. V momentě, kdy  licenci společnost dostala, ukázalo se, že oficiální stanovisko firmy se od původní domluvy v mnohém liší. Nerezignoval jsem stylem, že bych  utíkal na poslední chvíli od rozběhnuté práce , ale domluvili jsme se, protože spolupráce v tehdy nevrženém smyslu nebyla možná. Melody je malá stanice, kde nebylo a není místo pro dva ředitele.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .