Český rozhlas mediálním partnerem Evropsko-českého fóra

radiotv22Ve středu 5. prosince bude v 10.30 hodin v prostorách Národního muzea slavnostně podepsána deklarace o vzájemné spolupráci mezi Českým rozhlasem a Evropsko-českým fórem.

Český rozhlas se podpisem deklarace stane mediálním partnerem Evropsko-českého fóra. Tato spolupráce je dalším významným příspěvkem Českého rozhlasu v procesu objektivního informování české veřejnosti nejen o samotné Evropské unii, ale především o konkrétních aspektech vstupu České republiky do jejích struktur.

Evropsko-české fórum (ECF), spojená instituce obchodních a průmyslových komor Velké Británie, Francie, Německa, Nizozemí a Švédska, tedy členských zemí Evropské unie, je neziskovým sdružením právnických osob za účelem napomáhat procesu integrace České republiky do Evropské unie. ECF úzce spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a zahraničními výbory a výbory pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. ECF využívá logistickou a finanční podporu Delegace Evropské komise. Blíže viz. www.ecf.cz

Deklaraci slavnostně podepíší generální ředitel Českého rozhlasu Ing. Václav Kasík a předseda správní rady ECF Nils Silfverschiöld. Dále se aktu zúčastní PhDr. Josef Havel, ředitel Úseku programu Českého rozhlasu, Ing. Hana Skalová, ekonomická ředitelka ČRo a Ing. Karel Zýka z Úseku komunikace ČRo. ECF bude zastoupena členy správní rady a ředitelem výkonného týmu Petrem Gregerem.

Mgr. René Zavoral
Oddělení komunikace
Český rozhlas

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .