Reklama v rádiu má stejný emocionální účinek jako televizní reklama

Výzkumná studie společnosti Gallup & Robinson analyzuje emocionální dopady rozhlasové a televizní reklamy. Podle závěrů této studie, která využívá obličejové elektromyografie, jsou emocionální účinky vyvolané reklamou v obou mediatypech na stejné úrovni.

Nová studie, kterou pro Radio Ad Lab zpracovala společnost Gallup & Robinson, se snaží vyhodnotit, do jaké míry je rozhlasová reklama úspěšná při vytváření emocionálního účinku ve srovnání s televizní reklamou. Studie je součástí probíhající série výzkumů „Jak rádio ovlivňuje mysl spotřebitelů“.

Podnětem k tomuto výzkumu byl všeobecně přijímaný poznatek o úloze emocí jako brány k dalším komunikačním procesům. Dřívější výzkumy Radio Ad Lab ukázaly, že rádio má velký potenciál pro vytvoření silné emocionální vazby s posluchači.

K zajištění co nejpřesnějších výsledků byly použity pokročilé psychologické metody, které nevyžadují verbální projevy respondentů. Pro měření emocionálních reakcí byla využita technika obličejové elektromyografie (EMG). Ta zaznamenává a vyhodnocuje elektrické impulsy produkované obličejovými svaly na základě podnětů, v tomto případě emocí vyvolaných testovanými reklamami.

Použité reklamy byly pre-testovány, aby bylo zaručeno, že budou použity a porovnávány televizní a rozhlasové spoty na stejné úrovni profesionálního zpracování srovnatelného podle tradičních metod testování reklam.

Po vyhodnocení testovaných reklamních kampaní zařazených do reálného programu došli autoři studie k závěru, že emocionální dopad rozhlasové reklamy na spotřebitele je v průměru shodný s dopadem jejich televizních protějšků. Ve vzorku 16 zkoumaných kampaní 4 rozhlasové kampaně dosáhly statisticky významnějšího emocionálního účinku než ty televizní, zatímco jen jedna televizní reklama dosáhla vyšší úrovně.

Výsledky studie budou dále sloužit jako podklad pro další výzkumy, které by měly odkrýt jemné nuance v emocionálních reakcích, které rozhlasové a televizní reklamy ve svých příjemcích vyvolávají. Kompletní studii lze stáhnout zde.

Radio Ad Lab je zájmová organizace vytvořená v roce 2001 firmami z amerického rozhlasového trhu. Jejím cílem je ve spolupráci se zadavateli reklamy, reklamními agenturami a broadcastery lépe porozumět jak pracuje rozhlasová reklama, měřit efektivitu rádia  a zvýšit důvěru těchto subjektů v rádio.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .