MML 2-3/2007: Na Slovensku klesá obľuba zahraničných rádií

Agentúra Median SK v tomto týždni zverejnila ďalšiu vlnu prieskumu MML-TGI, v rámci ktorej sme po druhý raz mohli sledovať vývoj polročného obdobia počúvanosti rozhlasových staníc na Slovensku. Mierne poklesy príznačné v letných mesiacoch sa prejavili aj v tomto polroku, na čo najviac doplatili okruhy Slovenského rozhlasu. Mierne stúpali Jemné melódie a Rádio Viva, svoju pozíciu si stále udržiava aj nitrianske N-Rádio. Údaje z druhého a tretieho spojeného kvartálu zobrazujú výsledky z obbobia od apríla do septembra 2007.

Celoplošné a multiregionálne stanice

Počúvanosť celoslovenských staníc mala v tejto vlne mierne klesajúcu tendenciu, najmä kvôli poklesom verejnoprávnych okruhov. Najpočúvanejšie Rádio Expres zotrváva nad 900-tisícovou hranicou a v sledovanom období ho počúva 915 tisíc poslucháčov denne. Kým v jeho prípade reálne nejde o pokles, verejnoprávne okruhy na čele s SRo 1 Rádiom Slovensko už majú dlhodobejší klesajúci trend. Poslucháči ubudli nielen SRo 1 (-42 na 786), ale aj SRo 2 Regine (-46 na 281), ktorá oproti samostatnej prvej vlne zverejnenej v apríli stratila viac ako 100-tisíc poslucháčov. Regina uzatvára päť najpočúvanejších staníc, kam sa na tretej priečke zaraďuje Fun rádio (-26 na 473) a štvrté zostávajú s určitým odstupom Jemné melódie (+19 na 404), ktorých výrazný rast z predchádzajúcich vĺn sa v tomto polroku stabilizoval.

Programové a imidžové zmeny Rádia Okey musia dostať viac času, aby sa prejavili na počúvanosti. Zatiaľ si Okey udržiava svoj dlhodobý priemer z posledných rokov (-2 na 244). Do podpriemerných hodnôt sa však dostáva SRo 4 Rádio_FM, ktoré najviac dopláca na reorganizáciu frekvencií v rámci Slovenského rozhlasu a nedostatočnú komunikačnú kampaň. Výrazný úbytok pokrytia, ktorý sa len pomaly darí nahrádzať, sa prejavuje v klesajúcom trende, hoci vo štvrťročnom vyjadrení toto rádio stúplo. Nízke hodnoty z druhého štvrťroka mu však urobili negatívny polročný priemer (-28 na 127). Naopak, pomaly sa prebúdza bývalé Rádio Twist, dnes Rádio Viva, ktoré má síce veľmi pomalý vzostup, ale ako jedno z mála ani počas leta nestrácalo (+15 na 119). Duchovné Rádio Lumen sa v polročnom zobrazení udržiava nad hranicou stotisíc poslucháčov, hoci v samostatnom štvrťročnom vyjadrení by už bolo pod ňou (-16 na 108). Stabilnú, aj keď očakávane nízku počúvanosť vykazuje umelecký okruh SRo 3 Devín (+3 na 39). Nedarí sa však Rádiu HEY!, ktoré so svojim vtedajším programom nedokázalo zaujať výraznejšie masy poslucháčov, a zostáva na chvoste multiregionálnych rádií (-6 na 33).

Regionálne a lokálne rádiá

Na čele regionáliek zostáva nitrianske N-Rádio, ktoré stúpa už v piatej vlne za sebou, hoci len veľmi mierne (+3 na 54). Na jeho príklade vidieť, že aj regionálne stanice môžu fungovať v zázemí silného partnera s patričným programovým know-how. Poradie zostáva rovnaké aj na ďalších dvoch priečkach – s odstupom nasleduje hornonitrianske Rádio Beta (24 tisíc) a východoslovenské Rádio KISS (19 tisíc). Západoslovenské rádiá Dúha a MAX majú zhodne po 16 tisíc poslucháčov, podobne aj skalické G3 a trenčianske HIT FM, ktorým prieskum nameral po 14 tisíc napriek výrazne odlišnému pokrytiu.

Veľmi nepriaznivú počúvanosť vykazuje trojica rádií so sídlom v Žiline. Nedá sa určiť jednoznačný líder, nakoľko počet poslucháčov Frontinusu (9 tisíc), Rádia ZET (8 tisíc) a Rádia Fajn (2 tisíc) je na úrovni štatistickej chyby. Z tohto dôvodu nie je možné považovať za relevantné ani údaje o počúvanosti ostatných regionáliek, ktoré uvádzame len pre úplnosť: Rádio One (4 tisíc), Rádio SiTy (3 tisíc), RTI Poprad (2 tisíc).

Počúvanosť zahraničných rádií klesá

Celková počúvanosť zahraničných staníc presahujúcich na slovenské územie výrazne poklesla. Súhrnný počet poslucháčov maďarských, českých a rakúskych staníc je 239 tisíc poslucháčov denne, čo kedysi bývala obvyklá hodnota pre samostatné maďarské stanice. Tým sa však stále významne darí, keďže ich počúva približne 200 tisíc poslucháčov na zmiešaných územiach. Najpočúvanejšie Sláger rádió má 51 tisíc poslucháčov na Slovensku, konkurenčný Danubius 46 tisíc, v tesnom závese je verejnoprávny program Kossúth (40 tisíc). Obdivuhodná je počúvanosť príhraničného regionálneho Kék Duna rádia (34 tisíc), ktoré by mohlo konkurovať slovenským rádiám s podobným pokrytím. Ostatné maďarské stanice si u nás delia 26 tisíc poslucháčov.

Poklesla aj počúvanosť českých rádií približne o polovicu na 26 tisíc ľudí denne. Z tejto hodnoty si 13 tisíc získal ČRo 1 Radiožurnál, súkromný Impuls má 7 tisíc, a ostatní vysielatelia zvyšných 6 tisíc. Z rakúskych rádií dosahuje merateľnú počúvanosť len ö3 hitradio – 10 tisíc denne. Pre úplnosť uvádzame aj počúvanosť slovenského vysielania Rádia Vatikán (6 tisíc) a národnostného vysielania Slovenského rozhlasu, okruhu SRo 5 Patria, ktoré má 22 tisíc poslucháčov.

Poznámka: Podrobné výsledky sme zverejnili v sekcii POČÚVANOSŤ, v slovenskej časti RadioTV, kde momentálne aktualizujeme všetky databázy.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .