MML 1-2/2007: na Slovensku vedie Rádio Expres a TV Markíza

Agentúra Median SK včera zverejnila prvé základné výsledky prieskumu MML-TGI, ktoré kombinujú údaje z prvého a druhého kvartálu už s navýšenou vzorkou respondentov. Z aktualizovaných údajov za prvý polrok 2007 nevyplynuli výraznejšie zmeny medzi TOP 5 najpočúvanejšími rádiami, a výraznejšie zmeny sa neudiali ani v dlhodobej priazni televíznych divákov. Podľa najnovších zaokrúhlených údajov je na Slovensku tradične najpočúvanejšie Rádio Expres a najsledovanejšia TV Markíza.

Rádio Expres má dvojpercentný náskok pred SRo 1

Z výsledkov prieskumu agentúry Median SK za obdobie prvého polroka 2007 vyplýva, že najpočúvanejší súkromný vysielateľ Rádio Expres, má pred prvým okruhom Slovenského rozhlasu náskok približne dvoch percent. Zaokrúhlené údaje indikujú dennú počúvanosť Rádia Expres na úrovni 21%, k počúvaniu SRo 1 Rádia Slovensko sa prihlásilo 19 percnet respondentov. Na tretej priečke nasleduje Fun rádio s 11 percentami, štvrtá je sieť Jemné melódie s výsledkom 9 percent. Pri týchto staniciach sa predpokladajú buď žiadne alebo iba mierne zmeny v absolútnych údajoch. Na piatej priečke sa naďalej umiestňuje okruh SRo 2 Regina s hodnotou 7 percent. V predchádzajúcich zaokrúhlených výsledkoch samostatnej prvej vlny mala Regina o dva percentuálne body viac.

Významným ukazovateľom v prieskumoch počúvanosti a sledovanosti je aj podiel na trhu – share – ktorý predstavuje „loajálnosť“ poslucháčov voči svojej stanici. Najväčší podiel na celkovej počúvanosti rozhlasových staníc má Rádio Expres so ziskom 23%. Za ním nasleduje SRo 1 Slovensko s 21 percentami a Fun rádio s hodnotou 12%. Poradie piatich najúspešnejších staníc sa nemení ani v tomto ukazovateli – štvrté je Rádio Jemné melódie s desiatimi percentami a na piatej priečke sa umiestňuje SRo 4 Rádio Regina s osempercentným podielom na trhu.

TV Markíza stále s výrazným náskokom

Prieskum MML-TGI monitoruje okrem počúvanosti rozhlasových staníc aj čítanosť denníkov a popri peoplemetroch ponúka štvrťročný výstup aj zo sledovanosti televíznych staníc. Hoci tieto údaje nemožno s peoplemetrami porovnávať, môžu byť cenným zdrojom najmä pre menšie televízne spoločnosti. Najvyššie percento sledovanosti dosiahla TV Markíza s celkovou priazňou 68% divákov. TV JOJ má 33%, Jednotka STV denne oslovuje 31%, s výrazným odstupom nasleduje Dvojka, ktorá má 6 percent divákov. Spravodajská televízia TA3 oslovuje päť percent divákov. Významný počet slovenských divákov zasahuje česká TV Prima, maďarský RTL Klub, verejnoprávna ČT1 a komerčná TV Nova – sledovanosť týchto staníc sa pohybuje od troch do piatich percent. Repondent má pri uvádzaní svojich obľúbených televízií aj možnosť voľby viacerých staníc, preto celkový súčet percentuálnych hodnôt prevyšuje 100%.

V parametri Share je poradie rovnaké ako pri hodnote „sledoval včera“, menia sa len percentá. Významné postavenie si udržiava Markíza – 50%, televízia JOJ dosahuje 17%, kým Jednotka STV je tretia s podielom 16%. Dvojka STV má 2% a spravodajská TA3 jedno percento. Podiel mimoslovenských televíznych staníc predstavuje celkom 14%, z čoho najviac má maďarský RTL Klub a česká TV Prima, obaja vysielatelia sú zhodne na úrovni dvoch percent.

Začiatok tzv. „klouzavých pololetí“

Aktuálna dvojvlna prieskumu zobrazuje výsledky na vzorke 4117 respondentov, ktoré boli zbierané v období od 8. januára do 24. júna 2007. Oproti minulým vlnám je tu zmena v podobe spojenia výsledkov z dvoch kvartálov súčasne. Tým sa navýšila zobrazená vzorka respondentov na dvojnásobok, vďaka čomu môžu niektorí vysielatelia získať presnejšie údaje o vývoji počúvanosti. Vo všetkých nasledujúcich zverejnených výsledkoch bude minimálna zobrazená vzorka 4000 respondentov, v priebehu jedného kalendárneho roka by to malo byť 8000 respondentov.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .