Zelenka píše Radě: Udělujte licence s rozvahou!

radiotv22Dovolte, abych se podivil nad pozastavením Rady nad mými údajnými veřejnými prohlášeními v tiskové zprávě, v nichž prý zazněl „požadavek na odvolání Rady“ a to dokonce kvůli „průběhu a výsledku licenčních řízení v Praze a Brně“.

Vážený pan

Martin Muchka

Předseda Rady RTV

Krátká 10

Praha 10

Praha dne 29.5. 2002

Vážený pane předsedo, vážení místopředsedové a členové Rady RTV,

dovolte, abych se podivil nad pozastavením Rady nad mými údajnými veřejnými prohlášeními v tiskové zprávě ze dne 28.5. 02, v nichž prý zazněl „požadavek na odvolání Rady“ a to dokonce kvůli „průběhu a výsledku licenčních řízení v Praze a Brně“. Dále, že Rada je ve svém rozhodování vedena „politickým a ekonomickým zájmem“. Nic takového jsem neprohlásil.

Shodně s Radou si myslím, že udělení či neudělení jednoho kmitočtu nemůže ohrozit rozhlasový trh v ČR. APSV nenamítá nic proti novým kolegům právě proto, že dříve či později budou mít stejné problémy jako stávající provozovatelé. Jsem však právě proto přesvědčen, že rozhlasový trh je poškozován dlouhodobě a komplexně. Kvalita a pestrost vysílání je předmětem diskuse v nejrůznějších kruzích, ale nejvíce by měla zajímat regulační orgán, který je zejména za tímto účelem ustaven.

Posluchačů je stále stejné množství (poslech neklesá, jak se často píše), investice do reklamy však nerostou a náklady se zvyšují. Přibývají stále nové licence a noví provozovatelé. Na stejné množství jetelíčku je stále více zajíčků. Více licencí a čím dál větší množství zprovozněných vysílačů zmenšuje pokrytí a to se znovu a znovu dokrývá. Tím dochází k dalšímu zmenšení pokrytého území, které je třeba opět dokrýt. Nebude-li tento proces zastaven, brzo budeme mít nekonečné množství zprovozněných kmitočtů a vysílačů o téměř nulovém dosahu. Proto je nezbytné, shodně se zákonem, definovat vysílání nejprve místně a teprve potom hledat technické prostředky. Samotná existence kmitočtu přeci nemůže být jediným důvodem k vypsání licence nebo k rozšíření územního rozsahu vysílání.

Udělovat licence je nezadatelné právo Rady RTV. Předpokládáme však, že není trestné divit se, že u nás existuje licencovaná informační RFI ve francouzštině, BBC z velké části v angličtině, kočkopes Svobodná Evropa a Čro a nyní i slovenské informační rádio Twist. Nic proti Twistu, spíš naopak. Ale ani to, že Slováků v Praze žije více než anglicky a francouzsky mluvících lidí dohromady, nevysvětluje příčinu neexistence podobné licence pro česky mluvící stanici. Věříme také, že se můžeme divit udělování licencí na nekvalitní, rušící a rušené kmitočty. Tím spíše, že řada provozovatelů byla osobními svědky toho, že 1. místopředseda Rady PHDr. Josef Musil, na diskusním panelu při výjezdním zasedání Rady v Plzni prohlásil, že Rada věděla, že kmitočty jsou problematické a že doufala, že se přihlásí tak málo žadatelů, že bude možné řízení stornovat. To, že členové Rady nevědí, že se provozovatelé, kteří to se soutěží myslí vážně, prostě přihlásit musí, ukazuje na hloubku nepochopení rozhlasového trhu. Dobrým příkladem je úspěšná žádost Impulsu o rádio Impuls II, které vlastně nechtěli, ale museli se o něj ucházet, protože jinak by nejúspěšnější česká stanice byla vymazána z poloviny nejdůležitější části rozhlasového trhu, hlavního města Prahy. Při diskusi o vhodnosti spojovat pokrytí regionálních stanic s novým politickým uspořádáním státu jsme se v Plzni od Rady také dozvěděli, že si od nových územně správních celků slibuje vytvoření regionálních trhů reklamy v horizontu příštích několika let. Vážení, tyto trhy jsou vytvářeny od roku 1991, jsou zevrubně popsány a lze je docela přesně vypočítávat. Existují. Předpokládat, že je možné je změnit nějakým administrativním opatřením je bláhové. Právě tyto ekonomické informace, které jsou ověřeny z mnoha zdrojů, by Rada měla brát v úvahu přesto, že jí to zákon neukládá.

Problém dokrývačů je natolik závažný, že ze zasedání našeho výročního 17.Kongresu k desátému výročí založení APSV ukrojil více než třetinu. Samoregulační princip, respektování konkurenčních žádostí, který údajně existuje na Slovensku, jsme odmítli, protože je v našem konkurenčním prostředí nejspíš nerealizovatelný. Nově zvolené představenstvo APSV pak dostalo za úkol tyto záležitosti s Radou a dalšími příslušnými orgány projednat. Dělo se tak v rámci diskuse např. Plzni, problematika bude tématem dalšího semináře k zákonu (bohužel odsunutého na neurčito) a existuje spolupráce při vytváření Koncepce Rady RTV pro udělování dokrývačů. Vzniká bohužel nikoli za 5 minut 12, ale ve tři odpoledne.

Proto se na Vás, vážení Radní, v rámci reakce na Vaši tiskovou zprávu obracím s prosbou, abyste při svém rozhodování brali v úvahu konkurenční prostředí, kvalitu a pestrost vysílání, technické možnosti pokrytí a ekonomické možnosti trhu. Pak jistě obrátíte každou licenci i jednotlivý vyzářený watt v ruce desetkrát, než je vrhnete na trh.

Zdraví

Michal Zelenka, Předseda APSV

P.S. Michel Fleischmann, jehož údajné veřejné výroky jsou rovněž předmětem Tiskové zprávy Rady, je nikoli ředitelem rádia Evropa 2, ale presidentem společnosti EDI CR, která je významným zahraničním rozhlasovým investorem v ČR. Zároveň je členem představenstva APSV, naposledy potvrzeným ve funkci v dubnu tohoto roku a respektovaným rozhlasovým profesionálem.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .