Valc žaluje RRTV za přidělení licence Sázavě

radiotv22Majitel Radia Valc, který se mj. proslavil tím, že Radu pro rozhlasové a televizní vysílání několikrát porazil u soudu, zahájil další tažení. Společnost Valc Media podal opravný prostředek proti rozhodnutí RRTV o udělení licence Radiu Sázava.

Nedostatečně odůvodněné rozhodnutí

Valc ve své žalobě z 15. ledna tvrdí, že rozhodnutí RRTV č.j. Ru/259/02/3143 o udělení licence k vysílání na kótě Benešov – Kozmice 89.3 MHz/5kW ze dne 5.11. 2002 je nezákonné a Rada mu tím mohla způsobit vážnou a nenahraditelnou újmu. Proto se domáhá nejen svých práv, ale také soudní ochrany jemu právem chráněných zájmů. Případ by měl projednat Městský soud v Praze.

Valc v důkazní části své žaloby dále tvrdí, že Rada opět dostatečně neodůvodnila své rozhodnutí tím, že je v něm uvedeno, ža na licenci není právní nárok a říká, že je zákonnou povinností žalovaného o zamítnuté žádosti rozhodnout takovým rozhodnutím, které lze přezkoumat a z jehož odůvodnění je zřejmé, jak konkrétně žalovaný přihlížel k hlediskům stanovených zákonem pro posuzování žádosti o přidělení licence.

„Situace je o to závažnější, že žalovaný v době rozhodování disponoval soudním nálezem např. ve věci pod sp. zn. u výše nadepsaného soudu 28 Ca 264/2001. Soud žalovanému vytýkal právě výše uvedené tvrzení navrhovatele a na základě toho zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 12.6.2001, č.j. Rn/149/01. Jinými slovy, žalovaný své právní povinnosti, resp. zákon porušuje opakovaně a stejným způsobem. Nepochybně jsou pak zde dány důvody § 39 o.z., tj. žalovaný v napadeném licenčním řízení a při vydání napadeného rozhodnutí jednal v rozporu s dobrými mravy, čímž způsobil absolutní neplatnost napadeného rozhodnutí a potažmo celého licenčního řízení,“ stojí dále v žalobě společnosti Valc Media.

Alternativy údajně byly

Valc neprotestuje pouze proti neudělení licence, ale i proti udělení licence společnosti M-Publicity. Podle něj Rada v odůvodnění o udělení licence svá tvrzení nepodložila žádnými důkazy a odůvodnění k této části rozhodnutí, kterým byla licence udělena, navrhovatel považuje za slohové cvičení ”od stolu”, které je daleko od pragmatického hodnocení stavu na daném regionu Benešov – Kozmice.

„Žalovaný netvrdí pravdu v tom, že ostatní žadatelé nepředstavili programové projekty postavené na žánru country. Právě navrhovatel představil formát country a folku jako žánrů příbuzných a svým způsobem neoddělitelných, podobný žánr na country základě představil i původní provozovatel technického prostředku Benešov – Kozmice 89,3 MHz/5 kW společnost Preston spol. s r.o. Zcela nesprávný je taktéž názor žalovaného, že programová skladba postavená na žánru hypotetické, resp. neexistentní ”inteligentní country” jako jediná zcela naplňuje potřeby cílové skupiny ve věku 20 – 40 let.
Tím, že žalovaný upřednostnil ”imaginární” program 20 – 40 let založený na ”nesmyslu” inteligentní country oproti reálnému programu Radia VALC založenému na formátu country a folk popřel právo rovnosti účastníků licenčního řízení. Jde o velmi závažné zákonné pochybení žalovaného, které navozuje stav neplatnosti celého napadeného rozhodnutí včetně neplatnosti udělené licence společnosti M-Publicity s.r.o. Zcela zjevně byla napadená licence udělena společnosti M-Publicity s.r.o. na základě nepravdivých údajů,“
pokračuje navrhovatel opravného prostředku.

Další náboje dodal Žantovský

Po odvolání Rady pro rozhlasové vysílání a na základě pořadu České televize Fakta, který se zabýval kauzou souboje o vliv na Radia Sázava o možným klientelismem RRTV, se Valc rozhodl svoji žalobu rozšířit o další skutečnosti. 11. dubna zaslal Městskému soudu v Praze doplnění návrhu na opravný prostředek.

„Celé licenční řízení ve vztahu žalovaného a M-Publicity s.r.o. doprovázel klientismus a silné podezření z korupčního jednání. Navrhovatel toto své tvrzení opírá o stížnost na činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 24. března 2003, kterou vypracoval Ing. Miroslav Pýcha a zaslal Vládě České republiky, poslancům PČR, předsedovi PČR panu Zaorálkovi, ministrovi kultury ČR panu Dostálovi a dalším. Tato stížnost byla projednávána na 15. schůzi PS PČR dne 2. dubna 2003 při bodu jednání “odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání”. Na klientismus žalovaného v diskusi s odkazem na dopis pana Pýchy upozornil pan Zaorálek, pan Dostál, paní Marvanová. Je veřejně známo, že na tomto jednání PS PČR doporučila předsedovi vlády ČR panu Špidlovi odvolat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, což se následně stalo.
Celý obsah stížnosti pana Pýchy je velmi závažný a zasahuje do poctivosti, resp. nepoctivosti žalovaného při udělování licencí v r. 2001 a 2002, velmi podrobně je zde popsán nezákonný mechanismus, jak obdržela licenci společnost M-Publicity s.r.o. v napadeném správním řízení,“
říká se mj. v dodatku k původní žalobě.

Valc nakonec také Radu obviňuje z toho, že nedodržuje mediální zákon, když svými verdikty nepodporuje pluralitu (programová vyváženost na daném regionu) a dualitu (vztah soukromých médií k veřejnoprávním), ale všímá toho, do které obchodní skupiny právě licencované rádio má nebo bude patřit, což nemá oporu v zákoně. Tato fakta Valc opírá o článek bývalého radního Petra Žantovského „Statistika udělených rozhlasových FM licencí za 2001 – 2002“. „Bývalý radní Petr Žantovský však tímto článkem veřejně přiznal, že v napadeném licenčním řízení RRTV věděla, že Rádio Sázava společnosti M-Publicity bude součástí “rozhlasové sítě” GES. Rozhodnutí žalovaného v této věci nutně muselo být na objednávku, což potvrzují i související důkazy shora citované,“ dodává Valc.

Společnost Valc Media žádá soud o usnesení ve smyslu odložení vykonavatelnosti rozhodnutí o udelení licence společnosti M-Publicity. Dále žádá o vynesení rozsudku, kterým by bylo zrušeno rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence společnosti M-Publicity a neudělení licence společnosti Valc Media a také o úhradu nákladů řízení Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. O průběhu tohoto soudního sporu budeme dále informovat.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .