Stamford Managing se rozroste o další tři rádia

Skupina Stamford Managing se v nejbližší době rozroste o tři nové stanice ze severu Čech. Do sítě Stamford Managing, který v současnosti ovládá sedm rádií a nejsilnější mediazastupitelství MMS, vstupují ústecká rádia North Music a Labe a českolipské Radio Crystal. Serveru RadioTV to potvrdil člen představenstva Stamford Managing Daniel Sedláček.

Síť Stamford Managing se na rozhlasové scéně objevila před rokem jako společná platforma regionálních rozhlasových stanic. V prosinci loňského roku měla přímo nebo přes další společnosti podíly v licencovaných firmách Radia OK, Radia Euro K, Radia Olympic, Radia Vysočina a Radia Blaník jižní Morava. Jak ukazuje následující graf, stoprocentně ovládala také reklamní síť Media Marketing Services.

Ve své expanzi skupina pokračovala v lednu, kdy získala 40% v pražském Fajn Radiu a 50% podíl v chomutovském Radiu Agara. Následovala ztráta libereckého Radia Euro K, kde Stamford nedokázal stabilizovat finanční situaci a rozhodl se dobrovolně vrátit vysílací licenci a k zatím poslednímu rozšíření skupiny došlo v dubnu, kdy Stamford získal 44 procent v Radiu Most a propojil tak své podnikání s rozhlasovým domem City/Blaník Petra Dvořáka.

V červnovém rozhovoru na RadioTV ovšem předseda dozorčí rady Stamford Managing Ladislav Faktor řekl, že primárním cílem firmy není budování sítě. „Hlavní úsilí věnujeme rozvoji stanic, které již součástí naší skupiny jsou.“

Zároveň ovšem naznačil, že se další akvizice chystají. „Můžu potvrdit, že o propojení s naší skupinou projevilo zájem několik dalších stanic. Pro nás je ale rozhodování o dalších akvizicích poměrně složité. Vlastnický vstup je pro nás zároveň vytvořením aliančního partnerství se stávajícími majiteli. Nechceme vstupovat do stanice ve kterých nejsme schopni předem jasně definovat strategii dalšího rozvoje a pravidla pro její realizaci.
Neočekávejte tedy dramatický nárůst počtu námi spoluvlastněných stanic, jakkoliv nechci říct že o nás v této záležitosti v letošním roce ještě neuslyšíte,“
prohlásil Faktor v červnu pro RadioTV.

Třetinové podíly v rádiích North Music, Labe a Crystal

Nové akvizice směřují opět na sever Čech. Jednatel společnosti North Music s.r.o. Miroslav Hašek požádal ve čtvrtek Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení předchozího souhlasu s převody částí obchodních podílů jejích společníků na třetí osobu, obchodní společnost Stamford Managing a.s o předchozí písemný souhlas se změnami její společenské smlouvy, které odráží jednak změny ve společnosti v důsledku výše uvedených rozdělení a převodů částí obchodních podílů a dále změny po uvedení společenské smlouvy do souladu s posledními novelami obchodního zákoníku.

Společnost North Music doposud ovládá z 34% Miroslav Hašek a po 33% mají Michal Sroka a Libor Zajíček. Podle nového uspořádání získá Stamford Managing od každého podílníka třetinu jeho podílu, takže v nové vlastnické struktuře bude vlastnit 34 procent, a původní majitelé Zajíček, Sroka a Hašek si udrží podíly ve výši 22 procent. North Music je přitom vlastníkem licence hitového Radia North Music a Radia Labe, které je svým country-folk formátem orientováno na starší cílovou skupinu.

Podobnou žádost zasílá dnes na Radu pro RTV jednatel společnosti Radio Crystal s.r.o. Tomáš Karlík, který je doposud třetinovým vlastníkem společnosti. Výše jeho podílu se ovšem po vstupu Radia Crystal do skupiny Stamford Managing měnit nebude. Stamford získá polovinu podílu dosud majoritního vlastníka – firmy Real-Invest CL a.s., která dosud ovládala licencovanou společnost Radia Crystal z dvou třetin.

Díky posledním akvizicím má Stamford v Ústeckém kraji mimořádně výrazné zastoupení, když jedinou nezařazenou lokální stanicí zůstává Radio Děčín, které ovšem není vážnou konkurencí svým pokrytým ani výsledky poslechovosti. Vzhledem k tomu, že v tomto kraji nevysílá ani žádný z Kissů, lokálním vysíláním budou Stamfordu konkurovat pouze Evropa 2 a Radio Blaník. Podstatně menší úspěchy slaví zatím Stamford na Moravě, kde má podíly pouze v rádiích Vysočina a Blaník jižní Morava.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .