Soud zrušil rozhodnutí RRTV o udělení licence čtyřem rádiím

radiotv22Existence Radia Hey Praha je vážně ohrožena. Městský soud v Praze totiž vyhověl žalobě společnosti Valc a.s. a ve svém rozsudku zrušil rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 14.5. 2002, kterým byla udělena licence pro vysílání na kmitočtu Praha – Petřín 95.7 MHz/500W Radiu Tón (později Radio Hey Praha) společnosti Czech Radio Praha s.r.o. (později Pražské inforádio s.r.o.) RadioTV má k dispozici kopii rozsudku ze dne 30.4. 2004.

Valc opět porazil RRTV

Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v případě licenčního řízení o kmitočet Praha – Petřín 95.7 MHz/500W napadla žalobou společnost Valc a.s. Do soudního řízení Valce proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání vstoupily také společnosti ESA Radio (Fajn Radio), Joe Media (Radio Limonádový Joe), která poukázala na netraansparentnost vlastnických vztahů držitele licence, a Pražské inforádio (Radio Hey Praha), které se logicky dožadovalo zamítnutí žaloby.

Ve své žalobě se Valc domáhal zrušení rozhodnutí o udělení licence ze dne 14. května 2002, protože uvedené rozhodnutí žalovaného (odvolaná RRTV) je podle žalobce nedostatečně odůvodněno. Valc dále Radě vyčítal, že již samotné vyhlášení licenčního řízení bylo nezákonné, protože Rada vyhlásila licenční řízení na tři kmitočty, což je podle něj zmatečné. Také se mu nelíbilo, že Rada reagovala negativně na jeho žádost o sdělení závazných kritérií, podle kterých bude Rada při udělování licence postupovat.

Na vině je opět nedostatečné odůvodnění

Ačkoliv soud dospěl k závěru, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řádně odůvodnila výrok, kterým rozhodla o udělení licence společnosti Czech Radio Praha s.r.o. v souladu s ustanoveními §17 odst. 1 a §18 odst. 3 a 4 zákona o vysílání, v případě odůvodnění výroku, kterým Rada zamítla žádosti 14 dalších účastníků řízení, zákonem stanovené náležitosti chybí. Zamítavý výrok je odůvodněn pouze tím, že na licenci není právní nárok a že byla udělena jinému žadateli.

Podle soudu podrobné odůvodnění potřeba i v případě zamítavého výroku, aby byly neúspěšným žadatelům zřejmé konkrétní přezkoumatelné důvody, proč jejich žádostem nebylo vyhověno. Stejným způsobem rozhodl soud vloni na podzim při žalobě společnosti Presston na RRTV kvůli udělení licence Radiu Sázava. Valcovy námitky poukazující na nezákonnost samotného vyhlášení licenčního řízení a negativní postup Rady při jeho žádosti o sdělení závazných kritérií soud zamítl.

Na základě těchto důvodů senát Městského soudu v Praze pod vedením předsedkyně JUDr. Hany Veberové napadené rozhodnutí Rady pro vady zrušil a vrátil je k dalšími řízení. Rada je povinna znovu rozhodnout o udělení licence některému z žadatelů a při odůvodnění nového rozhodnutí se důsledně řídit zákonem o vysílání zejména při odůvodnění zamítavého výroku.

Zrušeno je také Radio Hey Brno, AZ Radio v Brně a Krokodýl ve Vyškově

Podle vyjádření předsedy představenstva společnost Valc Zdeňka Valce rozhodl stejný soud obdobně také v případě jeho žalob na průběh licenčních řízení v Brně a Vyškově. Do stejných problému jako Radio Hey Praha se tedy dostalo i Radio Hey Brno, Radio Krokodýl se svým dokrývačem ve Vyškově a AZ Radio s dokrývačem v Brně. O všech těchto licencích musí znovu rozhodovat Rada pro RTV a při novém řízení se musí řídit rozhodnutím soudu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .