RRTV zveřejní licenční podmínky všech rádií

Minulý týden učinila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zásadní krok, který je jistým průlomem v metodách informování veřejnosti. Podle nového jednacího řádu totiž Rada rozhodla, že zveřejní znění licenční podmínek všech rozhlasových stanic.

RRTV se v novém jednacím řádu mj. zavázala zveřejňovat „přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených licencí, včetně licencí vydaných před účinností tohoto Jednacího řádu, a jejich změn, přehled registrací a jejich změn, přehledy využívání kmitočtů kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání a případně další informace.“

Jak vlastně k tomuto průlomovému kroku došlo? Počátek celé kauzy lze vystopovat na podzim loňského roku, kdy jeden z redaktorů radioTV požádal o licenční podmínky Radia Most, ty mu byly vydány a následně zveřejněny. Stalo se tak v době, kdy se RRTV na svém zasedání usnesla, že licenční podmínky jsou veřejným dokumentem. Po protestech Radia Most, které se logicky brániloa ve smyslu „proč my, když ne ostatní?“, byl tento dokument stažen a následně RadioTV požádalo oficiální cestou RRTV o zveřejnění licenčních podmínek všech terestrických rádií.

První žádosti nebylo vyhověno a následovalo tedy odvolání k předsedovi Rady pro RTV Petru Pospíchalovi. Ani toto odvolání nebylo úspěšné, když ředitel úřadu RRTV Miloslav Kučera v dopise datovaném 30. března 2004 sdělil, že „Rada zatím nedospěla k jednotnému stanovisku a že se rozhodla požádat o vyjádření Ústav státu a práva.“

Rozhodl Ústav státu a práva

Mezitím se k celé kauze vyjádřila rozhlasová asociace APSV a televizní asociace ATO, ovšem na konečné rozhodnutí jsme si museli počkat dalších šest měsíců. Vyjádření Ústavu státu a práva nakonec znělo ve prospěch naší žádosti a Rada uložila svému úřadu požadované dokumenty zveřejnit. Ovšem na ono zajímavé čtení si budeme muset ještě nějaký čas počkat, Rada totiž dala svému úřadu na zveřejnění roční lhůtu. Důvody tohoto odkladu sdělil RadioTV ředitel úřadu Miloslav Kučera.

„Rada uložila Úřadu postupně připravit licenční podmínky provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání ke zveřejňování. Jde totiž o to, že je třeba veškerou dokumentaci tohoto typu znovu prověřit, rozhodnout, které části podmínek mají charakter obchodního tajemství a tudíž
ke zveřejnění určeny nejsou (viz stanoviska Ústavu státu a práva i Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dále alespoň zhruba materiál nejen utřídit, ale i sjednotit (podmínky se od sebe vzájemně mnohdy výrazně liší
obsahem a rozsahem, což je dáno především letopočtem, ve kterém byly licence uděleny), vyřadit nebo alespoň označit podmínky již neplatné apod. Prostě nemalá práce a tak asi není náhoda, že jsme na to dostali rok a v současné
době zpracováváme harmonogram. Toť vše, co Vám k tomu zatím mohu říci a jakmile budeme v další etapě, jistě se to dozvíte.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .