RRTV prohrála další soud, Radiohrad opět ve hře

radiotv22Městský soud v Praze vyhověl žalobě Milana Rašíka a rozhodl, že se rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci neprodloužení licence a věc se vrací k dalšímu řízení. Rada je povinna zaplatit navrhovateli náklady řízení ve výší 1000 Kč.

Rozsudek č.j. 28 Ca 549/2001-12 ze dne 24. května 2002, proti kterému není přípustný žádný opravný prostředek, podepsala předsedkyně senátu JUDr. Eva Pechová.

Radiohrad => Radio Čas

Radiohrad, jehož licenci vlastnil Milan Rašík jako fyzická osoba, vysílal na frekvencích Havířov 89.5 MHz/1kW a Třinec 97.4 MHz/200W. Platnost jeho licence končila 31. prosince 2001 a proto bylo na tuto kmitočtovou síť ještě podle starého zákona vypsáno licenční řízení. Toho se kromě Milana Rašíka účastnilo dalších pět provozovatelů a Rada dne 22. května rozhodla, že licenci získá společnost Juke Box, s.r.o. pro územní rozšíření vysílání Radia Čas. Jeho majitel Radim Pařízek tehdy argumetoval tím, že potřebuje pouze jeden z kimotčtů Radiohradu pro zlepšení pokrytí od Ostravy na východ a dva kmitočty Radě vrátí.

Dva měsíce na to ovšem vstoupil v platnost nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a ten dává provozovatelům možnost požádat o prodloužení licence na dalších osm let. Rada je podle tohoto zákona povinna v případě, že žadatel splňuje zákonem dané podmínky, žádosti vyhovět a licenci prodloužit o dalších osm let.

Rada postupovala nezákonně

Rada ovšem Rašíkovu žádost dne 25. září 2001 zamítla, i když konstatovala, že navrhovatel splnil podmínky pro prodloužení předmětné licence podle zákona a že lhůta pro žádost o prodloužení licence byla podle zákona dodržena. Rada své rozhodnutí tehdy zdůvodnila tím, že prodloužení licence by zakládalo nové právní důsledky právních úkonů učiněných Radou před nabytím účinnosti nového zákona a zakládalo by nepřípustný retroaktivní efekt. „Protože technický parametr předmětné licence nebude od 1. ledna 2002 k dispozici, čímž vzniká překážka zcela objektivního rázu, zákon nepředvídaná, Rada nemůže prodloužit předmětnou licenci,“ stojí v rozhodnutí Rady.

Soud po prozkoumání kauzy konstatoval, že nový vysílací zákon byl vydán již 17. května 2001 a Rada tudíž při udělení licence jinému žadateli musela dobře vědět, že nový zákon, jehož účinnost nastane ve velmi krátké době, dává provozovateli právní nárok na prodloužení licence. Přesto Rada rozhodla o udělení licence, na kterou není právní nárok, jinému žadateli. Tvrzení Rady, že tento postup byl nutný z hlediska zachování kontinuity vysílání, nemůže podle soudu obstát. Kontinuita by byla zaručena, kdyby Rada prodloužila licenci provozovatelům, kterým na toto vznikl právní nárok.

„Postup Rady s přihlédnutím ke všem časovým souvislostem v daném případě odporuje smyslu a účelu zákona, který tím, že stávajícím provozovatelům vysílání přiznal právní nárok na prodloužení licence, měl nepochybně na mysli jejich ochranu. Argumentace, kterou Rada odůvodňuje svůj postup, se soudu jeví jako nepřesvědčivá a zamítnutí zákonného nároku na prodloužení licence nemá oporu v zákoně,“ stojí v rozsudku soudkyně Pechové.

Z výše uvedených důvodů soud dospěl k závěru, že rozhodnutí Rady je v rozporu ze zákonem a proto jej zrušil. Rada musí Rašíkovu žádost o prodloužení licence projednat znovu a přitom je vázána tímto právním názorem soudu.

Vrátí se Radiohrad?

Tento rozsudek soudu může mít mnohem větší důsledky než vítězství společnosti Radio Brno Valc, s.r.o. V připadě Valcovy licence totiž soud pouze konstatoval, že Rada nedostatečně zdůvodnila rozhodnutí o zamítnutí žádosti o licenci. Rada má tedy možnost Valcéovu žádost znovu zamítnout, pokud toto rozhodnutí podrobně odůvodní.

V kauze Radiohradu soudkyně Pechová rozhodla, že Rada byla povinna podle zákona prodloužit Rašíkovi platnost licence a Rada bude muset při dalším projednávání respektovat názor soudu. V úvahu pak připadá celá řada možností a můžeme so dočkat toho, že se Radiohrad vrátí do severomoravského éteru, ať už na svých bývalých frekvencích nebo na těch, které slíbil vrátit majitel Radia Čas Radim Pařízek. Každopádně vznikne důležitý precedens, který ukáže, jak řešit podobné žádosti dalších provozovatelů.
Místopředseda RRTV Petr Štěpánek se k této kauze zatím nechce vyjadřovat, protože rozsudek dosud nečetl.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .