RRTV přiznala svůj omyl… Prozatimní!

radiotv22Rozhlasové vody opět rozvířila událost, která vrhá na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání negativní světlo. Jedná se o to, že Rada 14. května přidělila tři pražské kmitočty tak, že Radio Twist získalo úplně jiný kmitočet, než o který žádalo.

Jak se zdá, jediný, kdo může být s výsledky licenčních řízení spokojen, je společnost Londa, s.r.o. pro Radio Impuls 2. Tomu totiž byl opravdu přidělen ten správný kmitočet, a to Bohnice 105.9 MHz/500W. Jak dále říká tisková zpráva RRTV, společnost Czech Radio Praha, s.r.o. získala licenci k provozování rozhlasového vysílání na frekvenci Praha 95.7 MHz na stanici Rádio Tón FM a společnost Radio Twist Praha s.r.o. získala – rovněž na osm let – licenci k provozování rozhlasového vysílání na frekvenci Praha 96.1 MHz na stanici Radio Twist.

Problém však je, že společnost Radio Twist Praha žádala o kmitočet jiný, a sice o ten, který získalo Radio Tón.

O problému udělování jedním provozovatelem zkoordinovaných kmitočtů provozovatelům jiným se velmi často diskutuje, naposledy na mediálním panelu v Plzni. Zkoordinování kmitočtu je totiž nejen záležitost dlouhého hledání, ale také peněz. Nezřídka se však stane, že do kmitočtu investuje někdo jiný, než ho nakonec získá. A proti tomu se, zcela logicky, broadcasteři bouří. I přesto se však často musí s takovýmto rozhodnutím Rady spokojit, protože jednu licenci již mají a spory by jim jen přitížily.

Výsledky licenčních řízení byly zatím zveřejněny pouze na webových stránkách RRTV a vydány jako tisková zpráva. Podle těchto materiálů je zřejmé, že Českým rozhlasem zkoordinovaný kmitočet, o nějž se všemi náležitostmi žádala společnost Radio Twist Praha, získala společnost Czech Radio Praha pro Radio Tón.

Daniel Harvan, výkonný ředitel a jednatel Radia Twist Praha k celému problému uvedl: „Na papíře zatím nemám vůbec nic, rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsme dosud neobdrželi. Zatím se na celou skutečnost dívám tak, že mi není nic jasné. Žádali jsme o kmitočet 95.7, místo toho jsme možná získali jiný kmitočet, o který jsme ani nežádali.
Navíc signál na 96.1 je mnohem více rušen, z Příbrami 96,0.“

Daniel Harvan vidí hlavní problém v etice: „Nikdy bychom nežádali o kmitočty, které si vyměřil někdo jiný. Kmitočet 95.7 si vyměřil státní rozhlas a k němu tak milosrdní nejsme – frekvencí má dost.“ Dále dodal: „Jsme slovenské rádio a pokud si někdo ve slovenské Asociaci (obdoba APSV v Čechách – pozn. red.) zkoordinuje kmitočet, ostatní členové Asociace jsou zavázáni tím, že o něj nepožádají. V případě porušení tohoto etického kodexu jsou z Asociace vyloučeni. V Čechách tomu sice tak není, ale ani zde nechceme brát kmitočet někomu, kdo na jeho vyměření a zkoordinování pracoval a nestálo ho to 3 Kč.“
Kromě etického problému je tu ještě jedna, technická překážka – odlišné parametry frekvence.

Mikoláš Čurik, výkonný ředitel Radio Twist v Bratislavě k celé situaci řekl: „Při výběrovém řízení byly vypsány tři kmitočty a pro každý z nich byla definována různá omezení.“ Také Čurik je si vědom toho, že kmitočet byl společnosti Radio Twist Praha přidělen zatím pouze ‚údajně‘, nikoli na základě písemného rozhodnutí: „Zatím víme, že se hlasovalo o přidělení licencí, ale nevíme, hlasovalo-li se také o rozhodnutí, kdo bude na které frekvenci vysílat. Přidělení licence je v zásadě možné považovat za kladné vyřízení naší žádosti, na druhou stranu však to, že budeme vysílat na frekvenci, o níž jsme nežádali, pokládám za rozhodnutí spíše záporné, či spíše ne moc kladné.“

Platná legislativa vyžaduje, aby ke každé žádosti byly přiřazeny i technické parametry – tedy frekvence a všechna omezení, která s tím souvisejí. „To vše jsme k žádosti přiložili. Ale k žádosti o ‚náš‘ kmitočet. Český trh se chová jinak než slovenský, kde si vzájemně členové Asociace ‚nelezou do zelí‘,“ uvedl na závěr Čurik.

1. místopředseda RRTV, dr. Josef Musil pro RadioTV uvedl, že celá kauza je zatím připravena jako jednací bod zasedání: „Zatím to budeme projednávat jako omyl, ke kterému skutečně došlo. Po strastiplném jednání jsme dospěli k tomu, která tři rádia licence dostanou a pak jsme poněkud rychleji rozhodili o kmitočtech tak, jak to měl kdo v hlavě a už jsme se nedívali do spisů, protože jsme měli pocit, že známe vše nazpaměť. Prozatím vše klasifikujeme jako omyl. Jak jednání dopadnou, nevím. Pokud bude potvrzeno, že se jedná skutečně o omyl, budeme rozhodnutí revokovat, protože nemůžeme přidělit něco někomu, kdo o to nežádal.“

S tímto tvrzením však zásadně nesouhlasí Michal Zelenka, prezident APSV: „Je to klasická věc, přímý důsledek toho, že RRTV nerespektuje zákon. Paragraf 2 odstavec E říká ‚…pro potřeby tohoto zákona se rozumí místním vysíláním vysílání pro vymezenou oblast a pro tuto oblast vytvářenou…‘ To znamená, že RRTV má vypisovat řízení pro Prahu. Ale ona vypisuje řízení na kmitočet. A tady je ten problém. Vypíše-li řízení na kmitočet, musí taky ten kmitočet, na který se žadatel přihlásil a Rada jeho žádost akceptovala, přidělit, případně by měla žadatele upozornit na vadu žádosti a říci mu: ‚Ale pane, vy tady žádáte o jeden konkrétní kmitočet, ale to my vám nemůžeme zaručit. Opravte si žádost, že chcete vysílat v Praze.‘ A řeknu vám, proč to Rada neudělala – protože ani jeden ze tří vypsaných kmitočtů Prahu nepokrývá. Na závěr – je jasné, že žadateli vznikly nemalé náklady. Požádal si o jeden konkrétní kmitočet, takže RRTV mu ho musí dát.“

Na konečné rozhodnutí Rady si však budeme muset počkat do úterka. Tehdy se uvidí. Jde-li skutečně jen o omyl. Podle Michala Zelenky Rada nerozhoduje podle zákona a panuje v ní neuvěřitelný zmatek: „To mohu doložit spoustou příkladů: neodpovídají na dopisy, neposílají výsledky správních rozhodnutí včas, počínají si jako úplná vrchnost, která se necítí vázána vůbec ničím. A toto jsou důsledky. Tento je viditelný, ale podobných nejasností a nepřesností, je za devět let mnohem a mnohem víc.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .