Radio Nový Preston již týden vysílá bez oprávnění

Benešovské Radio Nový Preston vysílá od 26. listopadu nelegálně. V tento den totiž nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze, který rozhodnutí o udělení licence provozovateli M-Publicity zrušil. Této společnosti tak hrozí pokuta až 10 milionů korun.

“Situace vypadá tak, že Rada rozhodla, že podá kasační stížnost a požádá odložení účinnosti platnosti rozsudku. Pokud to bylo doručeno všem účastníkům, tak je rozsudek v současnosti účinný, ale soud tu účinnost může pozastavit. Já si nejsem jistý, jestli to může udělat zpětně a naši právníci taky nevědí přesně, jak to je, protože s tím nemáme zatím žádné zkušenosti. Je docela dobře možné, že pokud soud vyhoví návrhu Rady, tak toto vysílání dodatečně legalizuje,“ řekl dnes telefonicky Pavel Barák z úřadu Rady.

Jasno by mělo být do konce prosince poté, co Nejvyšší správní soud projedná kasační stížnost Rady. “Rada rozhodla, že kasační stížnost podá a existují nějaké lhůty, než ji úřad zpracuje, takže někdy okolo 12. prosince by mohla být soudu doručena. Pak se bude čekat na rozhodnutí soudu, který by mohl rozhodnout vcelku rychle, protože ta žádost o pozastavení je něco jako předběžné opatření. To co vám říkám, je ovšem jen můj laický názor, který dovozuji z logiky věci, dokonce ani naši právníci to nebyli schopni takhle říct, ale věřím, že by mi tuhle formulaci schválili,“ vyjádřil svůj názor Barák.

Pokud by tedy RRTV se svou kasační stížností neuspěla, současné vysílání Radia Nový Presto by nebylo zpětně legalizováno a provozovateli stanice by hrozila vysoká pokuta.
„Podle § 60 odst. 5 mediálního zákona Rada tomu, kdo vysílá bez oprávnění, uloží (ukládá jí to zákon) pokutu do výše (tedy může uvážit) 10 milionů Kč. Pokud tedy Rada poté, co rozsudek nabude právní moci, zjistí, že vysílání pokračuje, zahájí správní řízení s tím, kdo vysílá; Rada může ve správním řízení uložit účastníku řízení (podle § 43 odst. 1 písm. a správního řádu) zdržet se vysílání, dále dát podnět ČTÚ k podobnému zákroku. Rada i ČTÚ se taky může obrátit se žalobou na soud a navrhnout mu vydat předběžné opatření,“ popisuje možné sankce a možnosti regulačních orgánů Barák.

Vzhledem k tomu, že na licencovanou společnost M-Publicity byl vydán exekuční výměr, má tato stanoveného tzv. správce podniku, kterým je JUDr. Pavel Švarc. Ten po prověření skutečnosti, že rozsudek MS v Praze byl doručen RRTV, vyzval zástupce společnosti M-Publicity, s.r.o. k neprodlenému ukončení rozhlasového vysílání Rádia Nový Preston. Kopii své výzvy zaslal i soudnímu exekutorovi a servisní společnosti Radio Production s.r.o. zajišťující vysílání Radia Nový Preston.

„Dle mých informací pan Petr Laštovka na výzvy nijak nereaguje a stále vysílá. Rozsudek o zrušení licence byl žalované straně – tj. Radě doručen již dne 26.11.2004
a je tedy naprosto zřejmé, že již dne 26.11.2004 nabyl právní moci. Podle mého názoru tedy již ode dne 26.11.2004 provozuje Petr Laštovka vysílání bez jakéhokoliv oprávnění, když ustanovení o dobré víře nelze použít, neboť M-Publicity a (jmenovitě i Petr Lašovka) má rozsudek o zrušení licence již k dávno k dispozici,“
říká jednatel Joe Media a podle internetové verze obchodního rejstříku stále i jednatel M-Publicity Miroslav Pýcha.

Aktuální vyjádření provozního ředitele Radia Nový Preston Petra Laštovky se RadioTV zatím nepodařilo získat. Naposledy se vyjádřil v pondělí. „O rozsudku jsem informován. Čekám na dokument s doložkou právní moci, až ho obdržím, k situaci se vyjádřím,“ řekl tehdy.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .