Radio Euro K vrací licenci a v pátek ukončí vysílání!

radiotv22Liberecké Radio Euro K končí svou existenci způsobem, jaký u nás v posledních letech nemá obdoby. Vlastník jeho licence totiž dnes požádal Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o ukončení vysílání ke dni 12. března. Důvodem tohoto kroku je fakt, že není možné stabilizovat ekonomickou situaci licencované společnosti Radio Euro K, s.r.o. Serveru RadioTV to potvrdil člen představenstva společnosti Stamford Managing Daniel Sedláček.

Spory od začátku do konce

Radio Euro K získalo licenci k provozování rozhlasového vysílání na Liberecku v roce 1992 a o rok později zahájilo vysílání. Od počátku vysílání provázely Radio Euro K spory mezi jednateli společnosti Miroslavou Kosovou a Jiřím Pavelkou. Když rádiu v roce 1998 skončila platnost licence, RRTV ji udělila znovu stejné společnosti, ovšem pouze na tři roky. V roce 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem vydal na licencovanou společnost návrh na konkurs, který Vrchní soud v Praze následně zrušil. O rok později RRTV prodloužila platnost licence o další tři roky.

V roce 2003 RRTV několikrát odmítla žádost Radia Euro K o další prodloužení platnosti licence a na konci loňského roku do hry vstoupila společnost První rozhlasová, která s úmyslem stabilizovat situaci postupně licencovanou společnost ovládla. „Se současným majoritním vlastníkem jsme se dohlodli, že se pokusíme vyřešit situaci v Radiu Euro K tak, aby mohlo ve lhůtě 90 dnů, kterou mu RRTV stanovila k doložení dokladů k prodloužení licence, splnit všechny zákonné předpoklady. Zatím budeme stanici sami řídit a zhodnotíme, jestli a jakým způsobem bude možné tu licenci prodloužit,“ prohlásil v říjnu loňského roku jednatel společnosti První rozhlasová Jaroslav Král.

Konsolidace se nepodařila

Po čtyřech měsících noví majitelé Radia Euro K usoudili, že další provozování této stanice není možné. „Pro zásadní nedostatky v účetní evidenci nelze zrekonstruovat stávající majetkové poměry společnosti a zjistit tak aktuální stav jejích závazků. Z uvedených důvodů není možný objektivní odhad budoucích nákladů spojených s finanční stabilizací,“ řekl Václav Ježek, předseda společnosti Stamford Managing, která vlastní První rozhlasovou.

„Původ ekonomických potíží společnosti Radio Euro K, s.r.o. leží v době právních sporů mezi bývalými společníky a jednateli společnosti paní Miroslavou Kosovou a Ing. Jiřím Pavelkou v letech 1993 až 1997. V období, kdy byl jako majitel neoprávněně zapsán Ing. Pavelka, společnost nevedla řádně účetní evidenci a neplnila své závazky vůči státu a dalším osobám. Poté, co se paní Miroslava Kosová dobrala svých práv spojených s jejím vlastnictvím společnosti (usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19.2.1996 a Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.7.1997), obrátila se s žádostí o pomoc při stabilizaci Radia Euro K na společnost První rozhlasová s.r.o. Zásadní kroky k záchraně společnosti ze strany První rozhlasové bylo bohužel možné zahájit až na konci roku 2003 poté, co získala v Radiu Euro K majoritu,“ dodává Ježek.

Další vývoj situace lze jednoduše předpokládat. Platnost licence podle §24 odst. f) mediálního zákona končí ke dni, ke kterému provozovatel vysílání s licencí požádal o ukončení vysílání. Na Liberecku tedy zůstanou dva volné kmitočty a RRTV na ně pravděpodobně vypíše licenční řízení. Vedení společnosti Stamford Managing, která přes První rozhlasovou ovládá Radio Euro K, potvrdilo, že v případě vyhlášení nového licenčního řízení se jej bude účastnit.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .