Provázanost čistě náhodná?

radiotv22 Nehrozí našim broadcasterům, že budou muset v budoucnu čelit konkurenci, které se moc čelit nedá? Není snahou lidí, spojených s nejúspěšnější komerční televizí u nás ovládnout kromě televizního trhu i trh rozhlasový? Podívejme se „pod pokličku“ jednoho ze žadatelů o ostravský kmitočet.

Transparentnost a otevřenost – těmito slovy by se měly představovat společnosti, které jsou činné ve veřejném životě. Ohledně společnosti FAJRONT BS, s.r.o. (společnost zapsána v obchodním rejstříku od 2. ledna 2002), která je žadatelem o licenci na kmitočet 94,7 / 1 kW v Ostravě, se objevují mnohé otazníky, mířící až tam, kde vzniká prostor pro spekulace.
Společnost FAJRONT BS, s.r.o. se v žádosti o licenci představuje jako společnost dvou jednatelů a majitelů: RNDr. Radima Pařízka, stávajícího ředitele a majitele Rádia Čas a JUDr. Hvězdoslava Stefana (obchodní rejstřík). Údaje v úplném výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě navíc doplňují, že právě podíl dr. Stefana ve společnosti je většinový a činí 65 % (na Pařízka tedy zbývá 35 %). Tyto údaje nejsou samy o sobě žádným tajemstvím, FAJRONT BS, s.r.o. však není jedinou společností, kde se objevuje jméno dr. Stefana.
Společnost N PRESS, a.s.(registrovaná od 10.6, 1996 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze) není zasvěceným třeba představovat, jelikož se jedná o bývalého vydavatele populárního týdeníku ANNO TV NOVA (resp. CET 21) . Kromě televizního týdeníku měla být navíc společnost N PRESS rovněž vydavatelem celostátního deníku. Statutárním orgánem společnosti N PRESS je představenstvo, v němž se objevují jména, logicky úzce spojená s TV NOVA. Předsedou představenstva je MUDr. Radek Bajgar, který dříve figuroval ve společnostech kolem TV NOVA a PRIMA , blízkých hlavně společnosti BESEDA HOLDING, a.s. – kde je ovšem v obchodním rejstříku s překlepem jako Bejgar.Společnost je t.č. v konkurzu. Členem je Ivan Rössler, šéfredaktor zábavy na TV NOVA a předsedou Mgr. Peter Duhan. Na tom by samo o sobě nebylo nic divného, kdyby se v dozorčí radě společnosti N PRESS neobjevilo opět jméno JUDr. Hvězdoslava Stefana.
Že by první krok k podivnému spojení? Že by se nejúspěšnější televize u nás pokoušela angažovat i v oblasti rádií? A koho jiného k tomu použít, než jméno osoby, která není mediálně známá. Samozřejmě, zůstáváme ve spekulativní rovině, ale tato otázka se zde jistě nabízí. Nehledě na to, že JUDr. Hvězdoslav Stefan je předsedou dozorčí rady další společnosti, jíž je GES ASSET DEVELOPMENT, a.s. Sídlo společnosti je od 1. října 2001 na adrese Na Žertvách 24 – tuto adresu znají velmi dobře diváci TV PRIMA. Jediným akcionářem společnosti GES ASSET DEVELOPMENT, a.s. je navíc společnost DOMEANA, spol. s r.o., která vlastní 25% podíl držitele licence TV PRIMA, společnosti FTV PREMIERA. JUDR. Stefan zastává funkci předsedy dozorčí rady od 18. dubna 2001. Výpis z obchodního rejstříku navíc v „rubrice“ Ostatní skutečnosti jasně jmenuje společnost MADE FOR NOVA, a.s., coby postupitele pohledávky.
Není to trochu moc náhod najednou? Je běžné, že jméno jediného jednatele společnosti, která žádá o rozhlasovou licenci, nás zavede až tam, kde se objevují jména naší nejúspěšnější televize a jedné z televizí dalších? Tento příklad nám tedy ukazuje, že o transparentnosti se u nás nedá zatím vůbec mluvit. Jak je s touto kauzou obeznámena Rada RTV jsme se zeptali jejího 1. místopředsedy dr. Josefa Musila: „Měl bych asi předstírat, že o tom nevím, ale to bych byl bych špatný odborník. Samozřejmě i já mám v ruce kompletní výpisy z rejstříků. Všichni víme, že tento problém tady je a budeme se jím zabývat při projednáváních o udělení licence. Není zatím jisté, jak závažná informace to je, ale závažné naopak je, že bychom se to nedozvěděli, kdybychom se nesnažili o celém problému zjistit informace sami. Bylo by poctivější, kdyby nám sami žadatelé říkali o svých vedlejších aktivitách při předkládání žádostí nebo při slyšeních a kdybychom po nich nemuseli pátrat my. Tato kauza bude na stole jako jeden z bodů, ale závažnost faktu samotného nemohu zatím posoudit. Koncentrační procesy v naší zemi budou probíhat – mně spíše mrzí, že se žadatelé nesnaží být transparentní.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .