Provázanost čistě náhodná III: Czech Radio Praha

radiotv22Díky vlastnické struktuře dalšího žadatele – tentokrát pražského Czech Radia Praha, jsme nuceni vydat další díl oblíbeného seriálu. Známy jsou tedy již tři stanice, jejichž zákulisí vede k bývalému komplexu Beseda Holding, potažmo k televizi Prima. Náš seriál se asi stane počtem dílů stejně početný, jako legendární major Zeman. Díky vlastnické struktuře dalšího rádia – tentokrát pražského Czech Radia Praha, jsme opět nuceni vydat další díl oblíbeného seriálu.

Známy jsou tedy již tři stanice, jejichž zákulisí vede k bývalému komplexu Beseda Holding, potažmo k televizi Prima. Ostravské Radio Fajront, brněnské Radio Špica a nyní i pražské Czech Radio Praha – tři různé lokality, tři různé formáty – rockový, country a zpravodajský – v pozadí však možná jeden jediný vlastník.

Zpravodajství pro Prahu

Projekt nového reportérského, ryze pražského rádia, prezentovali před Radou RTV tvůrci projektu Josef Vlček a Stanislav Berkovec. Ti jsou však pouze „otci projektu“ a od jakýchkoli vlastnických souvislosti se distancují.

„Projekt Czech Radia Praha jsem dělal spolu se Standou Berkovcem jako zaměstnanec, tudíž otázky vlastníků mně naprosto nezajímají. Jsem pouze zaměstnancem, který vymyslel projekt, nikoli vlastníkem nebo podílníkem Rádia Czech Praha,“ uvedl pro radiotv.cz Josef Vlček.

Czech Radio Praha je ryze pražské rádio. Stanice soustředěná na život a dění v hlavním městě, v jejímž vysílání převažuje reportérská složka. „Rádio bude zaměstnávat reportéry, kteří budou autenticky reflektovat dění v hlavním městě. Myslím, že takové rádio zde dosud není, ať se pražské stanice vymezují jakkoli. V projektu je důrazně podtržena autentická novinářská složka rádia. Mluvit o konkurenci je zatím předčasné, protože, jak sami vidíme, trh se neustále vyvíjí a country rádia hrají pomalu rock, takže se do doby, než rádio začne vysílat, může na trhu změnit cokoli,“ dodává Vlček. Cílovou skupinou rádia jsou posluchači ve věku 25 až 35 let, ale Josef Vlček nepovažuje stanici za rádio pro mladé. Cílová skupina 25 až 35 by se dala podle něj spíše nazvat nastupující profesní generací.
A jaké jsou šance na získání licence podle tvůrce projektu? „Šance Czech Radia Praha jsou podle mého názoru dány pokrytím, které je velice špatné. Mám na mysli tuto frekvenci, a to i v kombinaci dvou frekvencí.“

Klíčová slova – GES a ASSET

Podívejme se však na výpis z obchodního rejstříku. Podle něj je Czech Radio Praha, s.r.o. (zapsáno 28.1.2002) vlastněno jedinou společností – K.V. ASSET MANAGEMENT, a.s. (oborem činnosti této společnosti je smíšený maloobchod). V názvu se tedy již nevyskytuje GES, ASSET však zůstává. Tuto karlovarskou společnost vlastní od 12. února 2002 stoprocentně karlovarský podnikatel Martin Šretr. Jeho jméno však zároveň figuruje v dalších přibližně deseti karlovarských společnostech. Rovněž z Karlových Var pochází skupina MEF v čele s Jiřím Šmejcem – TV NOVA, ale pohybuje se zde i GES GROUP Ivana Zacha.

A teď již k nejzajímavějším společnostem, v nichž jméno Martina Šretra figuruje.

Je to plzeňská TV Pro, s.r.o., která se zabývá koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, zprostředkováním obchodu a služeb, výrobou a distribucí audiovizuálních děl a výroba a prodej nahraných i nenahraných nosičů zvuku a obrazu včetně půjčování a ostatní reklamní činností. Jednatelem TV Pro byl v minulosti nynější majitel nejposlouchanějšího plzeňského Radia FM Plus Václav Ježek (1996 – 2001) a prokuristou současný ředitel Country radia Jan Zilvar (rovněž Bonton Praha). Václav Ježek však svou televizní společnost prodal, jelikož se chtěl zcela věnovat rádiím a provoz karlovarské televize de facto zajišťoval stejně Jan Zilvar. Kupcem a majoritním vlastníkem TV Pro se stal Martin Šretr a zbývajících 6,25 % firmy vlastní Jaroslav Komorous, majitel karlovarské regionální televize Vřídlo.

Nejzajímavější ze společností, kde se objevuje jméno Martina Šretra coby nejprve člena, poté předsedy představenstva, je CONNEXION GROUPE, a.s.. Tato společnost se od provozování hostinské činnosti (zapsáno 1993) dostala v roce 1998 až ke „koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné, realitní činnosti, činnosti organizačních a ekonomických poradců, zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu a služeb a provozování cestovní kanceláře“. Více než zajímavé je, že v dozorčí radě této společnosti totiž v letech 1993 – 1998 seděli Ivan Zach a Petra Marschallova, neboli vlastníci CZECH MEDIA CORPORATION (do 23. února GES HOLDING). Zach byl do stejného data předsedou představenstva výše jmenované společnosti, Marschallova místopředsedkyní, od 23. února si své funkce prohodili a předsedkyní je Marschallova.

Bohužel se v tomto případě jedná pouze o důkaz nepřímý, jelikož lidé okolo GESu se v dalších firmách neobjevují. Dodatek v obchodním rejstříku dále říká, že jediným akcionářem společnosti CONNEXION GROUPE, a.s. je Martin Šretr, který na konci roku 2000 navýšil základní jmění společnosti na 30 milionů korun.

Rada se kauzou intenzivně zabývá

Na 1. místopředsedu RRTV Josefa Musila jsme se již potřetí obrátili se stejnou otázkou: Ví Rada o hrozícím ovládnutí rozhlasového trhu jedinou, ještě k tomu televizní společností? „Nemohu Vám říci nic konkrétního. Jedná se o správní řízení a cokoli pronesu, mohlo by být pokládáno za podjatost apod. Licenční řízení je podle zákona správním řízením a jak už jsem řekl, celá rada sleduje veškeré majetkové poměry společností, žádajících o licence. Veškeré námi zjištěné informace posuzujeme při projednávání žádosti. Pakliže zjistíme něco, co zákon zakazuje, jedná se o překážku, jíž respektujeme. Není-li tomu tak, závisí na pohledu jednoho každého radního. Nemůžete po mně chtít, abych řekl konkrétní jména nebo názvy rádií. Říkám však, že o kauze víme. O Vámi dotazovaném rádiu Czech Radio Praha Vám neříkám nic. Obecně však tyto věci sledujeme a pokud se objeví více případů nebo jakákoli souvislost, dokazující řetězení problému, bude posuzována závažněji než případ ojedinělý.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .