Pražské vysielanie Rádia Twist je ohrozené

Městský soud v Praze zrušil dvojročné rozhodnutie RRTV o udelení licencie Rádiu Twist Praha. Dôvodom bola dávna žaloba jedného z neúspešných žiadateľov a fakt, že Twist získal frekvenciu, o ktorú nežiadal. Doplnené o stanovisko Rádia Twist.

– Genéza Radia Twist Praha –
30.11.2001 – podanie žiadosti o licenciu

14.5.2002 – oznámenie rozhodnutia o udelení licencie

21.11.2002 – spustenie vysielania na frekvencii 96.1 MHz

5.8.2003 – prechod na frekvenciu 96.2 MHz

27.11.2004 – pražský Městský soud zrušil licenciu Rádia Twist

Twist Spoločnosť Radio Twist Praha, prevádzkovateľ programovej služby Radio Twist, pravdepodobne prišla o licenciu. Městský soud v Praze koncom minulého mesiaca zrušil rozhodnutie, vďaka ktorému Twist získal oprávnenie vysielať na frekvencii 96.1 MHz v Prahe. Súd však nezrušil všetky ustanovenia týkajúce sa vtedajšieho licenčného konania, iba vrátil rozhodnutie o pridelení frekvencie Rádiu Twist a vyzval Radu na pokračovanie konania. (úplné znenie rozsudku nájdete tu)

V prvej polovici roku 2002 prebiehalo výberové konanie, ktorého súčasťou boli tri pražské nízkovýkonné frekvencie – 95.7 MHz/Praha-Petřín/500W (koordinoval Český rozhlas), 96.1 MHz/Praha-Bohnice/500W a 105.9 MHz/Praha-Bohnice/500W (obe koordinovalo Radio Proglas). Takmer všetci účastníci žiadali alternatívne o jednu z troch frekvencií. Twist však požiadal iba o jednu konkrétnu frekvenciu – 95.7 MHz – ktorú mu rada nepridelila. Naopak, vyčlenila mu inú frekvenciu, o ktorú sa vôbec neuchádzal.

Čo priniesla argumentácia pred súdom?

Špecifikom vtedajšieho konania bolo, že rada udelila všetky tri frekvencie spoločne. Brala do úvahy všetkých účastníkov, a nebrala osobitne do úvahy tých, ktorí žiadali len o jednu konkrétnu frekvenciu. Tento postup napadol neúspešný účastník konania, spoločnosť MAX LOYD, s.r.o., ktorá sa rovnako uchádzala o jednu z troch frekvencií, s projektom spravodajského Inforádia (v tom čase ešte neexistovalo dnešné Rádio Info – pozn. RadioTV). V argumentácii pred súdom uviedla, že frekvencia 95.7 MHz, ktorú chcelo Rádio Twist, bola pridelená inému účastníkovi. Rada tak nemala Twistu prideliť žiadnu inú frekvenciu, keďže o ňu nepožiadal.

Jeho žiadosť mala byť posudzovaná samostatne len v rámci licenčného konania vyhláseného na frekvenciu 95.7 MHz. Táto skutočnosť mala vplyv na výsledok konania, pretože týmto spôsobom bol žalobca (MAX LOYD, s.r.o – pozn. RadioTV) znevýhodnený,“ uvádza sa v argumentácii žalobcu. Tým, že rada nepridelila Twistu frekvenciu 95.7 MHz, mala jeho žiadosť zamietnuť a frekvenciu 96.1 MHz prideliť inému účastníkovi, konštatuje žalujúca strana.

Žalovaná strana, v tomto prípade RRTV, argumentovala tak, že je možné žiadateľovi v rámci konania udeliť aj inú frekvenciu, než tú o ktorú sa uchádza. „Ziadateľ v licenčnom konaní žiada o licenciu k vysielaniu na určitom území, a nie samostatne o technický parameter vrátane frekvencie, ktorá je iba jednou súčasťou licencie. Ak žiadateľ v žiadosti o licenciu uviedol iba niektorú z troch frekvencií, nie je tento údaj pre Radu záväzný či smerodatný…“ píše žalovaná strana. Z jej ďalšej argumentácie vyplýva, že licenčné konanie bolo vyhlásené na všetky tri frekvencie, a pokiaľ bola podaná žiadosť, nemožno ju brať len ako čiastočnú. V praxi to znamená, že ak sa účastník do konania prihlási, musí si byť vedomý toho, že sa uchádza o všetky ponúkané frekvencie, a záleží len na Rade, ktorú mu vlastne pridelí.

Licencia Twistu zanikla, Rada podáva sťažnosť

RRTV Pražský súd skonštatoval, že nie je možné meniť súbor technických parametrov obsiahnutých v žiadosti, bez súhlasu žiadateľa. Tým podporil argumentáciu žalobcu, že Rada nemohla Rádiu Twist prideliť frekvenciu, o ktorú nepožiadalo. Následne zrušil rozhodnutie Rady o udelení licencie Rádiu Twist, čím jeho licencia fakticky zanikla. Zrušil aj rozhodnutie o neudelení licencie spoločnosti MAX LOYD.

Ak by tento verdikt vstúpil do platnosti, Rádio Twist by muselo ukončiť vysielanie v Prahe a Rada by pokračovala v licenčnom konaní. Možný postup nám vysvetlil Pavel Barák z úradu RRTV: „Rada rozhodla, že podá kasačnú sťažnosť, podobne ako v predchádzajúcich prípadoch. Je pravdepodobné, že súd do niekoľkých týždňov rozhodne, či pozastaví účinnosť tohto rozhodnutia, a následne sa bude čakať, kým rozhodne v samotnej veci,“ uviedol Barák pre RadioTV.

Postup Rady je podobný ako pri nedávno zrušenej licencii Radia Nový Preston. Regulačný orgán sa bude dožadovať odkladu účinnosti rozhodnutia súdu. Tým by malo dôjsť k legalizácii súčasného vysielania Rádia Twist. Barák však nevedel povedať, či môže súd legalizovať vysielanie aj spätne, keďže s podobnými prípadmi zatiaľ úrad nemá skúsenosť.

Twist sa nemôže uchádzať o znovupridelenie licencie

Studio Radia Twist V celej kauze je však ešte jeden zaujímavý fakt. Súd dal možnosť spoločnosti Radio Twist Praha, s.r.o., aby uplatnila právo účastníka v rámci súdneho konania, keďže práve jej sa môže rozsudok dotknúť. Ako sa uvádza v rozhodnutí súdu, Twist svoje právo v určenej lehote neuplatnil. To pravdepodobne znamená, že Twist sa už nebude môcť uchádzať o licenciu, ktorú mu súd zrušil, pretože o frekvenciu 96.1 MHz nikdy nežiadal. V obnovenom licenčnom konaní bude brať Rada do úvahy tých žiadateľov, u ktorých súd zrušil pôvodné rozhodnutie o neudelení licencie.

Tento stav sa týka práve spoločnosti MAX LOYD, ktorá zrejme dostane možnosť opätovne obhájiť projekt Inforádia. Rovnakú šancu by mala mať aj firma WEB VALC, s.r.o., s projektom Rádia Valc, ktorá tiež napadla verdikt RRTV na súde. Rozsudok v prípade Valcu však Rada zatiaľ neobdržala. „Bolo by rozumné počkať aj na výsledky ostatných prebiehajúcich súdnych sporov, ktoré sa týkajú tohto konania,“ myslí si člen úradu RRTV Pavel Barák. Z tohto dôvodu zatiaľ nevedel povedať, ako bude vyzerať prípadné obnovené konanie. Upozornil však, že kasačná sťažnosť môže tieto udalosti ešte zvrátiť.

Dan Harvan: spor medzi RRTV a MAX LOYD sledujeme

O stanovisko sme požiadali aj konateľa spoločnosti Radio Twist Praha, s.r.o., Daniela Harvana, ktorý projekt ‚českého Twistu‘ vypracoval a obhájil. Nášmu serveru potvrdil, že Twist nie je priamo účastníkom sporu. Ten sa odohráva len medzi Radou pre vysielanie a jedným z neúspešných žiadateľov. „Spor medzi Radou a spoločnosťou MAX LOYD sledujeme. V tejto kauze nie sme účastníkmi sporu, ale iba dotknutou stranou, takže nám ani nič iné nezostáva,“ napísal Harvan vo vyjadrení pre RadioTV.

Fleischmana rozhodnutie súdu prekvapilo

Zdroj fotografie: www.ceskamedia.cz Zaujímavá bola reakcia známeho broadcastra Michela Fleischmana, spolumajiteľa firmy MAX LOYD, s.r.o., ktorý žalobu proti RRTV inicioval. O rozhodnutí súdu sa vraj dozvedel len z nášho rozhovoru: „Zatiaľ som to rozhodnutie nevidel, akonáhle si ho preštudujem, vyjadrím sa bližšie. Ale som rád, že súd v tejto veci konečne rozhodol a prekvapuje ma, že sa takú dôležitú informáciu dozvedám od novinára,“ usmial sa Fleischman.

Paradoxné je, že terajší členovia rady udelili Fleischmanovmu projektu frekvenciu 89.0 MHz v lokalite Praha-Vinohrady s povoleným výkonom 150W. Aj toto rozhodnutie je však zaťažené žalobou proti Rade, a tak si prevádzkovateľ nemôže byť istý, či mu licencia naozaj patrí. Z tohto dôvodu požiadal o odklad začiatku vysielania.

Aký je terajší stav na frekvencii 96.1?

Signál Rádia Twist sa v českej metropole objavil 21.11.2002 pri príležitosti pražského summitu NATO, na ktorom došlo k schváleniu pristúpenia Slovenska k aliancii. Po deviatich mesiacoch požiadal prevádzkovateľ o zmenu frekvencie a zvýšenie výkonu. Po súhlase licenčnej rady sa Twist presunul na 96.2 MHz a zvýšil výkon na 1kW.

Licencovanú spoločnosť Radio Twist Praha, s.r.o., vlastní herec a podnikateľ Andrej Hryc, ktorý je aj majoritným vlastníkom slovenskej firmy. Na základe spoločnej dohody preberá pražský Twist nezmenený bratislavský program, do ktorého nezasahuje. Jeho zástupcovia pôvodne plánovali aj vysielanie samostatných odpájaných blokov z Prahy. Tento zámer zatiaľ nezrealizovali.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .