Poslední vývoj v kauze Radia Sázava

radiotv22Kauza Radia Sázava se v posledních týdnech posunula opět kupředu. Laštovkova strana vysoudila milionovou pokutu, Miroslav Pýcha byl zatčen a M-Publicity podalo stížnost pro podjatost na vedoucího úřadu RRTV Miloslava Kučeru.Kauza Radia Sázavase v posledních týdnech posunula opět kupředu. Laštovkova strana vysoudila milionovou pokutu, Miroslav Pýcha byl zatčen a M-Publicity podalo stížnost pro podjatost na vedoucího úřadu RRTV Miloslava Kučeru.
Apropó, v současnosti vysílá na frekvenci Radia Sázava skupina Michalčák-Laštovka.

Autocentrum vysoudilo milion

„AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o., zaznamenalo ve vleklém sporu o práva ke společnosti M-Publicity s.r.o., která je držitelem licence Rádia Sázava první naprosto nezpochybnitelné vítězství. Rozhodčí soud při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky uznal svým nálezem ze dne 23.6.2003 žalobu společnosti AUTOCENTRUM Šternberk, proti Borisi Fišerovi o 1 000 000,- Kč včetně příslušenství,“
stojí v tiskovém prohlášení Petra Laštovky. „Soud tak dal za pravdu tvrzení zástupců společnosti AUTOCENTRUM Šternberk, že Boris Fišer svým jednáním porušil smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti M-Publicity, uzavřené mezi jeho osobou a AUTOCENTREM Šternberk“

Podle Laštovky musí Fišer Autocentru kromě milionové pokuty zaplatit náklady právního zastoupení
ve výši 46.650,- Kč a poplatek za rozhodčí řízení
ve výši 30.000,- Kč. Rozhodčí nález má být konečný a závazný, když doručením oběma stranám nabývá účinku pravomocného soudního rozsudku a je soudně vykonatelný.

Pýcha za mřížemi

„Dne 13.6. v pátek okolo 6:30 h jsem byl eskortován na Policii ČR, a to z důvodů trestního oznámení pana Laštovky, alias GES Holding, z podezření, že jsem údajně spáchal trestný čin obecného ohrožení. Zhruba 50-60 minut jsem strávil bez občanského průkazu v cele předběžného zadržení a poté jsem byl odveden k výslechu,“ popisuje své zážitky jeden z jednatelů M-Publicity Miroslav Pýcha.

Pýcha dále spekuluje, zda šlo o realizaci některé z výhrůžek ze strany skupiny GES, protože podobný scénář mu byl někdy v dubnu údajně naznačen s tím, že by mohl skončit ve vazbě, třeba na několik měsíců, aby nebránil převodu rádia Sázava na GES nebo zda šlo jen o nedopatření, či administrativní chybu Policie. „Cca. po 50 minutách výslechu jsem byl s omluvou propuštěn,“ uzavírá svou zkušenost Pýcha.

Straní Kučera jedné straně?

Společnost M-Publicity je silně nespokojena s jednáním vedoucího úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Miloslava Kučery, kterého podezírá z podjatosti ve prospěch skupiny Michalčák-Laštovka a požaduje jeho vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci M-Publicity s.r.o. a možnosti nahlížet do spisu společnosti.

M-Publicity ve dvanácti bodech popisuje kontroverzní jednání Miloslava Kučery a ve stížnosti předsedovi RRTV Petru Pospíchalovi požaduje odpovědi na následující otázky:

  1. kdy bylo vydáno rozhodnutí č.j. Rz/42/03 o převodu obchodního podílu
  2. kdy toto rozhodnutí bylo odesláno společnosti
  3. kdy se vrátila zpět doručenka úřadu Rady
  4. zda je nebo není veden proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek u soudu
  5. zda toto rozhodnutí nabylo nebo nenabylo právní moci, popřípadě kdy se tak dle úřadu rady stalo.

„Věříme, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a její členové pochopí, že v osobě pana Kučery a jeho konání lze nalézt skutečně pokračování praktik bývalé Rady, kvůli kterým byla nakonec bývalá Rada odvolána. K napsání této stížnosti nás vedou bohužel naše konkrétní nedobré zkušenosti s podjatým konáním pana vedoucího a obáváme se, že jak s ohledem na cenzorskou minulost tohoto pána, ale zejména pak na jeho aktuální možnosti manipulace s informacemi obsaženými v našem spise je zřejmě možnost vyřešení naší situace skutečně velmi obtížná,“ uzavírá svou stížnost Miroslav Pýcha za M-Publicity.

A co Sázava?

Na benešovské frekvenci 89.3 je v posledních týdnech šířen signál skupiny Michalčák-Laštovka. Posluchače, kteří zaznamenali zvýšenou kvalitu signálu proti původnímu provizornímu vysílání této skupiny, jistě nepřekvapí fakt, že se vysílá plným výkonem z původního vysílače Radia Presston, který patří jeho bývalému majiteli Josefu Zochovi.

Ačkoliv měl Zoch původně podepsanou smlouvu se skupinou Fišer-Pýcha, dohodl se během června s jejich „protihráči“ a Pýchovi tak nezbývá, než pro svůj vysílač použít náhradní stanoviště.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .