Pohľad Rádia HEY! na slovenské licenčné konanie

Minulý týždeň prebehlo na Slovensku rozsiahle licenčné konanie, v rámci ktorého rozdelila Rada pre vysielanie 27 voľných rozhlasových frekvencií. V rámci verejných vypočutí sa predstavilo viacero nových aj existujúcich vysielateľov. Medzi žiadateľmi o frekvencie bol aj existujúci projekt slovenského Rádia HEY!, ktoré vsadilo na 100-percentný podiel slovenskej a českej hudby.

O jednotlivých projektoch sme podrobne informovali na českej i slovenskej verzii RadioTV vo viacerých článkoch – Predpoludním zaujali rádiá Metropola a Rock JAM a Popoludnie v znamení rozšírenia pokrytia, alebo prečo Jemné melódie aj naďalej. Českým čitateľom sme priniesli menej obšírnu analýzu v článku Lukratívne frekvencie na Slovensku neprilákali nových vysielateľov. Zástupcovia Rádia HEY! nám ponúkli pohľad na priebeh vlastnej prezentácie, ktorú sme označili ako rozpačitú. Riaditeľ slovenského Rádia HEY! Dezider Kukoľ však má na vyznenie prezentácie odlišný názor, a prinášame vám jeho stanovisko.

Vypočutie zástupcov Rádia HEY! – na rozdiel od ostatných rádií, ktoré najprv predstavili svoj projekt – sa začalo hneď otázkou člena Rady Ing. Petra Abraháma o finančnom krytí projektu a potvrdení daňového úradu. Oba dokumenty boli v prílohe projektu, čo sa hneď v úvode objasnilo a potvrdili to aj zamestnanci kancelárie Rady, ktorí boli v rokovacej sále prítomní,“ hovorí Kukoľ. Podľa jeho slov, voči predstavenému projektu neboli zo strany členov rady vznesené žiadne výhrady. Pripomienky niektorých členov možno vnímať ako priebeh verejnej diskusie na vypočutí, a nie ako rozpačitosť prezentovaného projektu. „Práve naopak, člen Rady Doc. Ladislav Štibrányi odcenil obsah projektu a nad jeho rámec požiadal, či by sme nemohli dať k Rade k dispozícii aj údaje o prieskume záujmu o slovenskú populárnu hudbu na východe Slovenska, z ktorého časť údajov bola použitá v projekte. To sme splnili hneď popoludní. Bola to však požiadavka nad rámec projektu,“ hovorí Kukoľ.

Jedna z pripomienok zaznela aj zo strany predsedníčky Rady Valérie Agócs, ktorá sa pozastavila nad tým, že Rádio HEY! si samo nekoordinuje frekvencie, pričom ostatní multiregionálni vysielatelia prichádzajú aj s vlastnými koordináciami. „To však nie je žiaden priestupok ani nedostatok projektu, pretože do výberového konania sa mohol prihlásiť neobmedzený počet záujemcov. Tak sme ju využili aj my. Rádio má spracovanú dlhodobú koncepciu rozvoja, v rámci nej pracuje aj na samostatnej koordinácii frekvencií na východnom Slovensku. Toto sme uviedli na doplnenie, pričom sme nemuseli nič ‚priznávať‘, ako je v správe uvedené,“ uviedol Kukoľ.

V súvislosti s bratislavskou frekvenciou 100.3 MHz riaditeľ rádia uviedol, že v poslednej dobe bolo dvakrát neznámou osobou poškodené výkonové zariadenie vysielača, pričom závady boli operatívne odstránené. „Pri tejto téme uviedol člen Rady Peter Abrahám, že vysielateľ je povinný mať zariadenie v poriadku na svojej strane. To predsa vieme a dodržujeme,“ dodáva Kukoľ.

Informácia o tom, že členovia rady zástupcov Rádia HEY! opakovane prerušovali a upozorňovali na rôzne nedostatky, nie je podľa riaditeľa stanice pravdivá. „Okrem jedného vstupu predsedníčky Rady Valérie Ágocs, jedného vstupu Ladislava Štibrányiho a dvoch vstupov Petra Abraháma sa nikto iný z členov Rady počas celého času verejného vypočutia Rádia HEY! svojou otázkou do diskusie nezapojil,“ hovorí Kukoľ. Podľa jeho slov, táto časť článku stavia Rádio HEY! a jeho zástupcov do pozície neznalých veci. „Pritom Rada neeviduje voči Rádiu HEY! žiaden nedostatok, ani priestupok voči porušeniu Zákona o vysielaní a retransmisii,“ uzatvára vo svojom vyjadrení riaditeľ slovenského Rádia HEY!.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .