Petr Laštovka: Pýcha vysílá pirátsky!

radiotv22Radio Sázava zahájilo oficiálně zkušební vysílání dne 20.3.2003 cca ve 23:40 z provizorního vysílače umístěného dočasně na kopci v k.ú. Kozmice. Vysílání bylo zahájeno v souladu s licencí, udělenou RRTV společnosti M-Publicity s.r.o. a v souladu s povolením ČTÚ, uděleným téže společnosti (oba dokumenty mohu předložit).

Druhý den, tedy 21.3.2003 v cca 16:45 jsme na frekvenci 89,3 zaznamenali rušící signál z cizího zdroje. Jako zdroj tohoto rušení byl za pomoci měřícího střediska ČTÚ identifikován vysílač patřící společnosti PRESSTON s.r.o., umístěný taktéž v k.ú. obce Kozmice. Zprvu byl náš signál rušen pouze šumem, po chvilce se objevil i modulovaný signál. Tento rušící signál silně znemožnil příjem oprávněně vysílaného programu Rádia Sázava. Posléze jsem zjistil, že vysílač neoprávněně zprovoznil pan ing. Miroslav Pýcha, za asistence dalších tří osob. Ihned po tomto zjištění jsem celou záležitost oznámil prostřednictvím linky 158 na operační středisko Policie České republiky. Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, kterým ing. Miroslavu Pýchovi ZAKÁZAL jednat a podepisovat za spol. M-Publicity (opět mohu předložit), musel jsem Policii oznámit podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Protože ing. Miroslav Pýcha nemůže za společnost nikterak jednat, nedisponuje tedy ani potřebným oprávněním k zahájení vysílání a jeho vysílání je pouze vysílání ing. Miroslava Pýchy jako fyzické osoby, jedná se o největší pirátské vysílání v historii českého brodcastingu. Situaci jsme konzultoval s několika odborníky na vysílací techniku a zjistil jsem, že díky spuštění druhého pirátského vysílače může dojít k interferenčnímu a intermodulačnímu rušení, které může rušit provoz pozemní mobilní komunikační technologie, ale hlavně leteckou komunikaci a navigaci. S ohledem na výrazně zvýšený letecký provoz nad naším územím v těchto dnech jsem byl proto nucen podat i druhé oznámení o podezření ze spáchání trestného činu „obecného ohrožení“.

Petr Laštovka

M-Publicity, s.r.o.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .