Otevřený dopis Pavla Foretníka Radě pro RTV

radiotv22Z internetových stránek Radiotv.cz jsem byl informován, že Rada přidělila bez licenčního řízení kmitočet 106,1 MHz v Olomouci ostravskému Radiu Kiss Morava. Je-li tomu tak, odvolávám se tímto proti tomuto rozhodnutí …

Rada pro RTV

Vážený pan Ing. Martin Muchka

předseda Rady pro RTV

Krátká 10

110 00 Praha 10 – Strašnice

V Olomouci, 20. června 2002

Vážený pane předsedo a členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

z internetových stránek www.radiotv.cz jsem byl informován, že Rada přidělila bez licenčního řízení kmitočet 106,1 MHz lokalizovaný v Olomouci ostravskému Radiu KISS MORAVA. Je-li tomu tak, odvolávám se tímto proti tomuto rozhodnutí a navrhuji, aby tento kmitočet byl přidělen některé stanici z Olomouce, například RADIU HITY nebo RADIU RUBI. Současně žádám, aby kmitočet, 96,0 MHz, který dočasně používá RADIO HITY (firma DEFINITELY, s.r.o.) byl přidělen stanici RADIO HANÁ, pro kterou jsem jej před dvěma lety zkoordinoval a náklady s tím spojené zaplatil.

Zdůvodnění odvolání:

Protestuji proti diskriminaci, kterou Rada aktivně vykonává vůči některým majitelům rozhlasových stanic.

Již několik let žádám marně Radu o přidělení dokrývacího kmitočtu pro Radio Haná v Olomouci. Tato stanice, pro kterou jsem držitelem licence, má problémy s příjmem v Olomouci, zejména v budovách, městské zástavbě a některých sousedních obcích. Na tuto skutečnost jsem Vás již upozorňoval dříve. Měřením kmitočtového spektra je prokazatelné, že RADIO HANÁ má v Olomouci signál o 20 až 25 dB nižší než stanice RADIO HITY a RADIO APOLLO, které vysílá pro Valašské Meziříčí a okolí. V budovách nelze RADIO HANÁ bez speciální antény naladit vůbec.

RADIO KISS MORAVA vůbec v Olomouci nevysílá a nikdy nevysílalo. Přidělením kmitočtu 106,1 MHz tomuto radiu se rozšíří jeho území o potenciálních 100.000 obyvatel. Vysvětlení, že jde o nedůležitý kmitočet nemohu akceptovat, protože na tomto území tímto přidělením vznikne zcela nová stanice.

Přitom kmitočet 96,0 MHz v Olomouci, který jsem několik let připravoval, jste přidělili RADIU HITY, stejně tak jako další kmitočet 102,8 MHz a 105,3 MHz. Je zřejmé, že Rada podporuje pouze určité zájmové skupiny a nezávislé rozhlasové stanice jsou diskriminovány a likvidovány.

Zajímavé také je, že pan Dr. Josef Podstata, jednatel společnosti DEFINITELY, s.r.o. a majitel RADIA HITY, během posledních dvou let mohl přemístit RADIO PRO z okresu Svitavy do Olomouce, současně ho přejmenovat, změnit formát, získat další tři frekvence v Olomouci a Přerově, které navíc ani nezkoordinoval, ani přípravu nezaplatil. Za povšimnutí stojí také skutečnost, že pan Dr. Podstata je bývalý spolužák pana Dr. Ivana Langera, současného předsedy Mediální komise parlamentu. Tato komise má přitom kontrolovat činnost Rady.

Když RADIO HITY vysílalo minulý týden reklamu na volební akci kandidáta za ODS Ivana Langera „GO IVANE, GO“, která se ukutečnila po celém území Olomouckého kraje, bylo to ještě zajímavější! Pokud vím, je taková reklama zákonem přímo zakázána. Jestli máte zájem o tyto spoty, můžete si vyžádat monitoring RADIA HITY za uplynulé tři týdny.

Diskriminace, kterou Rada vykonává vůči nezávislým stanicím, se však projevuje delší dobu. Před několika lety mi bylo dopisem z Úřadu Rady zakázáno vysílat radiotext do PS kódu RDS (textové zprávy přímo na display radiopřijímače, vybaveného RDS). Rada to však povoluje a toleruje jiným stanicím: RADIO HITY, RADIO ZLATÁ PRAHA, RADIO BONTON, atd.

Prohlášení Rady o podpoře „silných stanic“ v licenčních řízeních odporuje ústavě, neboť dává některým podnikatelům jiná práva než ostatním.

Takovéto postupy Rady jsou dle mého názoru nedemokratické a odporují pravidlům volné soutěže. Žádám Vás o nápravu v těchto věcech a sděluji Vám, že se budu domáhat svých práv nadále soudní cestou, neboť na mé předešlé dopisy jste nikdy nereagovali. V současné době zvažuji také podání trestního oznámení prostřednictvím advokátní kanceláře na Radu, neboť se dopouští, jak se domnívám, porušování ústavního práva občanů. To jsou také důvody, proč zveřejním tento dopis.

S pozdravem

RNDr. Pavel Foretník

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .