O licenci Radia Sázava se vedou trvdé boje

radiotv22Ani v poslední den existence Radia Presston není jasné, zda jeho nástupce Radio Sázava naváže na jeho vysílání. O licenci rádia totiž probíhá těžký boj, který nezvládá ani Rada pro RTV. Ovládne benešovskou licenci skupina okolo GESu? Nebo Limonádníci? A což takhle Jan Tleskač, jak by řekl klasik?

Fakta na úvod

Na jaře loňského roku bylo vyhlášeno licenční řízení na kmitočet Benešov – Kozmice 89.3 MHz/5kW, který patřil Radiu Presston. Do licenčního řízení se přihlásilo 16 zájemců a v srpnu proběhla veřejná slyšení. Obecně se dávaly největší šance společnosti Unie, s.r.o., která byla v podezření na napojení na veleúspěšnou skupinu GES, ale na podzim RRTV rozhodla, že licenci udělí zcela neznáme společnosti M-Publicity a její projektu Radia Sázava.

Situace se zprvu zdála být jasná, jednatelem a zároveň jediným vlastníkem společnosti byl Boris Fišer, ve světě broadcasterů nepopsaný to list. Záhy se objevily otázky, kdo že za tímto člověkem stojí a v kterých rukou nakonec zajímavá licence skončí. RadioTV brzy objevil spojitost s firmou Joe Media (Limonádový Joe) a jejím jednatelem Miroslavem Pýchou, které napovídal vnitří kód internetových stránek Sázavy. Boris Fišer toto spojení v listopadu označil za pouhou shodu okolností. „Apropó není to špatný nápad se s bývalými limonádníky kontaktovat – budu o Vašem návrhu přemýšlet,“ dodal.

Pravděpodobně přemýšlel úspěšně, protože když 20. listopadu byla podána žádost o zapsání ochranné známky Radia Sázava, podala ji Pýchova společnost Joe Media a počátkem ledna Fišer potvrdil spekulace, že Sázavu pro něj připravuje Pýcha.

RRTV neví s kým jednat

Situace se zamotala poté, co se druhým jednatelem M-Publicity stal Vladimír Michalčák, který vystavil plnou moc pro jednání za společnost M-Publicity Petru Laštovkovi. Pár týdnů po udělení licence se totiž oba jednatelé postavili proti sobě a spolu se svými rádci proti sobě bojují o ovládnutí společnosti. Tento souboj značně zamotal hlavy členů RRTV.

„Rada byla od poloviny prosince 2002 doslova zaplavena protichůdnými dopisy, žádostmi a intervencemi obou údajných jednatelů a jejich rádců. Rada o současném stavu vedla rozpravu na svém zasedání 7.1.2003 a přijala jednomyslně usnesení ponechat provozovateli lhůtu do 31.1.2003 na uspořádání vnitřních poměrů ve společnosti, poté se Rada k záležitosti vrátí (tj. nejspíš na zasedání 4.2.2003),“ řekl pro RadioTV mluvčí RRTV Pavel Barák.

Boris Fišer: Důvěřuji Pýchovi

Jednatel Fišer, který plnou mocí předal vývoj situace Pýchovi tvrdí, že Michalčák už jednatelem není. „Nevím jaké nejasnosti Vám potvrdila RRTV, ale jediným majitelem i jediným jednatelem spolecnosti M-Publicity s.r.o. jsem já. (Pravda je, že v nedávné minulosti byl docasně jednatelem i p. Michalčák, který však byl odvolán ze své funkce již v listopadu 2002 a nemá s naší společností dnes již nic společného ani není oprávněn k žádnému jednání.“

Podobně se Fišer vyjadřuje k osobě Petra Laštovky, který je díky plné moci od Miroščáka hlavní osobou soupeřícího družstva. „Pan Laštovka není oprávněn jednat jménem společnosti M-Publicity a toto mu bylo sděleno již 23/12/2002, po té jsem mu to sdělil opět já telefonicky a dále též doporučenými dopisy. Pokud pan Laštovka dnes vystupuje jménem společnosti M-Publicity s.r.o., dopouští se tak jednání, které je v rozporu se zákony této republiky se všemi důsledky, které z takového počínání vyplývají. Pokud jde o pana Pýchu, toho jsem já osobně představil na úřadu Rady jako člověka, který má mojí plnou důvěru.“

Internetový rejstřík ukazuje, že Michalčák stále jednatelem je, ale je všeobecně známo, že jakékoliv změny ve společnosti se v něm objevují se zpožděním několika týdnů až měsíců. Pakliže je Michalčák stále jednatelem, je Fišerova pozice problematická, protože je prvním jednatelem a ten podle rejstříku není oprávněn bez
předchozího písemného souhlasu druhého jednatele jednat a
podepisovat jménem společnosti.

Miroslav Pýcha: Nevím o nejasnostech

Miroslav Pýcha, který v minulosti vedl Radio Limonádový Joe a dnes provozuje internetové RádiJO, se licenčních řízení o benešovskou licenci účastnil s projektem Radia BeneTon. Když jeho žádost Rada zamítla, dohodl se na spolupráci s Borisem Fišerem a tak samozřejmě potvrzuje jeho slova. „Sám nevím o žádných nejasnostech. Jediným majitelem společnosti je, byl a zůtává (pokud mé informace jsou správné) p. Boris Fišer (je to i na OR). Jediným jednatelem je též p. Boris Fišer. Věřím, že i nejasnosti RRTV, které
zmiňujete jsou asi jiného charakteru.“

Petr Laštovka: Licenci držíme my

Na opačné straně barikády drží otěže bývalý promotion manažer mediazastupitelství RadioNet Petr Laštovka. „Považujeme se za právoplatné držitele licence. Avšak s ohledem na neseriozní jednání pana Miroslava Pýchy se v této chvíli nebudeme k dalším otázkám nikterak vyjadřovat,“ prohlásil pro RadioTV.

Laštovka má v boji o Sázavu jednu velkou výhodu. I když to úřad Rady nechce potvrdit, Laštovka si údajně díky své plné moci osobně vyzvedl originál licence Radia Sázava. Bez něj druhá strana vysílat nemůže a na duplikát se stále čeká.

A kdo stojí za pány Michalčákem a Laštovkou? Žádné důkazy momentálně nejsou k dispozici, ale spekuluje se o skupině GES, do jejíž vznikající rozhlasové sítě by benešovský kmitočet skvěle zapadl. Já žádná jednání se skupinou GES nevedu,“ odpovědel na náš dotaz Boris Fišer, Petr Laštovka pak v e-mailu odmítl otázku jakkoliv komentovat.

A co na to Zoch?

Významnou úlohu může v celé kauze sehrát taky ředitel Radia Presston Josef Zoch. Ten je totiž vlastníkem vysílače Benešov – Kozmice a bez jeho souhlasu čeká Radio Sázava dlouhodobé jednání o koordinaci kmitočtu na jinou kótu. Podle dostupných informací stojí Zoch zřejmě na straně Fišera. „S p. Zochem jsme já spolu s p. Fišerem jednali na toto téma mnohokrát a myslím si, že zde jsem i já oprávněn konstatovat, že budeme vysílat z jeho kóty,“ řekl Miroslav Pýcha.

Datum startu je neznámé

Držitel licence je organizačně i technicky připraven k tomu, aby vysílání bylo zahájeno v návaznosti na ukončení rádia PressTon – tj. 24.1.2003. Jestli tomu tak skutečně bude – nechme se překvapit, my jsme připraveni,“ říká Pýcha a Fišer dodává Ještě nám však chybí některé úrední dokumenty k tomu, aby se tak opravdu mohlo stát.“

V tuto chvíli je jasné pouze jedno. Na frekvenci 89.3 MHz je ticho a bit je jako vždy posluchač. Kdy se dočká nového rádia a kdo v něm bude tahat za kliky, si nikdo netroufne odhadnout.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .