Novinky z 18. zasedání RRTV

radiotv22Na svém 18. zasedání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimojiné zamítla žádostí Radia Brno Valc a Radia Limonádový Joe o prodloužení platnosti licence o dalších osm let. Následuje výtah ze zápisu 18. zasedání RRTV konaného dne 23. října 2001.

 • Přidělení kmitočtu VKV Praha – Bohnice 96,1 MHz/500W

  a) Rada potvrdila své usnesení v uvedeném bodu (17.5) o vyhlášení licenčního řízení a doplnila je takto:
  Rada zamítá žádost Radia FM Plus Plzeň, s.r.o. o kmitočet Praha – Radlice 105,9 MHz, výsledek hlasování 11 – 0 – 0. Rada zamítá žádost Atelierů Bonton Zlín, a.s. o přidělení dvou kmitočtů Brno – Hády, výsledek hlasování 11 – 0 – 1.

  b) Rada neschválila žádost Barrandov FM, a.s. o přidělení kmitočtu Praha – Bohnice 96,1 MHz, výsledek hlasování o přidělení kmitočtu 0 – 3 – 9. Rada neschválila žádost Radia Proglas, s.r.o. o přidělení kmitočtu Praha – Bohnice 96,1 MHz, výsledek hlasování o přidělení kmitočtu 6 – 1 – 5. Rada neschválila žádost 4S Production, a.s. o přidělení kmitočtu Praha – Bohnice 96,1 MHz, výsledek hlasování o přidělení kmitočtu 0 – 8 – 4.Rada neschválila žádost Martina Černého o přidělení kmitočtu Praha – Bohnice 96,1 MHz, výsledek hlasování o přidělení kmitočtu 0 – 6 – 6. Vzhledem k tomuto výsledku hlasování Rada rozhodla vyhlásit licenční řízení na kmitočet Praha – Bohnice 96,1 MHz, výsledek hlasování 11 – 0 – 1. Licenční řízení na tento kmitočet proběhne v rámci licenčního řízení schváleného usnesením k bodu 17.5., tj. s uzávěrkou podání přihlášek 30. 11. 2001. Rada dále rozhodla, že veřejná slyšení v této věci se uskuteční ve dnech od 2. do 16. ledna 2002.

 • BROADCAST MEDIA, s.r.o. (Radio Zeppelin) – žádost o předchozí souhlas se změnou společníků (50% z Borise Valčáka na Karla Kasala)

  Rada souhlasí se změnou společníků, výsledek hlasování 9 – 0 – 2.

 • Barrandov FM, a.s. (Radio Limonádový Joe) – žádost o souhlas se změnou – převod licence na JOE Media, s.r.o.

  Metodická námitka Žantovského, že body tohoto zasedání č. 12, 13, 14 měly být zařazeny před bod 5, nebyla přijata.
  Rada žádost o převod licence zamítá, výsledek hlasování 11 – 0 – 0.

 • Barrandov FM, a.s. (Radio Limonádový Joe) – žádost o prodloužení doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání

  Rada zamítá žádost o prodloužení doby platnosti licence, výsledek hlasování 11 – 0 – 0.

 • V Plus P, s.r.o. (Radio Prácheň) – žádost o prodloužení doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání

  Rada prodlužuje dobu platnosti licence o dalších osm let, výsledek hlasování 11 – 0 – 0.

 • VALC, a.s. Brno (Radio Brno VALC) – žádost o prodloužení doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání

  Rada žádost zamítá protože příslušný technický prostředek byl od 1. 1. 2002 přidělen jinému provozovateli, výsledek hlasování 10 – 0 – 1.

 • Presston, spol. s r.o. (Rádio Presston) – žádost o prodloužení doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání

  Rada přerušuje správní řízení a stanoví termín doplnění žádosti do 15. 11. 2001, výsledek hlasování 11 – 0 – 0.

 • Ateliéry Bonton Zlín, a.s. (AZ Radio) – žádost o předchozí souhlas se změnou stanov obchodní společnosti

  Rada souhlasí se změnou stanov společnosti, výsledek hlasování 11 – 0 – 1.

 • Radio Pálava, s.r.o. (Radio Jih) – žádost o předchozí souhlas se změnami společenské smlouvy a zvýšení základního kapitálu

  Rada souhlasí s uvedenými změnami, výsledek hlasování 12 – 0 – 0.

 • Autor článku:

  Napsat komentář

  Pro přidání komentáře musíte .