Michel Fleischmann: RRTV chce rozbít rozhlasový trh

radiotv22Rada nebere na vědomí zkušenosti a programovou skladbu, ale politicko-ekonomickou lobby. Včerejší akt je zaměřen proti rádiím, jejich svobodě vysílání a podnikání na rozhlasovém poli. RadioTV přináší názor Michela Fleischmanna, který se s projektem zpravodajského Radia Info účastnil licenčních řízení o tři pražské kmitočty a za Evropu 2 žádal v Brně. Rada rozhodla o udělení licencí v Praze rádiím Twist, Tón a Impuls 2 a rádiím Špica a AZ v Brně. Další informace o tomto licenčním řízení najdete zde.

Probouzím se těžce ze špatného snu. Rada pro rozhlasové vysílání udělila několik licencí, které podstatně mění rozhlasové dění v ČR. Rozdělil bych to na tři části.

Ta první je, že oproti těm, kteří již léta tvoří rozhlasové dění a úporně (a to i proti stálému napadání) vytvářejí slušnou mediální rozhlasovou sféru, postavila Rada nový styl českých broadcastrů. Jde o investory, kteří berou mediální sféru jako zábavnou druhotnou, či doplňkovou aktivitu. Buď jde o šikovné podnikatele, kteří obratem licenci střelí, nebo o ty, kteří za sliby politikům takto navyšují hodnotu jejich jiných podniků. Upozorňuji, pouze navyšují a nerozvíjejí mediální podnikatelství. Dá se jim pramálo vyčítat, ten prostor tu je, ale závažná je podpora, kterou nalézají na Radě, jejíž zákonným úkolem je vysílání.

Ta druhá část potvrzuje, politickou nadvládu nad Radou. Rada odmítla zpravodajské české privátní projekty a preferovala projekt ve slovenštině. Česká republika má teď ryze zpravodajský formát v angličtině, ve francouzském a slovenském jazyce. Jsou-li tyto rádia jako nadstavba českého veřejnoprávního sektoru, chybí české privátní rádio. V českém jazyce se můžeme těšit na hudebně zábavné rádio s reportážemi a na hudební rádio s dopravou. Prostě a jednoduše Rada dala najevo, že respektuje politické hodnocení českých novinářů, kterým se říká „žumpa“. Tomu se asi v Čechách říká vytváření demokracie, plurality a svobody informací. Je pravda, že v zemi, kde politici vyhrávají soudy nad humorem, je možné vše.

Ta třetí je o potvrzení toho, čeho jsme se všichni báli. Rada nerozhoduje podle mnohokráte říkané strategie opírající se o zákon, ale podle momentálních těžko specifikovatelných regulí, kde se proplétají finanční a
politické vlivy.

Co se týče veřejně prezentovaných projektů jako takových, mohu pouze konstatovat a pogratulovat již po několikáté v řadě posledních licenčních řízení, mým bývalým zaměstnancům. Je vidět, že se u nás na Evropě 2 a
Frekvenci 1 hodně naučili. Jen bych jim přál, aby se nestali pouhými nastrčenými paňáky a také bych požádal budoucí žadatele vyšlí s našich stájí, aby se snažili vymyslet něco novějšího, než to co jsem jim buď vyprávěl, nebo dokonce v původní formě napsal a oni pouze přepsali.

Co se týče žádosti Evropy 2 o Brněnský jedno kilowattový kmitočet, upřímně řečeno jde o jednoduchý podraz. Není moc co dodat. Deset let čekání na kmitočet v Brně vyústil v udělení 400 wattového, protože podle ujištění radních v Brně už nic nikdy jiného nebude. Pár měsíců na to Rada vyštrachala dva kilowattové kmitočty a nedostalo se ji ani dostatečně slušnosti jeden z nich udělit Evropě 2.

Závěrem bych podotkl, že vše nasvědčuje, že poslední licenční řízení je pokračováním účelového rozhodnutí rozbít vcelku konsolidovaný rozhlasový trh, dále nepovolit svobodné privátní zpravodajské rádio v češtině a nakonec
jasné poučení: Rada nebere na vědomí zkušenosti a programovou skladbu, ale politicko-ekonomickou lobby. Včerejší akt je zaměřen proti rádiím, jejich svobodě vysílání a podnikání na rozhlasovém poli. Tedy jde o základní pojmy zákona. Parlament České republiky by měl zvážit setrvání této Rady a radní by měli zvážit jejich demise.

Michel Fleischmann

prezident rádií Evropa 2 a Frekvence 1

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .