Lukratívne frekvencie na Slovensku neprilákali nových vysielateľov

V Bratislave prebieha jedno z najočakávanejších licenčných konaní za posledné dva roky. Do výberu sa dostali lukratívne ženevské frekvencie po projekte Jemné melódie, ktorý sa ich dobrovoľne vzdal, pretože nedokázal naplniť požadované licenčné podmienky. Prevádzkovateľ tejto siete sa však o všetky frekvencie znovu uchádza, bez výraznejšej konkurencie. Rádio Jemné melódie s najväčšou pravdepodobnosťou zostane v éteri. Okrem neho by však mohli pribudnúť dve nové lokálne rádiá.

Najžiadanejšia je Bratislava

Prirodzene najväčší záujem je o nízkovýkonnú frekvenciu 97.2 MHz / Bratislava-Petržalka / 250W, keďže ide o ekonomicky najlukratívnejší región Slovenska s najobmedzenejším frekvenčným spektrom. V Bratislave dnes pôsobí iba jedno čisto lokálne rádio, celkovo tu vysiela iba tucet slovenských staníc, čo je v porovnaní s okolitými hlavnými mestami a ekonomickými možnosťami regiónu veľmi málo. Dôvodom sú obmedzenia frekvencií, keďže slovenské hlavné mesto sa nachádza blízko hraníc s Rakúskom, Maďarskom a čiastočne s Českom. Z tohto pohľadu prekvapil pomerne malý záujem nových broadcasterov o vstup do éteru. V hre okrem nízkovýkonnej lokálnej frekvencie 97.2 MHz bol aj podstatne lukratívnejší kmitočet 106.6 / Bratislava-Kamzík / 3kW, ktorého sa tiež vzdalo Rádio Jemné melódie. Výrazná solidarita medzi slovenskými broadcastrami však spôsobila, že o túto frekvenciu sa neprihlásil žiadny konkurenčný účastník, a Jemné melódie majú znovupridelenie kmitočtu takmer isté.

O druhú bratislavskú frekvenciu sa prihlásilo sedem účastníkov, z toho boli tri nové projekty, avšak už známe z predchádzajúcich licenčných konaní. Po tretí raz sa uchádzali autori alternatívneho Rádia Šrotowisko, o ktorom sme prvýkrát písali pred rokom. Toto rádio by ponúklo takmer všetko, čomu sa bežné komerčné rádiá vyhýbajú, s dôrazom na mladých ľudí, a mierny vzdor voči súčasnej spoločnosti. Napriek pomerne zaujímavému a v mnohých ohľadoch jedinečnému projektu sa však zdalo, že predstavitelia rádia nedokázali svoje nápady efektívne odprezentovať, a nádejné rádio tak má minimálne šance preniknúť z prostredia internetu do bratislavského éteru.

Medzi ďalšie nové projekty patrilo Rádio Metropola, ktoré predviedlo klasický projekt mestského rádia s dôrazom na hudbu a informácie komunálneho charakteru. O niečo zaujímavejšie pôsobil projekt rockového rádia ROCK JAM, ktoré pôsobí na internete aj v českej mutácii. Terestriálna podoba programu by bola od internetového vysielanai programovo oddelená, a orientovala sa na región. Ťažiskom má byť v slovenských podmienkach ojedinelý rockový formát, keďže na danom trhu nie je žiadne rádio, ktoré by sa venovalo tomuto žánru.

Slovenské Rádio HEY! bolo rozpačité

Veľmi rozpačité vystúpenie predviedli zástupcovia slovenského Rádia HEY!. Jednak nedodali všetky potrebné podklady k prihláške do tendru, a členovia licenčnej rady ich opakovane prerušovali a upozorňovali na rôzne nedostatky. Napríklad predsedníčka slovenskej rady Valéria Agócs sa pozastavila nad tým, že Rádio HEY! doteraz neskoordinovalo ani jednu frekvenciu v slovenskom éteri, a stále žiada iba o kmitočty, ktoré už existujú. Člen rady Peter Abrahám zase vypichol fakt, že vysielateľ dostatočne nevyužíva všetky udelené frekvencie. Rádio HEY! navyše žiadalo o frekvenciu v Bratislave, hoci toto mesto už pokrýva. Jeho manažment však nie je spokojný so súčasnou kótou, a pri možnom presunutí vysielača by sa mohlo znížiť súčasné pokrytie hlavného mesta.

Rádio HEY! sa uchádzalo aj o lukratívnu frekvenciu 98.6 MHz / Košice-Dubník / 100kW, ktorá pokrýva výraznú časť východného Slovenska. Riaditeľ stanice však na priamu výzvu členov rady priznal, že prebieha koordinácia vlastnej siete frekvencií v tejto oblasti. Z hľadiska možného úspechu v tomto licenčnom konaní tak nie sú šance Rádia HEY! práve najlepšie.

Lagardere nechystá na Slovensku revolúciu

Prekvapením konania bol aj relatívny nezáujem mediálnej skupiny Lagardere o tvorbu nových rádií na Slovensku. Táto skupina len nedávno odkúpila slovenské multiregionálne Rádio Okey. Pri vysokom počte voľných frekvencií sa však všeobecne očakávalo, že Lagardere ponúkne do tendra aj nové projekty. Nestalo sa. Michel Fleischmann, Miroslav Hrnko a ostatní z manažmentu Lagardere prišli len odprezentovať novú podobu Rádia Okey, ktoré chce rozšíriť pokrytie. Vo svojej prezentácii zdôraznili, že nechcú v rámci projektu OKEY robiť výraznejšiu revolúciu, a plánujú pokračovať v budovaní súčasnej značky. Aj táto informácia je sčasti prekvapujúca, keďže doteraz sa predpokladalo, že Lagardere časom pristúpi k zmene názvu tejto stanice, a prispôsobí ju niektorému zo svojich odskúšaných formátov.

Kresťanské rádiá posilňujú

O vstup do terestriálneho éteru v Bratislave sa uchádza aj duchovné satelitné Rádio 7, ktoré má aj českú pobočku. Na Slovensku síce už pôsobí multiregionálne katolícke Rádio Lumen. Druhá duchovná stanica chce však ponúknuť programovú alternatívu pre rôznorodé obyvateľstvo Bratislavy a jej najväčšieho sídliska Petržalky. Prezentácia, ktorú predviedol riaditeľ rádia Ľubomír Vyhnánek patrila v dobrom zmysle medzi najsebavedomejšie, aké na licenčnom konaní odzneli.

Ak by sa Rádio 7 dostalo do éteru, pravdepodobne by sa osamostatnilo od svojej českej pobočky. Momentálne je podiel slovenského a českého programu približne polovičný. Po prechode na terestriál by sa manažment stanice chcel sústrediť na vyšší podiel, prípadne úplnú samostatnosť od českého vysielania Rádia 7, ktoré vzniká v Brne. Stanica bude naďalej financovaná z grantov, sponzorských darov a príspevkov poslucháčov.

A čo samotné Jemné melódie?

Do tendru sa samozrejme prihlásil aj prevádzkovateľ siete Jemné melódie, ktorý žiada o všetky svoje pôvodné frekvencie. Kým v českom prostredí by bol o ne veľký súboj, a určite by sa prihlásilo aj 40 projektov, na Slovensku je pravdepodobné, že k žiadnemu výraznejšiemu stretu nedojde. Jediným výrazným konkurentom Jemných melódií mohlo byť Rádio HEY!, ktoré mu však uľahčilo pozíciu už spomínanou rozpačitou prezentáciou. Predstavitelia siete Jemné melódie sa tak sústredili na výpočet výhod svojho projektu. Riaditeľ projektu Martin Lengyel, v českom mediálnom prostredí známy viac ako zakladateľ spravodajskej televízie TA3, argumentoval prínosom pre konkurenčné prostredie na Slovensku.

Podľa neho nie je normálne, ak tri najsilnejšie rádiá počúva 53% poslucháčov a majú v súčasnosti takmer 70% príjmov z rozhlasovej reklamy. „Chceme zlepšiť konkurenciu na rozhlasovom trhu a napomôcť väčšiemu výberu pre poslucháča,“ uviedol Lengyel, ktorého sieť sa po roku pôsobenia na trhu pohybuje v TOP 4 najpočúvanejších rádií.

Gentlemanská dohoda vysielateľov

Licenčné konanie, v ktorom Rada určí držiteľov 28 frekvencií, tak zaostalo za očakávaním. Na Slovensku totiž platí všeobecná gentlemanská dohoda vysielateľov, ktorí si – jednoducho povedané – nelezú do zelí. Pri väčšine frekvencií je tak vopred jasné, kto ich získa, a ich pridelenie je viac-menej formalitou. Rozhodnutie padne zajtra v popoludňajších hodinách. Veľké prekvapenia sa neočakávajú, a pozornosť sa sústredí iba na nízkovýkonnú frekvenciu v Bratislave, kde by sa teoreticky mohol objaviť nádejný nový broadcaster.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .