Licenčné spory na Slovensku

Mediálny trh na Slovensku sa už tiež dostáva do fázy, keď medzi prevádzkovateľmi rádií a Radou pre vysielanie dochádza k sporom o licencie. Najvyšší súd, ktorý je odvolacím orgánom voči rozhodnutiam licenčnej rady, musel v posledných troch rokoch riešiť viacero odvolaní, pričom jedno pridelenie licencie nedávno aj zrušil. Hoci v prostredí českého trhu ide o úplne bežnú vec, na Slovensku tento fakt mnohých prekvapil.

Nekonfliktné prostredie

Slovensko sa v predchádzajúcich rokoch vyznačovalo pomerne nekonfliktným prostredím v oblasti elektronických médií. Do licenčných konaní sa často hlásili rovnakí vysielatelia, príchod nových prevádzkovateľov bol skôr výnimkou. Rádiá a televízie sa v spoločnej asociácii navzájom dohodli, že si nebudú krížiť plány, a vďaka tejto dohode mal každý vysielateľ istotu, že môže využívať všetky frekvencie, ktoré si sám skoordinuje. Rozhodnutia Rady pre vysielanie boli väčšinou bez výhrad rešpektované, a Najvyšší súd nemusel v otázke licenčných konaní príliš často zasahovať.

Určitý posun nastal v roku 2004, keď sa na Slovensku začali udomácňovať multiregionálne siete. Licenčná rada nemala v otázke sieťovania rádií výraznú koncepciu, a v licenčných konaniach nestanovovala podrobné kritériá okrem tých, ktoré priamo určoval zákon. Niekoľkokrát v priebehu posledných rokov sa stalo, že v tendri uspeli projekty, ktoré krátko predtým vrátili svoje licencie alebo o ne prišli z ekonomických alebo prevádzkových dôvodov. Rozhodnutia RVR sa do istej miery mohli stať nečitateľné a spätne nepreskúmateľné, čo však v tomto prostredí nie je nezvyčajné. Pri takomto nastavení bolo otázkou času, kedy začnú vysielatelia výraznejšie vzdorovať voči rozhodnutiam RVR.

Boj o lukratívne frekvencie Hviezdy FM

Prvý vážnejší vzdor nastal v priebehu roku 2004, keď na Slovensko vstupovala mediálna skupina GES/New Age Investment s projektom česko-slovenského Rádia HEY!. Hudobný formát tohto rádia bol v tom čase revolučný, keďže žiadne iné rádio sa dovtedy neodhodlalo ponúknuť výrazný podiel domácej hudobnej produkcie. Rádio HEY! sa pri vstupe na trh zúčastnilo troch licenčných konaní. V prvom z nich v roku 2003 nezískalo ani jednu z ponúkaných frekvencií, v druhom konaní dostalo dve lokality na strednom Slovensku. Výraznejšiu motiváciu pre rozvoj projektu však prinieslo až tretie konanie s účasťou GESu – koncom roku 2004 – kedy Rádio HEY! získalo štyri lukratívne frekvencie po zaniknutej stanici Hviezde FM, ktorá mala povesť „mečiarovského“ rádia.

Hviezda FM sa napriek dlhodobým problémom a nepriaznivej finančnej situácii tešila záujmu investorov. Silné frekvencie v Nitre, Banskej Bystrici a Ružomberku, ako aj posledná strategická frekvencia v Bratislave, z nej urobili žiadaný magnet. Napriek tomu sa zástupcovia zadĺženého rádia nedokázali dohodnúť so žiadnym investorom, a ich frekvencie išli do výberového konania.

Rádio HEY! ako prvé pocítilo dôsledky

Rádio HEY! bolo v tom čase jedným z favoritov licenčného konania. Pomohol mu najmä ojedinelý hudobný formát ako aj medializovaná snaha o záchranu krachujúcej Hviezdy FM. Nový vysielateľ získal v tendri všetky frekvencie po Hviezde, ale tento fakt sa, pochopiteľne, nestretol s nadšením u konkurencie. O lukratívne kmitočty mali záujem viaceré silné slovenské rádiá, ktoré sa napokon odvolali na Najvyšší súd. Ich postup bol dokonca koordinovaný v rámci asociácie, čo sa pri odvolaniach voči rozhodnutiam RVR bežne nestávalo.

Vznikajúce Rádio HEY! tak nemohlo od začiatku využívať niektoré pridelené frekvencie, a konanie na Najvyššom súde trvalo viac ako rok. Súd však neuznal argumenty odporcov ani v jednom prípade a projektu spoločnosti GES Slovakia potvrdil všetky udelené frekvencie. Napriek tomu, že Rádio HEY! nakoniec obhájilo frekvencie, muselo ich spustenie odložiť, a dodnes nevysiela v určitých lokalitách, ktoré má pridelené.

Veľa kriku okolo malého regionálneho rádia

Rozruch s dôsledkami prišiel o rok neskôr, kedy RVR udelila novú licenciu malému regionálnemu Rádiu Beta v Bojniciach. Toto rádio „zabudlo“ požiadať o predĺženie svojej vtedajšej licencie, kvôli čomu hrozilo, že bude musieť ukončiť vysielanie. Majiteľ rádia sa však prihlásil do licenčného konania s novou firmou, a prejavil záujem v projekte pokračovať. Členovia rady mu vyhoveli, ale voči ich rozhodnutiu sa opäť odvolal jeden z neúspešných uchádzačov – v tomto prípade nepriamo konkurenčné Rádio MAX z Nitry.

Aj teraz prišlo rozhodnutie súdu až po viac ako roku – zhodou okolností nedávno. Za ten čas sa však udialo viacero vecí. Rádiu Beta v priebehu tohto obdobia skončila platnosť pôvodnej licencie, a tá nová ešte nebola z pohľadu licenčnej rady právoplatná, pretože sa čakalo, kým rozhodne súd. Rádio Beta napriek tomu pokračovalo vo vysielaní, podľa RVR neoprávnene. Najvyšší súd svojim rozhodnutím prekvapil, a licenciu Rádia Beta nakoniec zrušil. Dôvodom malo byť nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia Rady a nejasnosť kritérií, na základe ktorých získalo Rádio Beta licenciu. Teda podobné dôvody zrušenia licencií, aké poznáme aj z českých konaní.

Členovia rady sa s týmto problémom rýchlo vysporiadali. Svoje rozhodnutie zopakovali znovu, bez výraznejšej publicity. Napriek tomu, že licenčné konanie sa začalo takmer pred dvomi rokmi, opakované rozhodnutie rady padlo bez preskúmania nových skutočností. RVR ani nezopakovala verejné vypočutie účastníkov konania, hoci boli len traja. Rozhodnutie rady by však malo byť lepšie odôvodnené, a bude zaujímavé sledovať, či sa s ním Najvyšší súd stotožní. Prípadné ďalšie spochybnenie rozhodnutí Rady by mohlo v slovenskom mediálnom prostredí vytvoriť precedens.

Spor sa črtá aj v prípade Jemných melódií

Ďalší spor sa črtá aj ohľadom multiregionálneho rádia Jemné melódie. Tento vysielateľ nedávno vrátil takmer všetky svoje licencie, pretože mu nevyhovovali licenčné podmienky, ktoré zdelil po odkúpení regionálnych rádií. A zákonné obmedzenie znemožňovalo vytvoriť celoplošné pokrytie spojením regionálnych rádií.

O uvoľnené frekvencie sa prevádzkovatelia Jemných melódií uchádzali znovu pod hlavičkou jednej mediálnej spoločnosti. Aj tentoraz sa o niektoré frekvencie očakával výrazný konkurenčný boj, pretože išlo o poslednú sadu silných kmitočtov ešte z medzinárodnej koordinácie v Ženeve. Po uzavierke prihlášok sa však ukázalo, že vysielatelia majú zo svojho konkurenta rešpekt, a o voľné frekvencie sa uchádzalo iba niekoľko žiadateľov.

Jemné melódie bez problémov získali všetky svoje frekvencie znovu, a môžu pokračovať vo vysielaní. Aj tentoraz sa očakáva odvolanie niektorých konkurentov na Najvyšší súd. Na rozdiel od predchádzajúcich prípadov by to nemalo ohroziť plynulosť vysielania. Zrušenie pôvodných licencií Jemných melódií bude právoplatné až po tom, keď uvoľnené frekvencie oficiálne pripadnú novému vysielateľovi – teda až po definitívnom vyriešení všetkých prípadných sporov.

Ako ďalej?

Spochybnenie rozhodnutí licenčnej rady je očakávateľné a legitímne zo strany každého neúspešného uchádzača. Aby sa predišlo neistote na trhu, regulačná rada by mala prijať jasnejšie kritériá v licenčných konaniach. Až doteraz bolo rozdelovanie frekvencií takmer ľubovoľné, a uchádzači napríklad nevedeli, ktoré frekvencie sú vyčlenené pre regionálne rádiá, a ktoré môžu slúžiť pre celoplošné vysielanie. Aj preto sa viackrát stalo, že tam, kde ešte nedávno vysielalo populárne miestne rádio, si dnes naladíte celoslovenskú stanicu, a naopak. Toto by sa v budúcnosti stať nemalo, v prípade, ak rozhodnutie súdu splní svoj účel, a Rada pre vysielanie určí jasné kritériá v do budúcich licenčných konaní.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .