Bývalí moderátoři Rádia Limonádový Joe nebudou usilovat o licenci

radiotv22Tvůrčí tým, který založil pražské Rádio Limonádový Joe nežádá Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o licenci

Skupina pražských umělců, která v roce 1996 vytvořila a uvedla do života neobvyklou rozhlasovou stanici Rádio Limonádový Joe, poprvé za uplynulých deset let nevstoupila do vypsaného licenčního řízení a nežádá o vysílací licenci.

Tvůrci známí pod uměleckými jmény Ovar Šerif, Lucián Krutomluff, Mistr Kalina, Bodrun Bodrun, Olaf Lávka, Pepa Zvonař, Losice, která stojí v mlází a větří proti větru, Doktor Vinetů, Ester Kočičková, Kolopějka Vděčná, Lemura Lepá, Tašmíra z Drápory a Morice Sněžná a další začali společně působit v oblasti rozhlasového vysílání v roce 1991 jako Rádio Mama. Po úspěších v privátním i veřejnoprávním sektoru (řada hlavních cen na festivalu české rozhlasové tvorby, Stříbrný diplom Prix Futura Berlín a Stříbrný zvon ze festivalu v Šanghaji) vytvořila skupina v roce 1996 projekt stanice Rádio Limonádový Joe pro společnost Barrandov FM a čtyři roky se věnovala jeho realizaci. Na podzim 2000 se, po dlouhodobých neshodách s vedením společnosti, díky kterým nebylo možné ručit za kvalitu programu a s ohledem na skutečnost, že během prvních devíti měsíců držitel licence nezaplatil za odevzdanou práci ani korunu, tvůrci rozhodli ze stanice odejít.

S výjimkou čtyř let vysílání pro Barrandov FM se skupina účastnila všech vypsaných licenčních řízení ve snaze vytvořit v Praze samostatné kulturní rádio založené na dialogickém jednání a divadelní inspiraci. Naposledy v únoru 2001 pod názvem Rádio HOTEL prostřednictvím vlastní společnosti Joe PR. V pátek 30. listopadu jsme poprvé možnost vstoupit do licenčního řízení nevyužili.

Zkušenosti v předchozích řízení ukazují, že licence se udělují v procesu bez pevných a čitelných kritérií. V krátkodobé i dlouhodobé perspektivě není u zodpovědných veřejných činitelů patrná snaha taková kritéria hledat a nastolit je. Vedle těchto objektivních nálezů pak existuje i subjektivní vnímání dění kolem udělovaných licencí. Nelze vyloučit, že se žadatel při licenčním řízení může setkat s nabídkami podivných agentů, kteří nabízejí zprostředkování licence za vysoké úplatky pro rozhodující počet členů Rady. O tom, zda se jedná o podvodníky, kteří se chtějí přiživit na případném úspěchu, anebo o skutečné poctivé zprostředkovatele, se člověk může něco jen subjektivně domnívat.

Po minulém licenčním řízení označil místopředseda Rady Petr Štěpánek v internetovém magazínu Svět namodro společnost Joe PR za hochy, po kterých zůstávají dluhy. Společnost přitom předložila dokumenty dokládající, že po celou dobu své existence nic nedlužila a nedluží. Subjektivně je tedy možné tento licenční proces vnímat jako neprůhledný akt, v němž je neúspěšný žadatel na závěr ještě očerňován státním úředníkem

Dojde-li to tak daleko, že subjektivně nevnímáme licenční řízení jako korektní, pak se nám jeví, že naše účast v něm, účast lidí, kteří přicházejí se záměrem vytvářet pozitivní kulturní hodnoty, slouží jen jako stafáž vhodná pro vzbuzení dojmu legitimity řízení. K tomuto podle našeho názoru nezdravému stavu se lze postavit jediným způsobem: neúčastnit se.

V Praze, dne 4. 12. 2001

Kontakt:

Dušan Všelicha zvaný též Ovar Šerif (ovar.serif@joepr.cz)
JOE PR (www.joepr.cz)
tel./fax: (02) 838 705 24
tel./fax: (02) 838 715 23

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .