Blíží se konec Radia Presston?

radiotv22Historie benešovského Radia Presston se pravděpodobně chýlí ke konci. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání totiž zamítla žádost jeho provozovatelů o prodloužení licence na dalších osm let a vypsala na jeho frekvenci licenční řízení. Pravděpodobnost, že v takovém řízení schválí případnou žádost stávajícího provozovatele, je velmi malá. Lze tedy očekávat, že počátkem příštího roku na frekvenci 89.3 MHz uslyšíme jiné rádio.

Presston potopen Blaníkem

Benešovské Radio Presston přispívalo do středočeského éteru převážně hudbou ve stylu folk a country a také díky poměrně velkému dosahu signálu si dlouhodobě udržovalo solidní poslechovost v rozmezí 50 – 80 tisíc posluchačů denně.

Ústup slávy Radia Presston má jednoznačně na svědomí Radio Blaník, po jeho nástupu Presston během jednoho roku ztratil téměř dvě třetiny posluchačů. Tento fakt velmi dobře dokumentuje graf, který ukazuje denní poslechovost obou rádií podle Mediaprojektu. Kritickým okamžikem je přelom let 1999 a 2000, kdy Blaník nabral 100 tisíc posluchačů a Presston téměř polovinu příznivců ztratil.

Žádost o prodloužení Rada zamítla

V posledních letech se Radio Presston evidentně dostalo do finančních problémů. V budově rádia byly v hojném počtu nalepeny cedulky s kulatým razítkem a nápisem „Exekuce“, které se nevyhly ani přístrojům ve vysílacím studiu. Právě finanční závazky licencované společnosti vůči státu a pojišťovnám byly nakonec hlavním důvodem, proč Rada pro RTV neschválila žádost Presstonu o prodloužení licence na dalších osm let. „Přes opakovaně stanovenou (28. 8., 23. 10., 20. 11. 2001) lhůtu k odstranění nedostatků žádosti provozovatel nedostatky neodstranil; neprokázal, že nemá v evidenci daní daňové nedoplatky a že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,“ řekl mluvčí RRTV Pavel Barák.

Podle Baráka následně provozovatelé Presstonu vyvinuli snahu rozhodnutí Rady zvrátit, ale neuspěli. „Provozovatel poté dne 29. 4. 2002 předložil žádost o souhlas se vstupem Quo New, s.r.o., smlouvu o smlouvě budoucí o převodu části obchodního podílu, dohodu o pslátkovém kalendáři s VZP, dohodu o posečkání daně a splátkový kalendář s Finančním úřadem, dohodu o splátkovém kalnedáři s PSSZ, ale návrh na revokaci usnesení 1.13 si na zasedání dne 30.4. 2002 (bod 9.31) žádný z členů Rady neosvojil. Ihned poté Rada všemi hlasy rozhodla, že vyhlásí licenční řízení,“ upřesnil Barák.

Kdo ovládne lukrativní frekvenci?

Ačkoliv nelze vyloučit fakt, že se do licenčního řízení přihlásí opět stávající provozovatel a Rada mu licenci přidělí, je tento scénář málo pravděpodobný. Pokud by totiž Rada měla v úmyslu zachovat Presston při životě, mohla tak učinit prodloužením licence podle zákona. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, můžeme očekávat, že se po 23. lednu 2003, kdy končí platnost licence Radia Presston, objeví na frekvenci 89.3 MHz jiný provozovatel.

A kdo by to mohl být? Žadatelů bude nesporně mnoho, protože kmitočet Benešov – Kozmice 89.3 MHz/5kW patří mezi ty nejlukrativnější frekvence. Svým signál pokrývá většinu středních Čech, je slyšet v některých částech Prahy a významně zasahuje do kraje Pardubického, Jihočeského a Vysočiny. Jeho výkon je dokonce tak silný, že způsobuje rušení Country Radia v Praze, což Rada ve spolupráci s ČTÚ snaží řešit překoordinováním o 100 kHz níže na 89.2 MHz.

O takto významný kmitočet tedy zcela jistě požádá řada subjektů. Můžeme očekávat žádosti mnoha pražských rádií, které by si jistě velmi rády rozšířily své pokrytí. Logicky lze předpokládat také zájem celoplošných rádií Impuls a Frekvence 1, které mají problémy se svým signálem ve středočeských okresech Benešov, Beroun nebo Příbram. A nakonec nelze zapomenout ani na skupinu GES, která byla v posledních licenčních řízeních v Praze, Brně, Opavě a Ostravě se svými projekty stoprocentně úspěšná a možnost pokrytí středních Čech ji jistě nenechává chladnou.

Seznam žadatelů v licenčním řízení o frekvenci Radia Presston přineseme v prvním červncovém týdnu, veřejná slyšení jsou plánována na konec srpna a nového vlastníka této frekvence bychom mohli poznat v průběhu října.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .