Autocentrum Šternberk vysoudilo na Fišerovi milion

radiotv22AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o., zaznamenalo ve vleklém sporu o práva ke společnosti M-Publicity s.r.o., která je držitelem licence Rádia Sázava první naprosto nezpochybnitelné vítězství. Rozhodčí soud při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky uznal svým nálezem ze dne 23.6.2003 žalobu společnosti AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o., proti Borisi Fišerovi o 1 000 000,- Kč včetně příslušenství.

Soud tak dal za pravdu tvrzení zástupců společnosti AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o., že Boris Fišer svým jednáním porušil smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti M-Publicity s.r.o., uzavřené mezi jeho osobou a AUTOCENTREM Šternberk s.r.o.

Výrok rozhodčího nálezu:

 1. Žalovaný Boris Fišer je povinen zaplatit žalobci AUTOCENTRUM
  Šternberk s.r.o. částku 1.000.000,- Kč s úrokem z prodlení ve výši
  3,5% ročně od 30.1.2003 do zaplacení, a to do 15 dnů ode dne doručení
  písemného vyhotovení rozhodčího nálezu.
 2. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady právního zastoupení
  ve výši 46.650,- Kč a to do 15 dnů ode dne doručení písemného
  vyhotovení rozhodčího nálezu.
 3. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci poplatek za rozhodčí řízení
  ve výši 30.000,- Kč, a to do 15 dnů ode dne doručení písemného
  vyhotovení rozhodčího nálezu.
 4. Tento rozhodčí nález je konečný a závazný.Doručením oběma stranám
  nabývá účinku pravomocného soudního rozsudku a je soudně vykonatelný.

Plné znění rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR je u mne k dispozici k nahlédnutí.

Petr Laštovka

AUTOCENTRUM Šternberk s.r.o.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .