Síla tematických televizí neustále roste

Televizní trh se začíná měnit i v českých zemích. Vše začalo již v roce 2003, kdy začaly vysílat ryze české tematické televize – Stanice O a Galaxie sport. V té době dosahoval podíl na sledovanosti „ostatních“ TV okolo 5%.Televizní trh se začíná měnit i v českých zemích. Vše začalo již v roce 2003, kdy začaly vysílat ryze české tematické televize – Stanice O (dnešní Očko) a Galaxie sport. V té době dosahoval podíl na sledovanosti „ostatních“ TV okolo 5%. Na tyto změny začali postupně, zpočátku velmi opatrně, reagovat i zadavatelé. Investice do tematických TV vzrostly o 80% oproti roku 2002. V té době bylo potřeba představit nový trh zadavatelům.

Během roku 2003 byly zveřejněny první výsledky sledovanosti, které zjišťuje MediaProjekt. V roce 2004 mohly tematické televize vidět další růst – tentokrát 100%. Na trh přišly nové tematické stanice jako například Hallmark Channel, Minimax či Romantica TV. Česká republika začala být zajímavá i pro mezinárodní stanice a velice dobře se na trhu etablovaly nové tematické stanice především z maďarské produkce – Minimax, TV Paprika, Film+. Díky uvedení na trh již zmiňovaných stanic má divák mnohem větší volbu výběru, což se projevuje i na celkovém podílu na trhu tematických televizí. Ten vzrostl o 50% – nyní se pohybuje pro „ostatní TV“ okolo 7-8%, je tedy vidět jasná tendence.

Terestrické televize nenabízejí mnoho alternativ – zejména v době, kdy proti sobě běžely reality show, divák měl prakticky jednu alternativu – ČT. Z pohledu příjmů je růst také velmi markantní, nicméně pokud se porovná s podílem na trhu, je rozdíl propastný. Příjmy všech tematických televizí v letošním roce dosáhnou okolo 0,6% všech televizních investic.


Pomalý postup digitalizace

U nás postupuje digitalizace jen velmi pomalu – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přidělila místa v Multiplexu A – ČT1, ČT2, ČT24 a TV Nova a čerstvě také šest licencí televizím v multiplexech B a C. Tyto stanice ovšem většinou využijí zákonem garantovanou roční lhůtu na přípravu, takže jejich start není aktuální. Přesto ke změnám na trhu dochází a na trh vstupují nové televizní stanice. V loňském roce začaly vysílat dvě nové ryze české televize. Na jaře to byl CS Film vysílající pouze filmy z české a slovenské produkce. V září začala vysílat TOP TV a v neposlední řadě zpravodajská ČT24. Kromě českých televizí zahájily v loňském roce vysílání také Film+, TV Paprika, Anime+.

Letos máme již první novou televizi na trhu – Sport 1 a o nový přírůstek se postarala také Česká televize, která několik dní před Olympiádu spustila sportovní ČT 4 Obecně řečeno se nabídka televizí rozšiřuje, nové televize vstupují na trh a diváky si postupně nachází. Postupem času bude investováno i více prostředků z reklamy, už dnes je velká skupina klientů, která používá tematické televize dlouhodobě a opakovaně. Je zde ještě velký potenciál k růstu a mnoho formátů, které sem teprve přijdou. Velká očekávání mám od ukončení vysílání reklam na České televizi. Dokážu si představit, že 5% z objemu ČT se přerozdělí mezi některé z tematických televizí. Kombinace pouze dvou terestrických stanic určitě není pro většinu zadavatelů dostatečná. Obzvlášť v případech, kdy komerční televize proti sobě nasadí stejné formáty.


Za sousedy zaostáváme

Dnes již trh s reklamou na tematických televizí funguje velice dobře. Velké množství zadavatelů i mediálních agentur již vidí výhody tematických televizí. Pokud je klient například z oblasti gastronomie, neexistuje lepší stanice než TV Paprika, na které se vysílají pouze pořady o vaření. U takto zaměřených televizí je velmi vysoká afinita. Jsme schopni nabízet nestandardní prezentace výrobků – od sponzoringů, přes interaktivní banery až po product placement. Není problém například vařit z výrobků klienta, nebo používat jeho dochucovací prostředky. Pokud se podíváme do zemí sousedů, zaostáváme v současné době asi tři roky za Polskem a dva roky za Maďarskem. Hlavním důvodem je nízká penetrace kabelových rozvodů. V Maďarsku má kabelovou,nebo satelitní přípojku každá druhá domácnost, zatímco u nás je to pouze každá 4. domácnost.

Investice do tematických televizí v Maďarsku, které s Českou republikou porovnatelné co do velikosti populace, jsou asi 4x vyšší než u nás. Zřejmě nejvyspělejší evropskou zemí v oblasti tematických televizí je Velká Britanie. Britský divák si může vybrat z 250 různých televizních stanic – počet se neustále zvyšuje. Můžeme zde najít i takové výstřelky jako televizní stanici o počasí, kde moderátorka nahoře bez hlásí předpověď počasí, zatímco skáče na trampolíně! Nejúspěšnější tematické televize mají tržby z reklamy i 100 milionů USD ročně! Jistě, sledovanost je vysoká, procento domácností vybavených kabelovou nebo satelitní přípojkou také. Většina těchto televizí již brzy začne vysílat pozemním digitálem na většině území Británie. Například v Německu učinili celkem drastický krok, kdy v části Berlína bylo vypnuto analogové vysílání a nahrazeno pozemním digitálním vysílání. Později se sice ukázalo, že obyvatelé ještě nebyli na tuto změnu zcela připraveni, ale každopádně dalším krokem bude digitalizace.

Budoucnost televize je ve specializovaných stanicích. Většina zadavatelů požaduje přesný zásah a maximální zhodnocení svých investic. Tuto skutečnost si uvědomují i všechny terestrické televize a do boje o digitální licence nasadily své vlastní tematické stanice. Také diváci začínají být náročnější a vyhledávají pořady, které je baví spíše, než které jim předkládá plnoformátová televize. Podobně jako v tiskovém segmentu již nenajdeme časopis, který by byl mixem všeho pro všechny. Sice tato změna potrvá několik let, ale první posuny jsou již tady.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .