Válka o Novu: Post scriptum 3: Rozsudek Městského soudu v Praze

stepanek-ctu.jpgNa knihu Válka o Novu (Formát 2004,  RadioTV 2007 – 2009) volně navazuje kniha Špinavá hra (Altyn 2008), jež zaznamenává i děje, které přišly teprve později. Jako přílohu obsahuje i pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ve věci nezákonného odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2003. Pro účely internetového vydání Války o Novu na RadioTV.cz jej označujeme jako Post scriptum 3.
Městský soud v Praze rozhodl … v právní věci žalobců: a) Ing. Zdeněk Duspiva, bytem Český Krumlov …, b) JUDr. Pavel Foltán, bytem Brno …, c) RNDr. Josef Musil, CSc., bytem Dobříš …, d) Jiří Novotný, bytem Zlín …, e) Mgr. Petr Štěpánek, bytem Hradec Králové …, f) Mgr. Petr Žantovský, bytem Rudná …, všichni zastoupeni prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc., advokátem …,  proti žalovanému: předseda vlády České republiky …, o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 3. dubna 2003 … takto:
I. Rozhodnutí předsedy vlády České republiky ze dne 3. dubna 2003 č.j.: 3028/03-KPV o odvolání Ing. Zdeňka Duspivy z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
II. Rozhodnutí předsedy vlády České republiky ze dne 3. dubna 2003 č.j.: 3028/03-KPV o odvolání JUDr. Pavla Foltána z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
III. Rozhodnutí předsedy vlády České republiky ze dne 3. dubna 2003 č.j.: 3028/03-KPV o odvolání RNDr. Josefa Musila, CSc. z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
IV. Rozhodnutí předsedy vlády České republiky ze dne 3. dubna 2003 č.j.: 3028/03-KPV o odvolání Jiřího Novotného z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
V. Rozhodnutí předsedy vlády České republiky ze dne 3. dubna 2003 č.j.: 3028/03-KPV o odvolání Mgr. Petra Štěpánka z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
VI. Rozhodnutí předsedy vlády České republiky ze dne 3. dubna 2003 č.j.: 3028/03-KPV o odvolání Mgr. Petra Žantovského z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
(…)
Z odůvodnění rozsudku:
… Nejvyšší správní soud uvedl, že i v případě, kdy jde o rozhodnutí předsedy vlády o odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vydané na základě návrhu poslanecké sněmovny v usnesení, kterým je předseda vlády vázán, by takové rozhodnutí mělo být s ohledem na povahu věci odůvodněno. Není totiž možno v obecné rovině připustit prostou odvolatelnost z veřejné funkce odvoláním člena kolektivního orgánu nebo dokonce odvoláním tohoto orgánu jako celku bez udání důvodů. Tím spíše v případě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která je ze zákona konstruována jako orgán, u něhož by měla být zaručena politická nezávislost, je pro vyloučení rizika politicky motivovaného rozhodnutí a politické libovůle naprosto zásadní, aby rozhodnutí o odvolání člena Rady i Rady jako celku obsahovalo důvody.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: