Internetová rádia: nařízení o nových poplatcích platí, ty se však zatím nebudou vymáhat

Dohodli jsme se, že se dohodneme. Tak se dá ve zkratce popsat nejnovější vývoj v cause licenčních poplatků pro americká internetová rádia, o které vás od přijetí sporného nařízení o jejích zvýšení průběžně informujeme. Nařízení sice 15. července vstoupilo v platnost, avšak s mnohými změkčujícími dodatky. Navíc se dále pokračuje v jednáních a paralelně probíhá legislativní proces, jehož výsledkem by mělo být schválení nového Zákona o rovnosti internetových rádií.

Poměrně překvapivý vývoj plný zvratů nabral příběh nových licenčních poplatků, které by měla platit americká internetová rádia. Jak jsme vás již informovali, nařízení Copyright Royalty Board (CRB) o raketovém zvýšení těchto poplatků vstoupilo v platnost v neděli 15. července.

Přestože internetová rádia neuspěla se svým odvoláním k Federálnímu odvolacímu soudu, vedla se ve dnech předcházejících 15. červenci – podle webcasterů „dni, kdy zemře internetové rádio“ – horečná jednání mezi zástupci SoundExchange, organizace která uvedené poplatky vybírá a rozděluje mezi hudební vydavatelství, a Digital Media Association (DiMA), která zastupuje největší webcastery.

Ještě několik hodin před účinnosti zmíněného nařízení obě strany spolu jednaly a dohodly se na četných kompromisech. Ty spočívají především v maximální výši licenčního poplatku. Každý webcaster by tak měl zaplatit maximálně 50.000 dolarů za každou stanici ročně.

SoundExchange separátně vyjednává s rádii veřejné služby zastupovanými National Public Radio a Corporation for Public Broadcasting a zástupci malých webcasterů, kteří rovněž požadují úlevy z licenčních poplatků.

Důvod k dohodě mají obě strany. Webcasteři potřebují jistotu, že mohou pokračovat ve svém podnikání za pro ně přijatelných podmínek, nad SoundExchange zase visí hrozba nového Internet Radio Equality Act (Zákon o rovnosti internetových rádií), který je postaven na jednotné a pevně dané sazbě poplatku ve výši 7,5% z příjmů webcastera. V podobné výši dnes platí poplatky například satelitní rádia. Podle návrhu zákona by od placení poplatku byly osvobozeni webcasteři se zanedbatelnými příjmy. To je ale nepřijatelné pro hudební vydavatelství, která zastupuje právě SoundExchange.

Nové nařízení o licenčních poplatcích tedy vstoupilo v neděli 15. července v platnost, ale poplatky se nebudou „přísně vymáhat“. SoundExchange tedy bude prozatím tolerovat jejich neplacení. Vyjednání pokračovala i minulý týden, nicméně se prozatím zastavila na striktním požadavku SoundExchange výměny snížení licenčních poplatků za zavedení technologií podporujících DRM (Digital Right Management), které by znemožnily nahrávání streamů a jejích následné přehrávání. Obecně je zavedení DRM pro webstreaming považovaný odborníky za nonsens, neboť vedle různých P2P výměnných sítí je jeho podíl na nelegální distribuci hudby marginální. SoundExchange a DiMA se rozcházejí v interpretaci předchozích dohod na toto téma a jednání tak aktuálně ustrnula na mrtvém bodě. Jejich pokračování se očekává tento týden.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .