GfK: Internetové vysílání ladí 17 procent uživatelů

Pokud jsem připojen k internetu, přehrávám si na počítači vlastní hudbu v MP3 či na CD, odpovědělo 30 procent dotázaných. Rádio vysílající na internetu si pustí 17 procent dotázaných a úplné ticho preferuje 23 procent respondentů CAWI for FREE, který jako ukázku možností cawibusových šetření na vzorku 500 lidí realizovala společnost GfK.

V rámci průzkumu CAWIbus nabídla společnost GfK některým svým zákazníkům možnost položit respondentům vlastní otázky. Mediazastupitelství MMS se rozhodlo zkoumat chování internetových uživatelů ve vztahu k poslechu rádií a položilo tři otázky: 1. Jak často posloucháte rádia vysílající klasicky vzduchem? 2. Co děláte, pokud jste připojen k internetu? 3. V případě, že posloucháte rádio přes internet, jaký je důvod jeho poslechu?

Na první otázku odpovědělo 47 procent respondentů, že tradiční rádio poslouchá denně. 23 procent poslouchá rádio alespoň jednou týdně, 12 procent nepravidelně několikrát do měsíce a 13 procent jen náhodně v restauracích či obchodech. Vůbec rádio neposlouchá jen 5 procent respondentů. Nejvíce „notorických“ posluchačů tradičních rádií mezi internetovými užiivateli je v obcích od 5 do 20 tisíc obyvatel a nejméně v největších městech. Z průzkumu také vyplývá, že mezi pravidelnými uživateli internetu poslouchá rádio denně jen něco málo přes 40 procent, zatímco mezi méně aktivními uživateli je to více než 60 procent.

Na druhou otázku odpovědělo 30 procent respondentů, že pokud je připojeno k internetu, poslouchá přitom vlastní hudbu z počítače. 17 procent respondentů poslouchá rádio přes internet, 16 procent poslouchá klasické rádio či jinou hudbu a 14 procent sleduje on-line televizi či přehrává video. 23 procent respondentů odpovědělo, že při práci a zábavě na internetu preferuje ticho. Zajímavé je, že oblíbenost ticha roste se vzděláním. Zatímco mezi lidmi se základním vzděláním, nechce ticho 11 procent, vysokoškoláků s potřebou ticha je 47 procent. Preference ticha stoupá také s věkem – ke zlomu v postoji dochází po třicátém roku.

Důvody poslechu rádií přes internet podle sociodemografických skupin

Na třetí otázku odpovídali pouze respondenti, kteří poslouchají rádia přes internet a vyjadřovali se k důvodům poslechu. 42 procent poslouchá na internetu své oblíbené rádio, které jinak ladí i na klasickém přijímači. 29 respondentů procent vyhledává internetový poslech kvůli rádiu z jiného regionu republiky, které klasickou cestou naladit nemůže a zahraniční stanice ladí ze stejného důvodu 11 procent. 18 procent respondentů odpovědělo, že ho nabídka klasických stanic neuspokojuje a proto poslouchá čistě internetová rádia. Z výzkumu tedy vyplývá, že ačkoliv úzkoformátová čistě internetová rádia získávají příznivce, je internetový poslech stále z velké části využíván jako doplňková možnost příjmu tradičních terestrických stanic tam.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .