ABradio přináší nové statistiky internetové poslechovosti

Internetový broadcaster ABradio.cz inovovalo své statistiky poslechovosti do podoby, která je bližší oficiálnímu průzkumu poslechovosti rádií – RadioProjektu. Nově je sledován denní zásah nebo průměrná čtvrthodina, které jsou stěžejními ukazateli pro inzerenty. Podrobné měsiční zprávy dostávají jednou měsíčně samotná rádia, celkové přehledy budou zveřejňovány na RadioTV v sekci Poslechovost.

Vedle denního zásahu jsou dalšími sledovanými statistikami celkový počet poslechů (neunikátní posluchači), průměrná poslechovost ve čtvrthodině (obdoba average quater hour, AQH), podíl na trhu internetového vysílání ABradio (obdoba share ve vybraném segmentu trhu) a maximální počet posluchačů v jednom dni. „Při vývoji nových statistik jsme se nechali inspirovat oficiálním průzkumem poslechovosti, na který jsou inzerenti zvyklí. Proti statistickým průzkumům můžeme navíc použít zřejmé výhody – naše data poskytují informace o skutečné, reálné, poslechovosti a detailní informace o poslechu každého posluchače,“ říká k novým výstupům Adam Křikava, předseda představenstva společnosti ABradio.

Asi nejzajímavějším údajem pro možné inzerenty je průměrná čtvrthodina. Dosud zveřejňované údaje o průměrném počtu posluchačů za den totiž nedávaly žádnou představu o tom, zda posluchač tráví u své stanice celou pracovní dobu nebo si jej pustí na pár minut. Ze základních veličin sledovaných RadioProjektem tedy ABradiu v současnosti chybí již jen průměrná doba poslechu (ATS) a týdenní zásah (WR). Jejich výpočet je v současnosti podle technického oddělení ABradia příliš náročný na výpočetní kapacitu serverů, ale po optimalizaci algoritmů by se provozovatelé rádií a inzerenti mohli dočkat i jich.

„Nejsem odborník na Internet a tudíž přesně nerozumím metodice. Pro zadavatele je každý přehled o poslechu důležitý. Stejně důležité je, že výzkum operuje se stejnými ukazateli jako obecně používané metody (DR, AQH, ATS). Pro úspěšné používání při prodeji komerční komunikace bude záležet na věrohodnosti výzkumu, aby mohl být používán jako ‚měnový‘,“ komentuje podobu statistik předseda Asociace provozovatelů soukromého vysílání Michal Zelenka.

Z grafu za první dva měsíce letošního roku vidíme, že nejposlouchanější českou stanicí šířenou přes ABradio je Rádio Impuls, následované rockovým Rádiem Beat a čistě internetovou stanicí Rádio Humor. Modré sloupce průměrných čtvrthodin dávají bližší představu o délce poslechu, v tomto ohledu ČRo 1 – Radiožurnál poráží rádia Fajn nebo Humor, které mají vyšší denní zásahy. (U ČRo 1 – Radiožurnálu chybí údaj za leden, protože v tomto měsíci ještě na ABradio nevysílal.)

Zatímco na RadioTV budeme v sekci Poslechovost zveřejňovat měsíční průměry výše zmiňovaných pěti měřených veličin, sami provozovatelé rádií dostanou jednou měsíčně podrobnou zprávu o poslechovosti v jednotlivých dnech, doplňenou o a podíly posluchačů v jednotlivých zemích.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .