O úspěších regionálních rádií

Aktuální výsledky RadioProjektu jsou už sice několik týdnů na světě, ve mně přesto stále zůstává velký pocit radosti. Nejde ani tak o stanici, ve které už léta působím, ale spíše o jistý komplexní pohled na situaci regionálních stanic. Ty si totiž navzdory ještě poměrně nedávným předpokladům nevedou vůbec špatně!

Stačí zmínit například stabilně vysoká čísla Rádia Blaník, obrovský nárůst Hitrádia Orion a také napínavý souboj Rádia OK a Rádia Černá hora ve východních Čechách, kde mají obě konkurenční stanice přes 280 tisíc posluchačů v týdenních číslech a stále se přetahují o pozici regionální jedničky. Úspěchy ostatních stanic ostatně najdete i v přehledné tabulce na těchto stránkách.


Na první pohled by přitom měla být situace mnohem komplikovanější. Každý z nás může kolem sebe vidět stovky velkých billboardů plných úsměvu nebo sponzoring velkých celoplošných rádií v televizi. Ty vcelku logicky sází  také na zářivý odlesk popularity mediálně známých hvězd, které v jejich týmech působí – kdo by také nesázel? Silné celoplošné stanice jsou v pozici mediálních partnerů spojeny s nejvýznamnějšími a také nejatraktivnějšími akcemi v zemi, které mají obecný dopad na takřka všechny zajímavé cílové skupiny. Přesto všechno malá regionální rádia neoslabují, naopak mnohá z nich z dlouhodobého měřítka pociťují rekordní podíly na trhu a maximální počty posluchačů ve své dosavadní historii. Je tedy zřetelně jasné, že posluchači neslyší pouze na masivní propagační masáž nebo známé tváře, ale že mají stále rádi své vlastní regionální stanice, které jsou jim logicky nejblíže. Také tato obliba má však samozřejmě celou řadu podmínek.


Regionální rádio nemusí za každou cenu utrácet mnohamilionové roční rozpočty. Může těžit z přirozeného sepjetí se svými posluchači, které zná rozhodně lépe než celoplošná stanice. Ta pokrývá z Prahy celé území republiky a přes veškeré snahy zpravodajů a dopisovatelů musí své vysílání cílit přece jen trochu obecněji a rozhodně méně adresně.


Výhodou regionálního rádia je zajisté i to, že se kromě ukotvenosti sebe sama v určité lokalitě může prezentovat i pracovníky, kteří uvedené místo dobře znají a jsou s ním srostlí. Právě tito moderátoři, redaktoři a reportéři mohou nejlépe vyjadřovat ten do velké míry intimní vztah mezi regionální rozhlasovou stanicí a jejím posluchačem. Kdo jiný by měl rozumět problémům svých blízkých, známých a sousedů než právě oni? Každý region má svá jistá specifika a lidé v něm žijící na něj mohou reagovat nejpružněji, což by mělo platit i v případě pracovníků regionálních rádií.


O regionu by se nemělo určitě jenom hovořit. Další velkou výhodou regionálních stanic je bezesporu i možnost aktivnějšího kontaktu s posluchačskou veřejností. Rádio musí být nejen slyšet, ale také vidět. A pozor – není to pouze o plakátech, bannerech či billboardech. Lidé jsou samozřejmě rádi, když znají tváře svých oblíbených moderátorů a redaktorů, které do té doby mohli pouze slyšet. K rádiu pak většinou mají ještě vřelejší vztah. Z toho důvodu je potřeba často s posluchači komunikovat face-to-face. Možností je přímo pořádat akce pod otevřeným nebem nebo se z pozice mediálního partnera posluchačům ukázat a představit. Každý dobře a profesionálně zvládnutý street-call znamená konkurenční výhodu – nemusíme spoléhat, že si na nás posluchač při průzkumu třeba vzpomene. Víme, že jsme ho přímo oslovili, viděli mu do tváře, sami se na něj usmáli a třeba ho i potěšili hezkým dárkem. Přímá komunikace s cílovými skupinami pro nás znamená i možnost rychlé a bezprostřední zpětné vazby, které samozřejmě není nikdy dost. To neplatí pouze u obyčejných posluchačů, přímý styk je nutný i s regionálními institucemi, politiky, atd.


Výše uvedené benefity a možnosti realizace pro regionální stanice jsou samozřejmě pouhou částí komplexní mozaiky obrazu kvalitního rádia. Patří sem i hudební formát, obal i on-air promo. Ale právě v silné regionalitě vězí nezastupitelná úloha a zároveň hlavní konkurenční výhoda menších regionálních stanic oproti silným celoplošným hráčům na trhu.


Na začátku článku jsem uvedl, jak moc mě těší, že se i podle aktuálních čísel regionálním rádiím daří. Zároveň jsem se pokusil nastínit pár bodů, jak takového úspěchu dosáhnout. Vše ale záleží na momentální formě pracovníků stanice, na chuti a elánu pracovat a bojovat s konkurencí, kterou si musíme správně nadefinovat, a v neposlední řadě i na té kapičce štěstí, která je tolik potřeba. Zároveň také nesmíme v žádném případě podceňovat konkurenci. Například celková čísla Rádia Impuls z poslední doby jsou opravdu skvělá! Proto bych navíc doporučil i velkou porci pokory, sebekázně a úcty k protivníkovi (úctu ke spolupracovníkům beru jako samozřejmost). Pak budou alespoň podle mého názoru i v dalších letech regionální rádia schopná konkurovat a možná i vítězit nad celoplošnými stanicemi.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .