rti

Související články

Ilustrační foto Shutterstock.com

Digitální rádio se prosazuje zejména v zemích západní Evropy, u nás prozatím vysílá v omezeném režimu. V této části přinášíme základní informace o jednotlivých poskytovatelech DAB/DAB+ a přibližné pokrytí v jednotlivých krajích ČR.

....
Radio 1. 5. 2016
Příbramská společnost Teleko a plzeňská RTIcz v nejbližších týdnech spustí digitální rozhlasové vysílání v posledních lokalitách, které mají k dispozici. Firma Teleko už provozuje digitální rozhlas v šesti lokalitách, její konku...
Nezisková rozhlasová stanice Proglas je zatím jediným programem, který je možné naladit v digitálním multiplexu plzeňské společnosti Radio Tele Investment – RTIcz. Jedenáctý leden roku 2013 je ale historický milník, kdy v západních Če...
V minulém týdnu rozdělila výběrová komise předložené přihlášky do výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů krajských sítí pro zemské rozhlasové digitální vysílání. (Pokračování textu&hellip...
30. 12. 2010