RRTV se přiklonila na stranu RTA ovšem vadí jí Óčko

Vysoce medializovaný spor Televize Prima s pěti regionálními stanicemi rozsoudila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Na svém posledním zasedání rozhodla, že regiony mají právo do vysílání TV Prima vstupovat, ale zároveň se usnesla, že kvůli programu, který svým divákům nabízí, s nimi zahájí správní řízení pro možné porušení licenčních podmínek. A to může skončit dokonce i odnětím licence.

1. ledna se diváci na velké části Moravy a v jižních a východních Čechách nedočkali konce seriálu Hercule Poirot, úderem čtvrté hodiny se na obrazovkách objevil program hudební stanice Óčko doplněný o logo RTA a místy o informační titulky se zprávami z regionu. TV Prima tento krok zřejmě očekávala, protože v průběhu dne zobrazovala titulky, v kterých diváky informovala, že v pěti regionech může dojít k přerušení vysílání programem lokální televize a že s tímto krokem TV Prima nesouhlasí. Více v článku Polovina diváků je tři hodiny denně bez Primy.


Vznikla tak otevřená válka TV Prima a sítě regionálních televizí skupiny RTA, které se do konce loňského roku nedokázaly domluvit na další společné budoucnosti. Jak RadioTV informovalo v předchozím článku, RTA využila toho že licenční podmínky původně obsahovaly časový rámec vysílání jedna hodina v čase 6:30 – 8:30 a dvě hodiny v čase 15:00 – 18:00. Všechny další úpravy licenčních podmínek byly podepsány na základě dohody s TV Prima na dobu určitou s tím, že po uplynutí této doby nabydou platnosti původní podmínky.


Přestože s tím Prima nesouhlasila a vyžádala si zásah Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (více viz FTV Prima je rozhořčena způsobem připojování RTA), regulátor názor RTA posvětil, když rozhodl že „Rada zamítla žádost společnosti FTV Prima spol. s r. o. o změnu licenční podmínky týkající se připojovacích časů na kmitočtech sdílených s provozovateli regionálního (místního) televizního vysílání … z toho důvodu, že by změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení a konstatovala, že vysílací časy provozovatelů televizního vysílání na kmitočtech sdílených společností FTV Prima, spol. s r. o. a provozovateli regionálního (místního) televizního vysílání, u kterých nedošlo do 31. prosince 2006 ke změně licenčních podmínek týkajících se připojovacích časů, musí v období od 1. ledna 2007 odpovídat poslední časově neomezené změně licenčních podmínek týkajících se připojovacích časů.“


„Regionální televize sdružené v síti RTA vítají dnešní rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ve věci svého vysílání na kmitočtech sdílených s TV Prima. RRTV konstatovala, že vstupy regionálních provozovatelů do centrálního programu Primy jsou oprávněné a v souladu s platnými licenčními podmínkami. Rada svým rozhodnutím přispěla k ujasnění současného nepřehledného stavu a upřesnění pravidel koexistence regionálních televizí a televize Prima,“ uvedla v tiskové zprávě RTA. Prima se zatím k rozhodnutí RRTV oficiálně nevyjádřila.


Radě se ovšem nelíbí ani počínání RTA. Se všemi pěti regionálními stanicemi totiž zahájila správní řízení pro možné porušení licenčních podmínek. RTA totiž většinu ze svých tří hodin vysílání nasazuje koprodukční vysílání s hudební stanicí Óčko opatřené pouze informačními titulky se zprávami z regionu, zatímco původní licenční podmínky, na základě kterých kterých provozovatel vysílá tři hodiny denně, specifikují celou řadu původních pořadů, které mají stanice vysílat.


RRTV proto přikázala všem pěti stanicím, aby ve lhůtě tří dnů od doručení tohoto rozhodnutí uvedly vysílání svého programu do souladu se základní programovou specifikací uvedenou v rozhodnutí Rady ze konce devadesátých let a zejména, aby se zdržel vysílání pořadů, které nejsou v souladu s touto základní programovou specifikací. Stejně tak přikázala provozovateli TV Prima uvedl své vysílání do souladu s licenční podmínkou č. 33 dle rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1994 č.j. Ru/93/94 a strukturoval programové schéma svého vysílání tak, aby jeho pořady plynule navazovaly na vysílací časy všech programů držitelů licencí k regionálnímu a lokálnímu televiznímu vysílání na sdílených kmitočtech.


Lze tedy říct, že vítězem není ani jedna strana a televizím nezbydem, než se dohodnou na novém modelu spolupráce. Prima bude muset upravit své programové schéma tak, aby diváci v regionech nepřicházeli o konce detektivek a v případě nedohody oželet tři hodiny vysílání denně. RTA zase neprojde jednoduché přebírání programu Óčka na základě koprodukční smlouvy a v případě nedohody bude muset tvořit tři hodiny původního regionálního programu denně. Ani jedno se nezdá být reálné, takže jediným schůdným řešením nakonec asi zůstane dohoda obou stran. Jinak už zbývají je dvě možnosti: Soudní pře nebo odkoupení regionálních stanic Primou.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .