Rada tvrdí, že TV3 vysílá pirátsky; vysílání přesto pokračuje

radiotv22Radní zahájili správní řízení se společností TV3, a.s. o podezření z neoprávněného vysílání, ale také s RTV Galaxií kvůli kontrole nad tímto vysíláním. Přijde Martin Kindernay o licenci?

Dvě správní řízení zahájila na svém úterním zasedání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedno se společností TV3, a.s. o podezření z neoprávněného vysílání, protože tato servisní organizace nadále vysílá prostřednictvím terestrických vysílačů, i když k tomu nemá oprávnění, a druhé s firmou RTV Galaxie, která vlastní terestrické licence, ale vysílání na nich nekontroluje.

Podle místopředsedy rady Petra Štěpánka zatím není jasné, jak by mohla řízení skončit. Oběma společnostem hrozí pokuty až do výše několika milionů korun. Radní neurčili žádné termíny, do kdy by měla správní řízení skončit. TV3 přesto nadále vysílá jak prostřednictvím kabelových rozvodů a satelitu, tak terestricky. Martin Kindernay, který stoprocentně vlastní RTV Galaxii, pokračuje v budování nových studií v Praze a Hradci Králové.

RTV Galaxie může přijít o licenci

Postup rady je logický: servisní organizace nemůže vysílat přes pozemní vysílače, když k tomu nemá oprávnění a majitel licence proti tomu protestuje. Provozovatel zase musí ze zákona kontrolovat vysílání. V důsledku ztráty této kontroly by mohla RTV Galaxie přijít o licenci. Kindernay se sice brání tím, že radě již 6. listopadu sdělil, že na dobu jednoho měsíce přerušuje vysílání, fakticky ho ale nezastavil.

„Já nevysílám. Běží lhůta, kdy nevysílám. Myslím si, že je na jiných orgánech, aby zjistily, kdo na těch vysílačích fyzicky vysílá,“ řekl Kindernay v nedávném rozhovoru pro RadioTV. „Abych z právního hlediska přestal vysílat, vyzval jsem prostřednictvím společnosti RTV Galaxie a jejího představenstva, aby servisní organizace okamžitě ukončila vysílání, protože jsem radu už oficiálně požádal o jeho přerušení,“ dodal.

Investor se hájí dopisem Úřadu rady

Investor TV3, lucemburská společnost European Media Ventures (EMV), která ovládá servisní společnost TV3, a.s., se však odvolává na licenční podmínky, podle kterých musí nadále vysílat i prostřednictvím terestrických vysílačů. Podle generálního ředitele TV3 Jana Martinka to stanici potvrdil i Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Úřad nám zaslal dopis, ve kterém stojí, že převodem licence se převádí i veškeré původní licenční podmínky,“ vysvětluje Martinek.

Jednou z podmínek je, že Kindernay a tudíž i jeho společnost RTV Galaxie, na kterou nechal převést terestrické licence v Praze a Hradci Králové, musí v době, kdy TV3 nevysílá regionální programy, šířit jednotný a neměnný program TV3 CZ. Ten vyrábí v pražském centru servisní organizace TV3, a.s.. RTV Galaxie minulý týden podala na radu žádost o změnu těchto podmínek. Pokud by je rada z licence vypustila, investor by ztratil možnost ovlivňovat program TV3.

Kindernay nedodal vysílací schéma

„Současný provozovatel má tytéž licenční podmínky, jako měl pan Martin Kindernay. Z dopisu Úřadu rady vyvozujeme, že podmínky se v podstatě nezměnily a že jsme povinni Martinu Kindernayovi podle smlouvy, kterou jsme s ním uzavřeli ještě jako s fyzickou osobou, zajišťovat vysílání,“ vysvětluje Martinek důvody, proč TV3, a.s. nadále vysílá i prostřednictvím terestrických vysílačů.

Rada se žádostí RTV Galaxie na změnu licenčních podmínek na svém úterním zasedání nezabývala, protože obsahovala formální nedostatky. K projednání proto dojde až ve chvíli, kdy je licencovaná společnost odstraní. Podle informací, které má RadioTV k dispozici, RTV Galaxie zapomněla k žádosti přiložit zamýšlené programové schéma chystaného vysílání. Dodat by ho měla do tří týdnů od upozornění rady, jinak bude žádost zamítnuta.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .