Prohlášení Martina Kindernaye k arbitráži o TV3

radiotv221Vzhledem k tomu, že v předchozích týdnech se opět mediálně otevřel případ zaniklé televize TV3, problematika arbitráže vedené proti České republice a velmi často je v těchto souvislostech frekventováno moje jméno, rozhodl jsem se zveřejnit několik velmi zásadních informací týkajících se této otázky, které v novinových článcích nezazněly.

1. V článcích se hovořilo o mnoha milionových investicích do společného projektu mé licence a provozovatele TV3:

Tento projekt byl od svého počátku zcela v režii tehdejšího vedení televize a zahraničních poradců. Nesmyslné výdaje do plno-formátového programu, honosného zahájení vysílání
i nákladného vybudování studia ve středu Prahy neodpovídalo výsledkům sledovanosti
a prodeji reklamního času. Původně jsem jako tvůrce projektu tzv.“Metropolitní televize“, který získal pražskou licenci, měl dle dohod vykonávat funkci programového ředitele. Z této funkce jsem byl ale po několika týdnech odvolán a ředitelkou programu se stala Dana Bérová. Ta začala budovat tzv. infozábavu – program, který zahájila nákladná reklamní kampaň. Součástí této propagace byly také kontroverzní plakáty, za které TV3 obdržela několikamilionovou pokutu. Mnou vedená nízko-nákladová televize Galaxie v době působení v Hradci Králové měla náklady necelé 4 miliony měsíčně, po přestěhování do pražského studia a zaměstnáním tzv. zahraničních poradců, náklady stouply na 21 miliónů měsíčně! Posledním hřebíčkem do pomyslné rakve byl vstup do peoplemetrového průzkumu. Ten odradil i poslední inzerenty. Ztráta společnosti se stále zvyšovala a bylo třeba najít způsob, jak zahraničním investorům zdůvodnit neúspěch a dát naději.

Již tehdy (15. 2. 2001 iStrategie) hovořil tehdejší ředitel o zahájení arbitráže s ČR. Údajně proto, že TV3 nezajistila kvalitní kmitočty. Opíral se o fiktivní projekt 85% pokrytí ČR, který stvořil za účelem přivábení zahraničních investorů. Na vznik tohoto projektu si velmi přesně vzpomínám a dokonce jeden jeho exemplář vlastním. Musím přiznat, že jsem se v této době dostával do značných konfliktů s vedením televize. V projektu byly uvedeny nesmyslné údaje o možném pokrytí, které se neopíraly o žádné reálné kmitočty. TV3 se zcela odklonila od mého konceptu tzv.“Hejtmanských televizí“ a směřovala spíše do podoby konkurence TV Nova. Navíc se v televizi viditelně prosazovaly silné politické vlivy blízké vedení televize
a investorům.

2. V mediální kampani o zahájení arbitráže s ČR za neochránění investice se sice hovoří o zamítnutí převodu licence na lucemburskou společnost KTV, nezmiňuje se však možnost vstupu zahraničního investora do české společnosti RTV Galaxie,a.s., na kterou byla licence převedena.

Na základě uzavřených smluv s investorem TV3 společností EMV jsem požádal Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o převod licence z fyzické osoby na zahraniční KTV. Při prošetřování mé pozice v této společnosti – ředitele B, který neměl nejmenší šanci KTV ovládat, byl převod tehdejší Radou zamítnut a následně schválen převod na český subjekt. Již při veřejném slyšení za přítomnosti zástupců EMV se o této tzv.české variantě hovořilo a já se zavázal, že i do této společnosti nabídnu investorům vstup. Tak se i stalo a 14. 2. 2002 jsem poslal EMV výzvu k jednání o majoritním vstupu do RTV Galaxie, a.s.

Dne 25. 2. 2002 odpověděla společnost EMV následovně :

Cituji : „… V odpovědi na Váš dopis ze dne 14.2. t.r. vezměte na vědomí, že za současné situace je jakákoliv možnost dohody, resp.pouhého jednání o koupi jakéhokoliv podílu v RTV Galaxie, a.s. ze strany European Media Ventures, S.A. absolutně vyloučena, jednou provždy….“

Proč EMV odmítla vstup do českého subjektu?

Odpověď je jednoduchá – někdy v polovině roku 2001, kdy začala být ekonomická situace TV3 kritická, vznikl dle mého názoru nový záměr, jak zmařenou investici do nákladného projektu zachránit. Ten podnikatelský záměr se jmenoval „arbitráž“. Nejdříve měl být jejím důvodem nedostatek kmitočtů pro vysílání (články ředitele TV3 v únoru 2001). Později se našla nová záminka, a tou bylo odmítnutí převodu licence na zahraniční KTV – subjekt, který již od počátku vykazoval prvky, které Rada podle platných zákonů nemohla tolerovat. Proto 100% vstup do českého subjektu, který vlastnil licenci nepřipadal v úvahu. Vždyť by musel být opět financován projekt, který bude vykazovat další ztráty.

A jaké bude pokračování?

Do této chvíle jsem nebyl kontaktován nikým z představitelů ministerstva zahraničí ani jiných zástupců českého státu. Mohl bych jim předložit důkazní prostředky, které osvětlí údajně zmařenou investici zahraničního investora. Proto jsem se rozhodl předložit novinářům všechny materiály mající souvislost s arbitráží proti ČR. Vede mě k tomu zájem pomoci své zemi a očistit své jméno od pomluv a dezinformací.

Martin Kindernay

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: