Jan Martinek: O zrušení hradecké TV3 rozhodnul investor

radiotv22Exluzivní rozhovor serveru RadioTV s generálním ředitelem TV3 Janem Martinkem o aktuální situaci v této metropolitní televizi.

Jan Martinek v uplynulých dnech z pozice generálního ředitele TV3 rozdával hromadné výpovědi svým zaměstnancům. Investor stanice nechce TV3 výrazně financovat až do té doby, dokud nezíská kontrolu nad terestrickou licencí, kterou nechal Martin Kindernay převést na českou společnost RTV Galaxie.

Lucemburský investor TV3, společnost European Media Ventures (EMV), vyzval Martina Kindernaye, aby mu přenechal stoprocentní podíl ve společnosti RTV Galaxie, na kterou rada převedla terestrické licence TV3. Původně jste vstup do RTV Galaxie odmítali. Proč jste změnili názor?

Společnost EMV jako investor TV3 postupovala striktně podle dikce smluv, které uzavřela s Martinem Kindernayem. Ve chvíli, kdy je pan Kindernay přestal dodržovat, stanovisko EMV bylo takové, že s tímto člověkem není možné nadále jednat. Dostali jsme ale ujištění od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, že k tomuto sporu zaujme stanovisko, které by vyvinulo na držitele licence určitý tlak, aby dodržoval uzavřené dohody, obchodní prvo a choval se podle nepsaných etických norem. Když investor zjistil, že tomu tak není a že rada se situací nemíní zabývat – naopak udělala ještě další negativní krok tím, že schválila převod licence na společnost RTV Galaxie – pokouší se využít všechny možné varianty k tomu, aby udržel tento projekt při životě. Nechce, aby jeho investice do takto specializované televize přišla vniveč.

Ale teď to vypadá že otáčíte: nejdřív tvrdíte, že s Kindernayem do RTV Galaxie nikdy, a teď najednou ano…

Možná to tak působí, že nejsme konzistentní v našem názoru. Z naší strany je to ale snaha, jak nejlépe zareagovat na situaci, která nevznikla naší vinou. Snažíme se najít nějakou smírnou cestu, která by vyřešila tuto nepochopitelnou kauzu. Proto jsme navrhli panu Kindernayovi vstup do jeho společnosti RTV Galaxie, kterou založil za zády EMV a bez jejího souhlasu.

Takže vám už nevadí, že v představenstvu RTV Galaxie sedí Kindernayovi rodinní příslušníci, o kterých EMV tvrdila, že je nezná a tudíž jim nemůže důvěřovat?

Když by pan Kindernay souhlasil s převodem 100 procent akcií společnosti RTV Galaxie na společnost EMV, tak asi není nic jednoduššího, než valnou hromadou změnit orgány a upravit tu společnost tak, aby odpovídala představám investora.

Podle EMV měl pan Kindernay v případě, že rada neschválí převod licence na lucemburskou firmu KTV, žádat o převod na českou společnost podle instrukcí investora. Jaké byly tyto instrukce?

Ty instrukce nebyly specifikovány, alespoň co se investora týče, protože EMV nejprve čekala na rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o převodu licence na společnost KTV, a teprve poté se chtěla – v případě, že nebude schválena lucemburská cesta – domluvit na podrobnostech tzv. české cesty. Teprve se mělo specifikovat složení orgánů české společnosti, způsob jejího založení, apod. K tomu ale nedošlo, protože na to nebyl čas. Martin Kindernay okamžitě požádal o převod licence na společnost RTV Galaxie, kterou už dříve založil se svým bratrem.

Martin Kindernay 6. listopadu oznámil, že o půlnoci přeruší na měsíc vysílání TV3 z terestrických pozemních vysílačů. Ve stejný den probíhala jakási rozlučková party TV3 v pražském Velmi jemném klubu Rádia Limonádový Joe, takže to vypadalo, že skutečně přestanete – alespoň terestricky – vysílat. TV3 ale vysílá dál. Proč?

Za prvé, my jsme třemi dopisy požádali radu, aby nám pomohla řešit tuto situaci. Aby zaujala k tomuto problému nějaké stanovisko. Víte, problém je v tom, že my nemáme s novou společností, která vlastní licenci, žádnou smlouvu. Úřad rady nám po několika urgencích odpověděl 9. listopadu dopisem, ve kterém stojí, že převodem licence se převádí i veškeré původní licenční podmínky. Podle toho tedy současný provozovatel má tytéž licenční podmínky, jako měl pan Martin Kindernay. Takže my z tohoto dopisu vyvozujeme, že podmínky se v podstatě nezměnily a že jsme povinni Martinu Kindernayovi podle smlouvy, kterou jsme s ním uzavřeli ještě jako s fyzickou osobou, zajišťovat vysílání.

Znamená to tedy, že převodem licence na RTV Galaxii na tuto firmu přešly i smlouvy, které měla servisní společnost s Martinem Kindernayem jako fyzickou osobou?

Přesně tak. Spíše podmínky té smlouvy o zajišťování vysílání a o neměnném a úplném šíření programu TV3 pana Kindernaye jako držitele licence. Chci velmi důrazně upozornit, že společnosti TV3 nejde o porušování zákona a že nechce, jak říká pan Štěpánek, provozovat pirátské vysílání. Takové tvrzení je nesmysl. My si myslíme, že i na základě dopisu z Úřadu rady plníme svoji zákonnou povinnost a proto vysíláme dál. Pakliže nás rada nebo Český telekomunikační úřad vyzve, abychom ukončili vysílání na terestrických vysílačích, myslím, že bychom to mohli učinit během několika minut.

Ale Martin Kindernay jako stoprocentní vlastník licencované společnosti vás už o přerušení vysílání žádal. Proč jste mu nevyhověli?

Právě jsem se vám to snažil vysvětlit. Možná je to trošku nesrozumitelné, ale právě proto, že naši právníci neshledávají důvod k přerušení vysílání, v něm pokračujeme. A pan Kindernay nechť si rozhoduje, o čem chce. Pochopte, my na jednu stranu nemáme žádnou smlouvu s RTV Galaxií, dokonce ani žádný kontakt, ale Úřad rady na náš dopis odpověděl, že kontinuita licenčních podmínek je zachovaná. Čili my se snažíme vysílat dál, protože se domníváme, že postupujeme podle zákona. Je to samozřejmě náš výklad.

Máte také smlouvu s Českými radiokomunikacemi.

Ano, máme povolení od Českého telekomunikačního úřadu šířit terestrický signál TV3 po pěti pozemních vysílačích, které vlastníme. Tedy, abych byl přesný, my vlastníme jen některé z nich, například vysílač Chlum u Hradce Králové, nebo pražský 9. kanál na Novodvorské. Jediný vysílač, který je ve vlastnictví Českých radiokomunikací, že 28. kanál na Strahově. Ten máme v nájmu a platíme za něj.

TV3 získala také 55. kanál v Praze – Malešicích, který chtěla zprovoznit do Vánoc.

Práce na spuštění a instalace se pochopitelně přerušily. Za situace, kdy budoucnost TV3 je velmi nejistá, by nebylo rozumné investovat do vysílačů, z nichž může vysílat Martin Kindernay. Všechna ta povolení na terestrické vysílání TV3 vlastní právě on.

Čili vy dál vysíláte, Martin Kidernay to považuje za pirátské vysílání a z pozice majitele společnosti, na kterou rada převedla terestrickou licenci, požaduje jeho zastavení. Vy jste už od 5. listopadu omezili výrobu vlastních pořadů. Které pořady TV3 nadále vyrábí a proč?

Je to zpravodajství, které vyrábíme ve spolupráci s agenturou TVD a některé předtočené pořady, zejména soutěž Neváhej a leť. To je taková naše reality show, na které spolupracujeme s cestovní kanceláří Exim Tours a nebylo by od nás korektní nedodržet dohodu, kterou jsme s ní uzavřeli. Kromě toho vysíláme už jen pořad Ondřeje Hejmy Bez kravaty, což je politická talk show.

Proč zrovna tento pořad?

Domníváme se, že by bylo dobře, kdyby politická publicistika na TV3 zůstala zachována alespoň v nějakém rozsahu. Navíc je to pořad, jehož příprava není oproti těm ostatním příliš náročná. Je to prostě jenom rozhovor dvou lidí ve studiu s nějakou drobnou předtáčkou v exteriérech.

Ale takovým pořadem jsou třeba i Celebrity Vladimíra Kroce.

Máte pravdu, ale je fakt, že čísla, která vykazovaly Celebrity, nebyla taková, abychom nadále vysílali i tento pořad.

Takže jste se rozhodli pro nejsledovanější talk show.

Ano.

TV3 v současné době reprízuje pouze některé pořady, jiné se na obrazovce neobjevují. Znamená to, že k některým z nich nemáte autorská práva?

V tom problém není. Otázka práv není otázkou, která by determinovala vysílání repríz těchto pořadů. Když kupujete právo, dostáváte ho i s reprízou, která zaručuje určitou periodicitu opakování toho pořadu. Přesnější informace by vám k tomu určitě sdělila naše programová ředitelka Dana Bérová.

Kolik zaměstnanců má v současné době TV3 a kolik jste jich už propustili?

TV3 měla před hromadnou výpovědí 102 zaměstnanců. Několik lidí, kteří přistoupili na výpověď dohodou, je už pryč. Zůstane tu zhruba 40 zaměstnanců, většinou technický personál, který zajišťuje nezbytný chod televize. Zbylých 60 lidí odchází. Pravidla hromadné výpovědi jsou poměrně komplikovaná, nejdříve musíme dát zaměstnancům na výběr, jak chtějí tu situaci řešit. Se všemi jsme individuálně hovořili. Pak se musí výsledek oznámit Úřadu práce. Hromadný odchod zaměstnanců vstoupí v platnost až k 1. prosinci.

Jedná se tedy o podobnou situaci, do které se po 5. srpnu 1999 dostala ČNTS.

Já jsem tam tehdy nebyl, ale asi to je podobné. Technické zajišťování dalšího vysílání by pro nás ale neměl být problém. Samozřejmě kromě těch kreativních částí, vytváření programů.

Nakolik jste snížili omezením výroby vlastních pořadů a hromadným propouštěním zaměstnanců náklady spojené s provozem TV3?

Pokud se týká vlastní výroby, tak tam došlo k určité úspoře. U zaměstnanců nikoli, protože jim musíme ještě tři měsíce platit mzdu a pak odstupné. Mzdové náklady se proto v horizontu minimálně tří až pěti měsíců nesníží. Omezili jsme je zatím tím, že jsme zrušili některé kontrakty s našimi dodavateli a omezili vlastní výrobu. Ale o číslech bych nerad mluvil, protože bych se mohl dopustit nepřesností.

TV3 údajně požádala od vyškrtnutí z peoplemetrového výzkumu, protože nechce platit takto nákladný projekt. Je to pravda? Pokud ano, k jakému datu vystoupíte?

Ano. Dohodli jsme se s Asociací televizních organizací (ATO), že z peoplemetrového projektu odstoupíme ke konci prosince. Všechny závazky, které vyplývají ze smlouvy s ATO, samozřejmě splatíme. Peoplemetrový projekt tak, jak je v současné době nastaven, je pro nás nevýhodný. Statisticky a svou konstrukcí je pro TV3 nestandardní. Nejsme klasická celoplošná televize jako Prima nebo Nova. Statisticky jsme se dostávali trošku do jiné dimenze. K tomuto kroku jsme se rozhodli v momentě, kdy nás rada odřízla od vysílání tím, že převedla licenci na společnost RTV Galaxie. To je, myslím, dostatečný důvod k tomu, abychom mohli z ATO vystoupit.

Pokud by došlo ke vstupu investora do RTV Galaxie, pokračovalo by členství TV3 v ATO?

To je otázka. My jsme z tohoto projektu nebyli nikdy moc nadšeni, protože je parametricky nastaven na celoplošné stanice, nikoli na regionální nebo metropolitní vysílání.

EMV zabavila v hradeckém studiu TV3 téměř veškerou techniku. Proč jste se rozhodli k tomuto kroku?

Trošku vás poopravím, protože nešlo o zabavení. Ta technika patří TV3, a.s.

To je pravda, ale jejím prostřednictvím vysílalo hradecké studio TV3 východočeské zpravodajství.

K tomuto kroku jsme rozhodli poté, co představenstvo EMV schválilo v určitém horizontu, který byl naplněn kroky Martina Kindernaye, zrušení studia v Hradci Králové. Nákladově to bylo úplně v pořádku a byli jsme k tomu donuceni okolnostmi, které nastaly.

Čili TV3 Hradec Králové by v současné době neměla produkovat žádné pořady a měla by přebírat pouze vysílání z pražského centra?

De facto ano.

Martin Kidernay měl podle EMV zaplatit smluvní pokuty v celkové výši 110 milionů korun za porušení vzájemných dohod. Pokud vím, termín splatnosti u vypršel, jakým způsobem bude EMV postupovat v případě, že s Kindernayem nedohodne o vstupu do RTV Galaxie?

Tuto otázku bych ponechal bez komentáře, protože je adresována spíše právníkům společnosti EMV. Domnívám se, že oni mají přesný plán, jak postupovat.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .