Šípková Růženka ovládla pondělní televizní obrazovky

radiotv22Původnímu českému seriálu Šípková Růženka se dostalo, z dosavadní letošní nabídky původních dramatických seriálů, nejpříznivějšího a největšího přijetí u televizního publika. Deset dílů této seriálové novinky vidělo bezmála 32 miliónů diváků ve věku od čtyř let výše. Tento seriál byl natočen režisérem Jaroslavem Hanušem podle scénáře Jana Míky, tedy autory úspěšného Života na zámku.

Jednotlivé díly si v průměru nenechalo ujít 2,698.000 (tj. 32,1 %) dospělých a 187 tisíc (tzn. 13,1 %) dětí ve věku 4 až 14 let. V případě dospělých to představovalo 57 z každé stovky mužů a žen v pondělní večer u televizorů a pokud jde o děti, znamenalo to 48 z každé stovky děvčat a chlapců, kteří pondělní večer trávili ve společnosti televize.

Více příznivců mělo deset dílů Šípkové Růženky mezi ženami. Žen bylo totiž 1,7krát více než mužů. Ženy při průměru sledovanosti 39,2 % vykázaly i vyšší podíl na publiku – 63 % (muži měli průměr sledovanost 24,4 % při podílu na publiku 49 %).

Z hlediska věku se z dospělých o Šípkovou Růženku zajímali nejméně 15-24letí (průměr sledovanosti 19,3 %, ovšem při podílu na publiku 59 %). Naopak nejvíce pozornosti seriál vyvolával u seniorů nad 65 let (průměr sledovanosti 39,2 %, ale podíl na publiku „pouze“ 50 %). Největšího podílu na publiku dosáhli 25-34letí, 68 z každé stovky jich v pondělí večer dávalo před ostatní televizní nabídku jednoznačnou přednost novému seriálu České televize.

Co se vzdělání týče, relativně nejčetnější zájemce o Šípkovou Růženku představovali vysokoškoláci, kteří dosahovali průměru sledovanosti 37,9 % při více než pozoruhodném podílu na publiku ve výši 69 % !!!. Relativně nejméně bylo v publiku diváků se základním vzděláním (průměr sledovanosti 29,0 %, ale rovněž při nadpolovičním podílu na publiku, a to v hodnotě 51 %).

Podle sociálně ekonomického postavení nejpříznivější ohlas zaznamenali příslušníci z rodin s vysokými příjmy a vysokou životní úrovní (průměr sledovanosti 39,8 % a podíl na publiku 72 %, což je u tohoto seriálu vůbec nejvyšší hodnota). Relativně nejméně zájemců se rekrutovalo z rodin s nejvyššími příjmy a nejvyšším životním standardem (průměr sledovanosti 23,3 % ovšem při vysokém podílu na publiku ve výši 55 %).

Z hlediska velikosti místa bydliště byly rozdíly v zájmu o Šípkovou Růženku poměrně malé. Relativně nejméně publika pocházelo z velkoměst s více než 100 tisíci obyvateli (průměr sledovanosti 26,7 % při podílu na publiku 52 %), nejvíce jich bylo ze sídel s 1 až 5 tisíci obyvateli (průměr sledovanosti 31,2 % při podílu na publiku 58 %).

Z regionálního pohledu Šípková Růženka relativně nejvíce diváků lákala na jihu Čech (průměr sledovanosti 39,5 % při podílu na publiku 64 %) a ve východních Čechách (průměr sledovanosti 37,7 % s podílem na publiku rovněž 64 %). Poměrně nejméně diváků pocházelo z Prahy (průměr sledovanosti 25,4 % při podílu menším než polovina – 48 %) a v severních Čechách (průměr sledovanosti 28,5 % s podílem rovněž menším než polovičním – 49 %).

Nový český seriál Šípková Růženka představovala natolik atraktivní seriálovou nabídku, že si všech deset dílů nenechávalo ujít v průměru 104 tisíce diváků ani během své návštěvy u příbuzných a známých. Bylo to mimochodem 58 z každé stovky dospělých dívajících na televizi i na návštěvě.

Pro další dotazy ke sledovanosti programů ČT, prosím kontaktujte: Karel Zeman, APA ČT, tel: 02 6113 7378/9

David  J i r u š e k
pověřený vedoucí PR&Promotion
Česká televize

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .