Co předcházelo zvolení Jiřího Balvína

radiotv22Přinášíme doslovný přepis diskuse Rady České televize, která předcházela volbě generálního ředitele na veřejném zasedání 31. října. Původně měli radní nového ředitele ČT volit až 7. listopadu.

Doslovný přepis části veřejného zasedání Rady České televize

Praha, Kavčí hory – 31. října 2001, 15:10

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan profesor Kohák mě požádal o zařazení svého návrhu, se kterým mě seznámil mailem. Já bych ho poprosil, aby nám teď odcitoval tento svůj návrh. Takže pan profesor Kohák.

Erazim Kohák, člen Rady ČT: Jde mi o to, že jsem od několika členů rady slyšel obdobný názor, totiž že žádný ze tří finalistů neoslovil radu natolik, abychom mu s čistým svědomím svěřili osud České televize. Za druhé nejsme ochotni svěřit ČT někomu jenom proto, že – jak se říká – někoho zvolit musíme, a dotyčný je nejméně problematický. Myslím si, že to omezení – původně jsme počítali, budeme vybírat z pěti – že to omezení na tři bylo nešťastné, a proto bych navrhnul, abychom přísně v rámci už přijatých pravidel stejným způsobem doplnili to třetí kolo, ty finalisty, o další dva kandidáty.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Všechno?

Erazim Kohák, člen Rady ČT: Ano.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Čili děkuji panu profesorovi. Já bych jenom technickou poznámku. Požádal bych pana prozatímního ředitele (hovoří směrem k Balvínovi), aby zaujal místo mimo tento stůl, protože teď jde o personální záležitosti týkající se i jeho. Takže vás požádám, abyste se zúčastnil jako veřejnost. (Balvín odchází za mluvčím ČT Daviem Jiruškem, který stojí vedle novinářů v zadní části jednací místnosti) Děkuji. Zeptám se pana profesora Koháka: Vy tam chcete další tři, nebo dva? My jsme tři už zvolili.

Erazim Kohák, člen Rady ČT: Rád bych, abychom hovořili o tom, jestli chceme doplnit…

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: …touto cestou jít nebo nejít, ano.

Erazim Kohák, člen Rady ČT: … jít touto cestou, nebo ne. Podrobnosti ochotně předám.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Dobře, rozumím tomuto návrhu. (vyvolává diskutující) Pan Knížák, pan Forman.

Milan Knížák, člen Rady ČT: Já myslím, že tam dochází k jedné zásadní chybě. Tady nedošlo k žádné redukci z pěti na tři. Bohužel, výsledek hlasování, které tady bylo, dopadlo tak, že byli pouze tři. Já bych také uvítal, kdyby jich bylo pět, ale hlasování dopadlo tak, jak dopadlo. Čili nešlo o žádnou redukci, ale o výsledek hlasování a myslím si, že není možné… Nedokážu si představit jakékoli podmínky, za kterých by to řízení šlo vrátit a doplnit. To si myslím, že zkrátka možné není, protože bychom museli zrušit celé výběrové řízení. Čili myslím si, že tento návrh – bohužel – je neproveditelný.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Forman.

Zdeněk Forman, člen Rady ČT: Já si myslím v podstatě to stejné. Jakýmkoliv jiným způsobem bychom se dopustili nekorektního stavu. Děkuji.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Já bych jenom chtěl upřesnit, že skutečně našimi příslušnými usneseními jsme stanovili, že volíme maximálně pět kandidátů. Z tajného hlasování vyšlo maximálně pět kandidátů v počtu tři. Já si myslím, že a priori sdělovat, že z těch tří si nemám koho vybrat, je trošičku un fér. Rád bych slyšel zcela jiné, racionální důvody, než tyto, které mi zavánějí trošičku spíš osobními názory. V rámci mechanismu a pravidel jsme cosi zvolili a takto to dospělo až do této fáze jednání. Nicméně diskutujme o tom, co budeme vlastně dělat dál, jestli jsme vůbec schopni se shodnout. Dneska vidím výjimečně, že je nás tady 15, jindy nás 15 nemá být. Pojďme aspoň diskutovat o tom, jestli jsme vůbec schopni tu shodu hledat nebo najít. Pan Fanta se hlásil.

Bohumil Fanta, 2. místopředseda Rady ČT: Já jsem chtěl jenom říct věc, která se v podstatě mě týká velice osobně – z toho důvodu, že jsem se před týdnem nebo 14 dny omlouval, že 7. listopadu tady nebudu. Vzhledem k tomu, že jsme se tady dnes sešli všichni, tak jsem se chtěl zeptat, zda by nebylo možné tu volbu uskutečnit dnes.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Tak, kdo další se hlásí? Paní Weissová, paní Šilerová, pan Kohák, pan Presl.

Lucie Weissová, členka Rady ČT: Já mám obavy, že kdybychom tu volbu uskutečnili dnes, tak vlastně změníme zase harmonogram, který jsme si už jednou odsouhlasili. Že to je vlastně něco podobného, jako s tím zamítnutím návrhu pana profesora Koháka. Já sice s jeho návrhem taky nesouhlasím, myslím si, že to není možné, ale my neustále měníme naše rozhodnutí. Jestliže jsme se jednou dohodli dokonce i na korespondenčním hlasování a odsouhlasili jsme si to teď opět, zase měníme pravidla – alespoň pokud jde o ten čas.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Tak ten návrh na vás působí?

Lucie Weissová, členka Rady ČT: Ano.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Je to tak. (vyvolává dalšího diskutujícího) Paní Šilerová.

Jana Šilerová, členka Rady ČT: Já bych se k tomu chtěla přidat. Už jenom proto, že já jsem sem přijela z dovolené, v podstatě jsem tu nemusela být. A vzhledem k tomu, že jsem někde v lese a třeba Sváťa Karásek nemá e-mail, ta změna pravidel ve věci změkčit – ne změnit – ale změkčit počet normostran je o něčem jiném, než změnit tolikrát ohlašovaný termín volby. To už je o něčem jiném. Ještě jedna věc, která mě k tomu vede: jsem ráda, že jsem daleko od hlučícího davu. Z různých důvodů. Ale pak mě překvapí, když třeba v kuloárech ještě před časem to vypadalo, že jeden z kandidátů, velmi preferovaný oproti tomu, kdo prošel mezi ty tři, je osoba XY a za dva dny ten kandidát při veřejném hlasování najednou vyšumí. A tak je ve mně taková jakási nedůvěra i vůči tomu, proč se tak rychle mění termín voleb. Chápu, je tady pan Fanta, to beru. Ten jeho názor vnímám. Jsem pro to, aby se držel termín 7. listopadu. Z mnohých důvodů.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Kohák

Erazim Kohák, člen Rady ČT: Ohlásili jsme to na toho sedmého a myslím si, že v celém tomto řízení, mám pocit nějaké uspěchanosti, mám pocit, že tady dochází k jakémusi buldozerovému tlačení. Z toho mám velice nemilý pocit. Potřebuji ten týden, docházejí další informace. Myslím, že jsme si ten týden odhlasovali a měli bychom si ho dát. Nechci, abychom měli pocit, že jsme jednali ve spěchu.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Presl.

Jiří Presl, člen Rady ČT: Já mám pocit opačný a obávám se, aby nebylo právě vzhledem k tomu napětí kolem té volby, aby nebylo zpochybňováno potom v dalším průběhu korespondenční hlasování. Myslím si, že ta výjimečná situace, aspoň co vidím do příštích rad – to, že jsme tady všichni… Nevím, jestli je možné, aby někdo byl současně na dovolené a současně tady. Tomu dost dobře nerozumím, přiznám se. Já jsem tady plně. Myslím si, že je možné toho využít a že bychom mohli klidně hlasovat dnes.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Paní Fibingerová.

Helena Fibingerová, členka Rady ČT: Já podporuji návrh kolegy Presla. Myslím si, že bychom měli volit dnes. To, co tady říkal pan Fanta, je rozumné. Za sebe musím říci, že naléhavá záležitost za českou atletiku, která je nesmírně důležitá, mě zavede pravděpodobně 7. listopadu mimo území našeho státu a já bych se chtěla té volby zúčastnit. Musím říct ještě další oporu: co se týče nějakého právního doložení, tak ta obálková metoda a otvírání obálek je právně trochu zpochybňována, takže já podporuji kolegy Presla a Fantu.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Žáček.

Pavel Žáček, člen Rady ČT: Já jenom k tomu dodám, že dnes pokračuje jednání z minula, takže je také výjimečné. My jsme nejdříve tu obálkovou metodu minulý týden ve středu odhlasovali, ale to jsme ještě nevěděli, že budeme večer tolik unaveni, že to přesuneme na dnešek. Čili to je také možné k té souslednosti časové a k té korektnosti. Druhá věc, uspěchanost. Já si pamatuji na to, když jsme tady s pany kolegy neuspěli s tím návrhem, posunout řízení v rámci toho prvního kola a vlastně konzultovat ty věci s právníky, abychom byli naprosto korektní, posunout některé věci, a právě jsme nakonec ne uspěchaností, ale rada se většinově rozhodla, i když ty hlasy by dnes asi byly jiné, o tom, že o týden pokročíme. Jenom to chci doplnit do té škály názorů, které zaznívají.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Knížák

Milan Knížák, člen Rady ČT: Já si myslím, a musím říct, že by mi bylo v podstatě jedno, kdy se bude volit… Myslím si, že to, že jsme se sešli, znamená něco velmi podstatného, poněvadž příští týden, pokud vím a ptal jsem se, tu řada lidí nebude. Čili by ta volba byla velmi zpochybňována, poněvadž obálková metoda je bohužel právníky považována za nedostatečně kvalitní. Myslím si, že bychom klidně – pokud se na tom dohodneme – mohli volit dnes. A ještě bych se rád zeptal paní kolegyně Šilerové, který kandidát vyšuměl. Vy mluvíte v jinotajích. Já nevím, co jste tím myslela.

Jana Šilerová, členka Rady ČT: No tak ano, nebude to první ostuda, kterou si učiním. V takovém tom kuloárovém jednání jedné rady to vypadalo, že jakýmsi největším favoritem vedle… Mohu jmenovat, prosím vás? (nikdo nereaguje) Aby to nebylo nezákonné. Nejde o mou ostudu. Vedle dosavadního prozatímního ředitele byl jistý Štern. Přiznám se, že ho neznám, nic s ním nemám, vím o něm malinko. A za dva dny, ačkoliv to vypadalo, že to bude velmi vážný protikandidát, vymizel, a… Ano, já rozumím, ale dva tisíce let studia dějin církve, přátelé, ty dva dny mi nedají spát. Ale k té dovolené ještě. Právě proto, že jsem se doslechla z kuloárů, že dneska má být volba, tak jsem si řekla: To přece ne, volba je sedmého. A když už tedy, pak bych chtěla říct, jak to, že sedmého tady nebudete, protože sedmého měl přeci povolení na to, že tady nebude, jenom pan Fanta. Všichni jsme odhlasovali obálkovou metodu se všemi problémy, které má. A teď se divím, že tady sedmého nemají mnozí být. Děkuji.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Já jenom pro korektnost. Paní biskupko, minulý týden jste mi slíbila, že dneska – a nebylo to z kuloárů, ale bavili jsme se spolu tak mezi čtyřma očima – budete přítomná.

Jana Šilerová, členka Rady ČT: Ale ne o volbě.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Ne o volbě, jasně. Dál pojďme: pan Forman.

Zdeněk Forman, člen Rady ČT: Já bych chtěl říct, že… nebo připomenout, že vlastně toho sedmého jsme stanovili kvůli tomu, že za prvé tohle to sezení dneska nemělo být.  Za druhé neměli tu být všichni. Myslím si, že dneska je ideální stav, protože tady všichni jsme. Takže já jsem pro volbu.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Kučera.

Petr Kučera, člen Rady ČT: Tak podle mého názoru, i když se to docela netýká naší úvahy, jestli budeme volit dnes nebo příští týden, já jsem vždycky pro to, aby byl nějaký řád a nějaký systém a když se o něčem rozhodneme, tak by to mělo platit. Nicméně, jest otázkou, co ten týden budeme dělat (v sále se ozývá hlasitý smích). Takže někdy ten můj systém tak dobře nepracuje a je-li to tedy v zájmu televize, aby ta volba… Nikoli tedy v zájmu jednotlivců, ale v zájmu celé televize, pak jsem nakloněn tomu, abychom o tom hovořili více než je obvyklé dnes.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Paní Weissová.

Lucie Weissová, členka Rady ČT: Já bych chtěla připomenout, že jsem to byla shodou okolností já, která poté, co jsme měli zvoleny tři kandidáty do posledního kola, se ptala, proč vlastně máme čekat tak dlouho, až do 7. listopadu, když to rozhodování bude jednodušší tím, že jich není pět, ale pouze tři. Tehdy to bylo jasně smeteno ze stolu, právě také z důvodů, že všichni – kromě tedy pana děkana Fanty – tady toho sedmého budou. Já nechápu, že se to mohlo tak najednou změnit, a že zřejmě pro více členů rady ten závazek, že tady budou sedmého, najednou už není to nejpodstatnější a mají nějaké jiné věci. To je jedna věc.

A druhá věc: Chtěla odpovědět panu kolegovi Kučerovi na to, co budeme ten týden dělat. Mně právě při té volbě chybí jakási debata mezi členy rady. Já jsem očekávala, že budu přesvědčována argumentačně třeba pro nějakého kandidáta, a já bych se ráda nechala přesvědčit někým o kvalitách někoho, o jehož kvalitách třeba pochybuji. A stejně tak bych ráda vysvětlovala někomu svůj názor, ale my jsme nikdy nic takového neudělali a já myslím, že je to škoda, protože spousta lidí nemá úplně jasno, nebo neznáme ty kandidáty podrobně. K tomu bychom mohli eventuelně ten týden použít.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Pan Miler.

Ladislav Miler, člen Rady ČT: Dovolím si připomenout, že jsme o těch kandidátech několikrát, byť třeba neformálně, mluvili. I spolu jsme, myslím, paní Weissová na to téma mluvili – jednou nebo dvakrát. Já skutečně mám, řekl bych, v tomto komickém pojetí Petra Kučery… Ta jeho odpověď mi připadá velmi reálná a střízlivá. Prostě jsou tu tři jména, která jsme si my sami vyvolili. Nikdo nám ta tři jména nenadirigoval. To je důsledek našich voleb. Čili uplynul určitý čas a myslím si, že samozřejmě ta rada je rozdělená.

Jsou lidé, kteří mají takový názor, jiní mají jiný názor. To je přeci naprosto demokratické. A volba rozhodne o budoucím řediteli. Jestli rozhodne dobře nebo špatně, to potvrdí čas. Ale to, co teď děláme, že hovoříme, tak každý děláme ze svého nejlepšího přesvědčení, že tak chceme. A já si myslím, když na jedné straně slyším v hovorech s pracovníky České televize, proboha, už to zvolte, už někoho zvolte, říkají ti lidé. Udělejte nějaký závěr. Ať televize není v tomto stavu prostě dalšího bezvládí. Jsou jedni, kteří prozatímnímu řediteli vyčítají, že málo pracoval, že udělal málo opatření pro televizi dopředu.

Je jiná skupina lidí v ČT, která říká: „Co si to ten Balvín dovoluje tady řešit věci, ke kterým nemá mandát.“ Čili z obojího je mi zřejmé, že ten stav je nenormální. Tedy je potřeba ho nějakým způsobem ukončit. Já jsem toho názoru, že ten týden absolutně nic nového nepřinese. A já odmítám dělat jakoukoliv detektivní kancelář nad nějakými materiály kohokoli z těchto tří kandidátů, kteří jsou na stole. Prostě věci jsme tu měli, měli jsme dostatek času se všech tří kandidátů na věci zeptat, dohledat tyto věci, čili já jsem jednoznačně za návrh pana kolegy Presla a dalších dam a pánů, abychom volbu uskutečnili dneska, dokud jsme tu všichni.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Já si myslím, že nakonec stejně budeme muset rozhodnout hlasováním, že v této diskusi se k výsledku nedostaneme. Nicméně do diskuse jsou ještě přihlášeni pan Kohák a pan Knížák. Pan Kohák.

Erazim Kohák, člen Rady ČT: Já bych jenom připomněl, že ta tři jména jsme volili jako tři jména lidí, o kterých bychom se rádi dále informovali. Nevolili jsme je ještě jako tři ředitele, ale jenom jako tři kandidáty. Potom jsme se s nimi setkali, seznámili jsme se s nimi blíže, a vím, že došlo k některým změnám názorů. A tak si myslím, že tento proces pokračuje a že naše původní rozhodnutí, tedy hlasovat sedmého, bylo založené na přesvědčení, že tento proces má dál pokračovat. Volit jenom proto, že původně jsme si vybrali tyto tři – pokud nebudeme přesvědčeni, že jeden z nich by potenciálně byl dobrým ředitelem České televize – by mi připadalo nezodpovědné. Já bych rád volil, protože jsem přesvědčen, že ten, koho volím, by byl dobrým ředitelem.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: Děkuji. Pan Knížák.

Milan Knížák, člen Rady ČT: Já bych jenom zareagoval na dvě věci. Za prvé, co říkal pan kolega Žáček o tom, že jsme kdysi nepřistoupili, nebo rada nepřistoupila na to, aby se použily služby kanceláří právních na tyto věci, tam je rada nepotřebovala. Já mám totiž pocit, že tento týden bohužel budeme objekty velkého lobbysmu ze všech stran, a tomu chci zabránit. Za druhé, co se týká přítomnosti a nepřítomnosti, já jsem tady například neměl být dnes. Měl jsem být v Amsterodamu. Z důvodů, které jsem zkrátka nepředpokládal, jsem nemohl odjet, tak jsem přišel na toto zasedání. A klidně, a poněvadž jsou všichni z nás zaměstnáni, a velice bych řekl, že usilovně zaměstnáni, se klidně může stát, že se někomu zkrátka změní program a nemůže být. To, že jsme se tady dneska sešli, považuji za velkou náhodu, a bylo by asi hříchem této náhody nevyužít.

Jan Mrzena, předseda Rady ČT: To jsem netušil, na co všechno může mít náhoda vliv. Pojďme ještě dále. Já si vezmu poslední slovo a potom bych dal o té věci hlasovat. My jsme prosím vás před týdnem vyslechli tři finálové kandidáty ve veřejném slyšení. Já osobně jsem přesvědčen, že úkolem této rady je nejen volba generálního ředitelem ale i příprava stabilního prostředí uvnitř ČT tak, aby mohla dlouhodobě fungovat. Naším úkolem tedy bude pokračovat při projednávání jmenovitého obsazení nejzásadnějších manažerských postů v ČT a to všechno bude brát další čas.

Dále, my musíme být u toho, když se bude připravovat a zpracovávat projekt a realizovat projekt restruktualizace ČT. Další velmi zásadní úkol, který před námi stojí. Dále, a to bych asi řekl, že je to nejzásadnější, bychom měli co nejdříve usilovat o ukončení provizoria v ČT a věnovat svou energii dvěma podstatným krokům: ČT může být často tlačena zájmy Poslaneckých sněmoven. Proč tomu tak je? Je tom tak zejména proto, že zákon o ČT umožňuje odvolávat účelově Rady ČT. To znamená v případě dvojího neschválení zprávy o hospodaření, či té zprávy o těch výsledcích programu, a bez toho, jaká kvalita té zprávy bude.

Nechci nikomu podsouvat zlé úmysly, ale toto je prosím vás díky tomuto systému možné. Dále ČT vždy musí chodit s prosíkem, když potřebuje změnit výběr koncesionářských poplatků, způsob financování, atd. A já s myslím, že naším úkolem v té další rovině je usilovat o změnu zákona o ČT tak, aby to prostředí bylo jaksi stabilnější, aby skutečně docházelo k obměně členů rady vyjma na základě na jejich selhání nebo osobního dobrovolného odstoupení, nebo na základě toho rotačního principu dvou, čtyř a šesti let. U koncesionářských poplatků pro futuro si myslím, že je to ta otázka té indexace. Pakliže tyto věci nedosáhneme, může opět dojít k destabilizaci ČT.

A ještě z druhé strany: pakliže někteří lidé nepochopí kroky našeho snažení, může dojít k destabilizaci zevnitř ČT. Pokud se bude v předvolebním období nabízet komukoli ta myšlenka, že systém zákona o ČT je vyčerpán – a teď hned vysvětlím, proč by mohl být vyčerpán – může dojít k vyeskalování některých názorových proudů, které bychom si asi nikdo nepřáli, které by mohly ČT v této podobě zásadním způsobem denunciovat a změnit. O co jde? Jde o to, že za prvé ČT z hlediska svých ekonomických možností za rok touto dobou nemusí mít na výplaty. Nechci nikoho strašit, ale ekonomický systém uvnitř ČT se dožil a dává velmi chmurné vyhlídky.

To je jedna věc. Ale ta rychlejší, která může nastat, spočívá v tom, že si kdosi vezme do hlavy, že najednou od roku 1993 tady byl jakýsi zákon o ČT. On dva roky, tři roky fungoval. Poté se začaly měnit rady, ředitelé, generální ředitelé, prozatímní ředitelé, a na nátlak veřejnosti byla zvolena rada z lidí, kteří nejsou spojeni – v zásadě – s politickými strukturami. To znamená nezávislá rada složená z osobností. Pozor, pokud dojde k tomu, že tato rada selže, a nebude schopna ty stabilizační kroky ve spolupráci s ČT uskutečnit, může dojít k tomu, že se systém řízení ČT touto cestou, a financování ČT, touto cestou vyčerpalo. V takové chvíli není daleko k tomu, že kdosi toto téma zvedne ze země a opráší diskuse o privatizaci kanálu, o změně fungování ČT jako takové, atd, atd.

Nechci říct, že to je limitní, to, co říkám, ale je to velmi zásadní věc, se kterou musíme počítat. Já vím současně, že ideální kandidát neexistuje. Prostředí mediální, ale i prostředí uvnitř ČT totiž a priori bývá plné různých názorů na různé lidi, často i účelových pomluv a skupinových zájmů. Nelze vyhovět všem. Čili my, i kdybychom zvolili sebevětšího Ježíška, tak ten Ježíšek klid do ČT nepřivede, pokud se mu nepodaří zaměstnance přesvědčit o krocích, které bude dělat, pokud udělá zásadní chybu ve spolupráci s některými profesními zájmovými skupinami.

Ten Ježíšek by byl velmi rychle odstřižen, opět by byl pomlouván, opět by byl vyspekulován, a z tohoto důvodu, protože ten týden, předpokládám, že bychom strávili lámáním hlavou nad různými maily, esemeskami, či telefonáty, kdo kde koho kdy pomluvil, kdo co kdy udělal špatného, si myslím, že by bylo rozumné, kdybychom skutečně volili již dnešního dne a kdybychom to provizorium v co nejkratší době vlastně ukončili. Současně však naše práce bude pokračovat výstavbou těch stabilizačních prvků, to znamená, že ten systém nemůže být znehodnocen případným odvoláním generálního ředitele, pokud nějakého zvolíme. V tu chvíli by se zase celý ten systém zhroutil, zkolaboval. Vždyť to tak bylo poslední čtyři roky vždycky. Odešel generální ředitel, s ním jeho tým, přišel nový, nové věci zaváděli, s někým to zkomunikovali, s někým ne,  a opět byli odvoláváni.

Já si myslím, že toto je pro ČT daleko horší a nebezpečnější perspektiva než to, kdybychom se vraceli k hledání, zda-li, promiňte mi, Petr nebo Pavel. My musíme vystavit ten systém trochu stabilnější s tím, že dostanou určitý silný mandát i ti ředitelé jednotliví, nebo řekl bych ti manažeři, kteří budou pod generálním ředitelem, tak, aby v případě odvolání nebo selhání jedné části televize, dejme tomu – promiňte, ale to je zase příklad, omlouvám se všem, kterých se to může osobně dotknout, nemyslím to tak – pokud se stane, že bude katastrofální financování, tak aby kvůli tomu nebyl odvolán generální ředitel, a celý management.

Takovýto systém musíme vystavět, aby se to prostředí začalo postupně stabilizovat. Z toho důvodu jsem ochoten a myslím si, že jsme schopni volit dnes generálního ředitele, a další energii bychom měli napnout za prvé na sestavení rozpočtu na rok 2002, na prodiskutování vize ČT na dlouhodobější období – ta vize tady chybí dlouhou dobu – a současně na vystavění reálného, nezpochybnitelného managementu. Takže já jsem pro tu volbu. Nicméně, nechme to prohlasovat.

Kdo je pro, abychom se té vlastní volbě věnovali již na tomto dnešním zasedání, tedy aktuálně po této diskusi. Kdo je pro?  (radní hlasují) Jedenáct (Fanta, Fibingerová, Forman, Horálek, Hůlová, Knížák, Kučera, Miler, Mrzena, Presl a Žáček). Kdo je proti? (radní hlasují) Čtyři (Karásek, Kohák, Šilerová a Weissová). Zdržel se? Nula. Takže nám teď nezbývá než vyhlásit krátkou přestávku, požádat o hlasovací lístky a volební urnu, tak abychom se po přestávce mohli této věci věnovat.

V následné tajné volbě dalo deset radních hlas Jiřímu Balvínovi, tři Petru Sládečkovi a dva Martinu Vadasovi.

Pro Jiřího Balvína hlasovali:

Bohumil Fanta
Helena Fibingerová
Zdeněk Forman
Milan Horálek
Milan Knížák
Petr Kučera
Ladislav Miler
Jan Mrzena
Jiří Presl
Pavel Žáček

Pro Petra Sládečka hlasovali:

Zdena Hůlová
Jana Šilerová
Lucie Weissová

Pro Martina Vadase hlasovali:

Svatopluk Karásek
Erazim Kohák

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .